Pleidooi voor rechtbank

Ik ben in een gerechtelijke dwaling terecht gekomen. In een Nederlandse rechtsstaat onwaardige poel van hypocrisie.

Het O.M. pretendeert dit repressieve beleid te voeren om de criminaliteit te bestrijden en de volksgezondheid te behartigen. Wat is echter de praktijk. Criminaliteit neemt evenredig toe met de repressie en de kwaliteit van de wiet gaat, ten koste van de consument, door het riool.

drukte buiten

Wat heeft deze repressie tot gevolg; toename criminaliteit (roven ,stelen en moorden);het kweken en leveren aan coffeeshops van ongecontroleerde, vaak slechte wiet; het stelen van stroom; het creëren van brandgevaarlijke situaties; mensen met gezin en al om een paar plantjes op straat zetten. 50% van de politie en minstens 75% van de 1300 rechercheurs houdt zich onledig met drugs bestrijding en kost de gemeenschap ettelijke miljarden euro’s. Wat is de winst?

Merkwaardig is ook het feit dat, zoals de politie zelf zegt ,’ ze vandaag de achterdeur van de coffeeshops wel kan sluiten’, maar dat desondanks niet doet. Waarom niet? Niet dat ik oproep om zoiets te doen , integendeel zelfs, maar discutabel is het wel.

Wat zijn de voordelen van opheffing van het verbod of minimaal legalisering; verdwijnen criminaliteit; prijs gaat naar beneden;er kan kwaliteitscontrole plaatsvinden; 50% van de politie kan zich weer met nuttige zaken gaan bezig houden (kostenbesparing, ettelijke miljarden); geen brandgevaarlijke stroomsteelconstructies meer;minstens 500 miljoen aan belastinginkomsten; werkgelegenheid; onbevangen van  de vele goede eigenschappen ( zowel op recreatief als op medicinaal gebied) van deze geweldige plant gebruik maken. Geen mensen met gezin en al om een paar plantjes op straat zetten.

Uit bovenstaande blijkt overduidelijk wat voor een ellende de overheid met haar hypocriete beleid heeft gecreëerd. Door de verkoop te gedogen (700 kg. per dag )en belasting te heffen op de verboden wiet lokt zij bovendien de teelt zelf uit. De winst gemaakt in een coffeeshop noemt zij geen crimineel geld. Vervolgens gaat zij  de aanvoer bestrijden. Je creëert du eerst je eigen criminaliteit en gaat die vervolgens zodanig bestrijden waardoor deze alleen nog maar toeneemt zodat je de repressie kunt intensiveren. De overheid  voert dus in feite, ten koste van de samenleving, een gevecht tegen zich zelf. Een perpetuum mobile! De kwaliteit van de wiet gaat ondertussen door het riool. De consument en de kweker worden geofferd op het altaar van hypocrisie. De samenleving kan dit waanzinnige miljardenkostende werkgelegenheidscircus betalen en dat in tijden van rigoureuze bezuinigingen.

The drug against war

Om oud politiekorpschef Magda Berndsen te citeren; de overheid heeft een monstrum gecreëerd.

Zoals Einstein al stelde is een dergelijke manier van handelen, steeds een strategie volgen die precies leidt tot hetgeen je pretendeert niet te willen bereiken, een vorm van krankzinnigheid.

In plaats van waardering voor mijn inzet volgt het O.M. de tactiek van Herman Bolhaar(hoofdambtenaar bij het O.M.). Namelijk de rand opzoeken! De verdachte, middels het buitenproportioneel opblazen van het bewijs materiaal, maximaal in het diskrediet brengen. Het stapelen van bewijsmateriaal om zodoende het hof te misleiden. Een verwerpelijke methode! Het is hun taak om bewijs op waarheidsbevinding te baseren, niet om er maar wat op los te speculeren.

 

Ik ben in deze door de overheid gecreëerde  tragedie de positieve factor, een betrokken burger. Ik zet mij via de media (krant en tv.) in, als het ware een handvat, voor opheffen van het verbod of minimaal legalisering om de impasse in de wiettragedie te doorbreken. Ik ben geen graaier, geldwolf of patser maar een boerenhobby kweker, een liefhebber en een tuinman. Geld is nooit de allesbepalende factor geweest. Ik heb niemand bedrogen, benadeelt of bestolen en ben niemand tot last.  Integendeel !

 

Het loskoppelen van mijn argumentatie betreffende mijn wietteelt, is hetzelfde als niet gekweekte wiet in een coffeeshop verkopen.  Mijn actie voeren is onlosmakelijk verbonden met de intrinsieke waarde van de plant!

