• Announcements

  • karel kweker

   Weedforum Nieuwe Leden.   03-12-17

   weedforum.eu cannabisforum voor de recreative blower en medicinale grower, op het forum vind je vele tips and tricks om wietplant te kunnen kweken voor eigen (medicinaal) gebruik...   We zouden graag nieuwe leden er op willen wijzen dat ze zich dienen voor te stellen in de wie is wie hoek. Het hoeft geen heel verhaal te zijn, maar gewoon een kleine introductie,  Je zou misschien kort kunnen omschrijven wat jou ervaringen al zijn, of dat je helemaal nieuw bent met het kweken.   Maak er wat leuks van hier op het forum 

Doede

Members
 • Topic Teller

  324
 • Geregistreerd

 • Laatst online

Forum Reputatie

300 Excellent

About Doede

 • Rank
  Kweekmeester
 • Verjaardag 07-10-49

Profile Information

 • Gender Male
 • Location Appelscha

Recent Profile Visitors

307 profile views
 1. De bedoeling is een bodemprocedure tegen de staat. Hier kan in principe iedereen aan mee doen. Een uitgelezen kans om eens alle partijen op één lijn te krijgen. Of dat lukt is nog maar zeer de vraag, daar de cannabis wereld nogal verdeelt is. Allerlei verschillende belangen. Het is moeilijk om het van de grond te krijgen. We zijn nu bezig met het vinden van een civiele advocaat, die onze zaak het beste kan en wil verdedigen.
 2. Dit is een ingezonden stuk naar de Leeuwarder Courant n.a.v. een tekening van een kaart, op de frontpagina van de zaterdageditie, met zgn. criminele netwerken. Her en der stonden op deze prent pistolen, hennepbladeren en zakken geld. Je kreeg de indruk dat alle criminaliteit, wiet gerelateerd was. Dubieuze praktijken om een plant. De tekening, aangaande criminele netwerken, op de front pagina van de zaterdag editie van de Leeuwarder Courant (9-7) is typisch weer een staaltje van stemmingmakerij. Maar liefst 5 pistolen , 4 hennepbladeren en evenveel zakken geld suggereren dat wiet inherent is aan criminaliteit. Het is het stigmatiseren van de nobele hennepplant en haar 800.000 vredelievende genieters. Criminaliteit is echter een gevolg van het respectloze hennepverbod en niet andersom! Deze demoniserings tactiek is een uitvloeisel van het besluit van het O.M. uit 2007 om cannabis, middels een uitgekiende mediacampagne, bewust in het discrediet te brengen. In de context van de W.O.D.C. rapport manipulatie door Ivo Opstelten, sluit deze tactiek hier precies bij aan. Uit het objectieve rapport bleek nl. dat er nauwelijks overlast door coffeeshops wordt veroorzaakt en dat legaliseren van de wiet, gezien de internationale verdragen, heel wel mogelijk is. Deze uitslag werd door het O.M. niet op prijs gesteld en prompt werd het rapport in de door hun gewenste richting herschreven, met het volledig verzonnen verhaal, dat 80% naar het buitenland gaat. Jereinste kletskoek en bovendien een non argument. Je moet de inlandse handel fatsoenlijk regelen en export naar het buitenland is gewoon strafbaar. Accepteer eens dat er 800.000 volwassen cannabis consumenten zijn die van deze plant genieten en hier niemand mee tot last zijn, want als je gedeelde menselijkheid ontkent en daar naar handelt, bevorder je het radicale kwaad. Dan ondermijn je de moraal. Oftewel, de overheid voert, ten koste van de samenleving, een oorlog tegen zichzelf. Opheffen van het wietverbod is dan ook de enige juiste remedie. Doede J. de Jong Biologische wietkweker. Appelskea.
 3. Wat hoogst interessant is, is of Mark Rutte, die vaak cannabis als zijnde ' troep en rommel' betitelt, op de hoogte was van deze 'sjoemelactiviteiten', want zaten hij en Ivo niet op dezelfde golflengte?
 4. Ivo Opstelten altijd al betiteld als iemand met een regenteske, zelfingenomen, arrogante houding, die naar niemand luisterde (of het zou Rutte moeten zijn) en zijn eigen agenda volgde.
 5. Herman Bolhaar, voormalig hoofdambtenaar bij het O.M., zei het al; 'Wij zoeken altijd de rand op'. dat houdt in, een eventuele uitslag van een onderzoek, maximaal in de door hun gewenste richting manupileren. Zij leggen zodoende de bijl aan de wortel van de democratische rechtsstaat.Ze zijn nu duidelijk over de rand heen gedonderd. Het werd tijd!https://www.voc-nede...ntaire-enquete/
 6. Reguleren zegt helemaal niets over de thuisteelt, misschien wordt die nu nog wel harder aangepakt. Want je hoeft immers niet meer zelf te verbouwen, je kunt het toch in de coffeeshop kopen? Tegelijkertijd met de aanvoer naar de coffeeshops moet de thuisteelt worden geregeld. Dat houdt in dat het kinderachtige verbod van tafel moet.
 7. Zo is het. Je bent vrij om datgene te doen wat je verteld wordt dat je mag doen. Wat hier niet klopt, Cat Nicky, is dat de overheid een oorlog, ten koste van de samenleving tegen zich zelf voert. Want als je gedeelde menselijkheid ontkent en daarna handelt, bevorder je het radicale kwaad. Dan ondermijn je de moraal zelf. De vijand zit bij hen tussen de oren!
 8. Hoe lang laten we nog met ons sollen?! https://www.voc-nederland.org/2017/11/zeeland-meer-dan-5-gram-cannabis-huis-handelshoeveelheid-huisuitzetting/ Onderstaande is een reactie op een artikel over burgemeesters als drugsjagers in de Leeuwarder Courant van zaterdag en sluit aan bij bovenstaande. Ondermijning van de rechtsstaat. Met verbazing lees ik het verhaal, in de L.C. Van 18-11, over vier burgemeesters als drugs jagers en dat hen de dubieuze bevoegdheid wordt toe bedacht dat zij het recht (wet van Damocles) zouden hebben om zgn. drugspanden te sluiten. Dit is echter ongrondwettelijk omdat de wetgevende-, rechtelijke- en uitvoerende macht in één persoon worden verenigd ( de trias poltica). Daarnaast schenden zij het fundamentele recht op wonen, wat een schending van de mensenrechten is. Iemand kan alleen gestraft worden nadat zijn of haar zaak is getoetst door de rechter en niet door het O.M. of door een burgemeester. Rechters hebben het daarentegen steeds vaker helemaal gehad met de hypocriete, contra- productieve wetgeving betreffende de wietmaterie en komen terecht met milde straffen. M.I. kan het O.M. dit niet waarderen. Zij hebben blijkbaar een eigen agenda, vandaar dat zij op deze wijze de rechtelijke macht omzeilen om zo het vonnis of beleid in de door hun gewenste richting te manupileren. Om hun doel te kunnen verwezelijken spannen zij de burgemeesters voor hun karretje en leggen daarmee de bijl aan de wortel van de democratische rechtsstaat. Er dient een einde te komen aan dit wanbeleid en aan het schenden van de mensenrechten. In het kader van het recht op een persoonlijke levenssfeer, integriteit van eigen lichaam en het recht op zelfbeschikking (art.1 van grondwet) is het is de hoogste tijd dat het verbod op ' bezit, gebruik en teelt van wiet voor eigen gebruik', ongrondwettelijk wordt verklaard. Doede J. de Jong Biologische wietkweker . Appelskea
 9. Mensen die door de geuniformeerde moraalriddersvan hun hennepplanten beroofd zijn doen er verstandig aan dit via een mail adres te melden aan Maurice Veldman, zodat hij met deze gebundelde klachten naar de Ombudsman kan. Dit kan als opmaat dienen om tot een bodemprocedure tegen de Staat te komen. De eis zal zijn;het verbod op bezit, gebruik en teelt voor eigen consumptie ongrrondwettelijk verklaard te krijgen'. Laten we de betutteling een eind toeroepen.Kortom, baas in eigen tuin en brein. https://www.voc-nederland.org/2017/11/red-de-kleine-thuisteler-doede-de-jong-actie-advocaat-maurice-veldman/
 10. Het is de opmaat om tot een bodemprocedure tegen de Staat te komen. Wij zijn bezig dit van de grond te krijgen. Wij zijn het wanbeleid zwaar zat.
 11. Het is de fucking limit, wat een kleinburgelijk machtsvertoon. Hoe een klein land nog kleiner kan zijn. https://www.cnnbs.nl/mr-veldman-in-actie-red-de-kleine-thuisteler-van-politieterreur/
 12. De Sleepnetwet...

