Open brief aan Maggie De Block.

Geachte Mvr de minister,

Naar aanleiding van de media aandacht omtrent uw beslissing over het onderzoek naar de gevolgen van legalisering van medicinale cannabis in België en het filmpje van u wat op Facebook rond gaat. schrijf ik u deze brief.

Graag zou ik u dan ook voorzien van de informatie die voor mij als gewone burger beschikbaar is over cannabis als medicijn.

Op de website: grannystormcrowslist vind uw inks naar 10.000+ internationale onderzoeken die gedaan zijn naar de werking van cannabis op epilepsie, artritis, depressies, cardio vasculaire aandoeningen, rugpijnen en nog vele andere. Deze pagina’s werden eerder al aan uw woordvoerder overhandigd op 25/09/2017. Deze onderzoeken zouden dus naar mijn mening ook bij u bekend moeten zijn. Of zijn deze onderzoeken nooit aan u overhandigt door uw woordvoerder? Of heeft u deze bewust nooit in gekeken? Wat heeft u als minister met deze informatie gedaan?

Tevens wil ik u wijzen op de maatschappelijke gevolgen die legalisatie van cannabis tot gevolg zal hebben. Hiervoor zou u kunnen kijken naar Canada of staten van Amerika waar cannabis al gelegaliseerd is. Daar is een duidelijke daling te zien van criminaliteit (niet alleen drugs gerelateerd). Evenals het aantal mensen die overlijden of verslaafd zijn geraakt aan opiaten of andere pijnmedicatie is sinds de legalisatie van cannabis sterk afgenomen.

Hoewel deze gevolgen al een behoorlijke besparing hebben opleveren voor de maatschappij, is er voor de rest nog helemaal niet gekeken naar wat de economische weerslag is geweest wat het legaliseren van cannabis daar heeft teweeg bracht. Er zijn miljoenen aan extra inkomsten uit belastingen op cannabisverkoop. Er is een hele industrie ontstaan rond de cannabisplant er zijn daar duizenden banen bij gekomen door de legalisatie van cannabis.

Uw stelling dat cannabis een gevaar kan zijn voor de volksgezondheid heb ik hierboven wel ontkracht. Zeker als u de onderzoeken van grannystormcrowslist tot u heeft genomen kunt u in mijn ogen niet anders dan de zelfde conclusie hebben dat cannabis geen gevaar levert voor de volksgezondheid.

Van iemand in uw positie mag toch verwacht worden dat u zichzelf goed heeft geïnformeerd voordat u zulke stellige uitspraken doet.  Mocht u na het lezen van de bovengenoemde onderzoeken nog steeds willen beweren dat cannabis een gevaar is voor de volksgezondheid.  Dan zou ik hier graag een goede onderbouwing van zien, het liefst uit internationale onderzoeken.  Zo doet men in Israël al jaren onderzoek naar de heilzame en geneeskrachtige werking van de cannabisplant en hebben ze daar al goede resultaten behaald. Het vreemde is dat uw beweringen volkomen tegenstrijdig zijn met de uitkomsten uit de wetenschappelijke onderzoeken aldaar. Heeft u hier misschien een verklaring voor?

Het valt me zwaar om te zien hoe iemand die democratisch verkozen is door het volk datzelfde volk nu in de kou laat staan. Het is uw taak als volksvertegenwoordigster om de mening van het volk kracht bij te zetten. Het is zeker niet u taak uw eigen mening tegen wil en dank op te dringen! Zeker niet als deze mening niet onderbouwd is.

Daarbij stoort het mij enorm dat er door de gewone burger steeds meer bespaard moet worden op de zorg. Steeds  meer zorgpremie moeten gaan betalen en daarvoor steeds minder vergoed krijgen.  Als er dan naar buiten komt dat een politici een vergoeding krijgt van wel 700 euro per dag om zijn/haar onkosten te dekken indien ze in het buitenland verkeren, of als we zien wat voor geld er voor de rest nog over de balk word gegooid aan zaken reisjes, congressen en bonussen.  Het zijn dit soort dingen die kwaad bloed zetten mevrouw de minister, en ik kan u verzekeren dat ik niet de enige ben die hier zo over denkt.

Hoogachtend.

Test@ment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Anti-spam: complete the taskWordPress CAPTCHA