De intrinsieke waarde van de plant is het stimuleren van empathie, genuanceerdere kijk op dingen,meer relativeren, kan je een beter inzicht in jezelf, je eigen bestaan en de wereld om je heen verschaffen. Het stimuleert de feminiene krachten in de maatschappij en wordt o.a. daarom ook zo bestreden ,daar dit haaks staat op de dominator (haantjes) cultuur, bovendien is het een geduchte concurrent van de farmaceutische industrie. Voor 1937 zat in 40% van de medicijnen cannabis verwerkt. Wiet of wietolie helpt tegen ontzettend veel kwalen, waaronder o.a. kanker .Het is een medicijnkast bij uitstek. Ronduit verbluffend! Legalisering kan een substantiële besparing in de zorg opleveren.

medical-marijuana-dispensaries-co

Als er dan ook maar een plant is waarvan het lijkt dat zij door de hemel gezonden is, dan is het wel marihuana. Een kosmisch geschenk, zowel op medicinaal als op recreatief gebied. Deze plant als gevaarlijk te bestempelen is kortzichtig en grenst aan waanzin. Mensen de vele goede eigenschappen van deze nobele plant onthouden is een misdaad tegen de mensheid. Helemaal als je mensen, die voor  medicinaal gebruik een paar planten in hun tuin willen zetten  als overheid dit verbied en hen zodoende  dwingt om niet gewenste farmaceutische producten tot zich te nemen. Wiens belangen worden hier behartigd? Is het niet zo, dat het belang van de patiënt altijd voorop hoort te staan? Het is een schande hoe deze mensen worden behandelt.

Als je een ander willekeurig kruid verbied en de verkoop toestaat, dan krijg je exact dezelfde problemen. De door de overheid gecreëerde criminaliteit heeft op zich niets met de plant te maken.

legalizeit10 

Cannabis in oorlog met de wet. Het is ook geen oorlog tegen de plant, maar tegen de genieters.

Waarom ? Wat is de winst?

Je kunt als overheid met die miljoen volwassen mensen,die boven of naast alcohol iets anders prefereren , namelijk  wiet, op basis van wederzijds respect een dialoog voeren en het recht op zelfbeschikking respecteren, in plaats hen te betuttelen en als stoute kinderen inde hoek proberen weg te zetten. Zij zijn nb. met hun genieten niemand tot last. Wij zijn niet de vijand. De vijand zit bij de overheid tussen de oren!

In het kader van een betrokken samenleving is het sowieso verstandiger, om in plaats van repressie, de dialoog te hanteren en het recht op zelfbeschikking te respecteren omdat een repressieve overheid  contraproductief,averechts werkt en leidt tot polarisatie en uiteindelijk tot slavernij. De dialoog zal  leiden tot wederzijds respect en begrip. Het woord samenleving zegt het al; in overleg met elkaar.

Waarom mag de coffeeshophouder onder het zgn. opportuniteitsprincipe opereren terwijl de kweker dat om duistere redenen niet mag. Hier wordt dus het gelijkheidprincipe geschonden. Iedereen is voor de wet immers gelijk (artikel 1 van de grondwet)

De Opiumwet is al minstens 30 jaar vervallen tot een dode letter, ware dit niet zo geweest dan hadden de coffeeshops geen aanvoer meer gehad en hadden ze moeten sluiten , wat echter niet het geval is. De Opiumwet is tot dode letter verworden omdat hij haaks op de realiteit staat en omdat dat zo is dient de wet verandert te worden en niet andersom.

 Omdat de politiek het laat liggen, ondanks het feit dat 129 zetels in de Tweede Kamer beweren de coffeeshops open te willen houden, wordt u, ten koste van de samenleving tot een inconsistente, hypocriete, contraproductieve, illusoire en een juridisch volslagen incorrecte rechtsgang (spagaat) gedwongen. Een dure symboolpolitiek!

 Een minister drinkt niet

Waarom niet oplossingsgericht denken in plaats van een contraproductief averechts repressief beleid volgen,wat steeds meer naar de afgrond leidt?

De huidige wietbestrijding toont aan hoe de rechtbank is gepolitiseerd. Ik hoop dat de rechtbank zich niet van een middel om recht te krijgen laat gebruiken als een instrument om wraak te nemen.

Het recht dient namelijk  om de macht te beteugelen.

In zijn verhouding tot de politieke macht moet de rechter volgens de liberalen een toontje lager zingen! Vandaar dat zij voortdurend de rechtelijke macht proberen te ondermijnen.

Het inzicht dat het recht dient om de macht te beteugelen is het fundament van de rechtsstaat. Let wel, dat de onze politici de rechtsstaat steeds meer als een obstakel gaan zien.

Dit is het moment om van uw signaalfunctie, die u ook heeft, gebruik te maken. Volgens Geert Corsten (president van de Hoge Raad)zijn heilige motto  heeft u  de plicht om zo nu en dan te mishagen, ongeacht wat de goegemeente daar van vindt.

Het doel moet zijn rechtvaardigheid.

 

Een individu kan niet als rationeel of deugdzaam worden bestempeld als die een andere autoriteit gehoorzaamt dan die van de rede (Mary Wollstonecraft 1759-1797).

 

Spinoza; alleen hij is echt vrij die onder de leiding van de rede leeft.

 

 

Doede J. de Jong        Biologische wietkweker.
Steundoede.nl

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Anti-spam: complete the taskWordPress CAPTCHA