  Een wapen is natuurlijk wel iets anders dan een auto. Sleepwet is een farce, je kunt een open samenleving niet tegen terrorisme beschermen. Alles onder controle, het zgn. voorzorgsprinciepe, zoveel mogelijk interveniëren in ieders leven om alle tragiek uit te kunnen sluiten. Het is een utopie die leidt tot manipulatie en slavernij. Wantrouwen maakt meer kapot dan je lief is!
 13. De Sleepnetwet...

  Vroeger had je nog zo iets als het briefgeheim, nu moeten we het blijkbaar normaal vinden dat alle post wordt opengeschuurd. Het is de fucking limit! Alles onder controle! De argumentatie dat je zo het terrorisme beter kunt bestrijden is een non-argument. Ieder moment kan er wel een of andere maloot met een auto op mensen in rijden. Gaan we alle auto's verbieden? Beter is dat de overheid zich inzet voor een sociale, vredelievende samenleving, waarin op basis van wederzijds respect, voor een maximaal betrokken samenleving, de dialoog centraal staat en het recht op zelfbeschikking wordt gerespecteerd. Baas In Eigen Brein!
 14. legaal kweken

  Als je het bekijkt in de context van de Europese Rechten van de Mens, dan is het 'het Schenden van rechten van de Mens'. Zie- https://www.voc-nederland.org/2016/05/rapport-van-kempen-ii-zet-deur-open-naar-legalisering-cannabisteelt/
 15. legaal kweken

  Een stapje in de goede richting. 'Het verbod moet gewoon worden opgeheven, simpelweg omdat een overheid niet het recht heeft om een plant te verbieden en wel om de volgende reden- Wietverbod spruit voort uit een vooroordeel dat berust op morele waarden en niet op wetenschappelijk onderzoek, wat betekent dat de staat zich niet neutraal opstelt. Het verbod is onconstitutioneel omdat het een willekeurige want moralistische beperking van het constitutionele recht van zelfbepaling inhoudt. Het is niet legitiem als de Staat inbreuk maakt op individuele vrijheid op grond van een moralistische visie op menselijke deugdzaamheid. De mens ontleent zijn waarde aan zijn vermogen tot zelfbepaling. Daarom moet elk individu zelf uitmaken hoe zijn leven eruit ziet. Het criterium is altijd dat je een ander niet concreet tot last bent' https://www.voc-nederland.org/2017/10/cannabis-plan-nieuw-kabinet-principiele-stap-goede-richting/