• Anker en Anker Advocaten
  Omnipotent
  Leditgrow
  Azarius
 • Announcements

  • karel kweker

   Weedforum Nieuwe Leden.   03-12-17

   weedforum.eu cannabisforum voor de recreative blower en medicinale grower, op het forum vind je vele tips and tricks om wietplant te kunnen kweken voor eigen (medicinaal) gebruik...   We zouden graag nieuwe leden er op willen wijzen dat ze zich dienen voor te stellen in de wie is wie hoek. Het hoeft geen heel verhaal te zijn, maar gewoon een kleine introductie,  Je zou misschien kort kunnen omschrijven wat jou ervaringen al zijn, of dat je helemaal nieuw bent met het kweken.   Maak er wat leuks van hier op het forum 

Recommended Posts

Er zijn onder ons velen die het zelf wel eens willen proberen maar aarzelen

omdat de info wat sneu is.

Hier breng ik jullie enkel gefundeerde mengsels en uitleg.

Ik heb deze cursus ooit moeten kennen in een ver verleden

Aan jullie broeders de kennis.

In principe is gewone grond geschikt voor het zaaien en laten opgroeien van planten,

maar er moet wel een aantal eisen aan gesteld worden. De grond moet genoeg zuurstof

en mineralen bevatten, vocht vasthouden en warmte geleiden. Verder moet de grond steriel

zijn, D.w.z. vrij van schadelijke insecten en zaden van onkruid.

De grond wordt uit verschillende bestanddelen opgebouwd, waaronder leem.

Om de grond te steriliseren kan men volstaan met het steriliseren van de leem.

Leg de leem in een brede platte bak en zet dit 30 min in de oven bij 82*C.

Het beste resultaat verkrijgt men als de leem droog is en de bak bedekt

met folie, waardoor de stoomontwikkeling bevorderd wordt. Laat de leem

drogen zodra deze uit de oven komt.

We hebben ook de micro wave he, zo steriliseer ik grond

Leem kan vervangen worden door klei voor onze doeleinden.

Share this post


Link to post
Share on other sites

STEKGROND

Er worden 2 eisen gesteld aan de samenstelling van de grond voor stekken. Ten

eerste moet het genoeg vocht vasthouden om uitdrogen van de stek te voorkomen.

Ten tweede is een luchtig mengsel een voorwaarde.

Als vochthoudend bestanddeel wordt meestal turf gebruikt. (Witte) Er bestaan veel

soorten, maar ook levend sfagnum wordt wel toegepast. Turf behoudt een goede

structuur voor lange tijd.

Zand wordt gebruikt om het mengsel luchtig te houden en het zorgt tevens voor een

goede afwatering. Dit is bij turf niet het geval, omdat deze zich volzuigt met water.

Het beste kan men grofkorrelig zand gebruiken.

Deze twee bestanddelen vormen een goede basis voor een goede stekgrond

maar zij kunnen ook vervangen worden door ander materiaal. Zoals perlite of

vermiculite, een licht schilferachtig materiaal dat veel water kan vasthouden.

In feite kan elk materiaal gebruikt worden dat goed water vasthoudt, luchtig is,

het plantenmateriaal chemisch niet beïnvloed en min of meer steriel is.

Stekgrond is meestal samengesteld uit turfmolm en zand, eventueel gecombineerd

met potgrond. Er zijn ook zakken met stekgrond in de handel.

Ik gooi die voor gebruik ook door de micro wave, alles is dood na 3 minuten

Recept

Gelijke delen turf (gezeefd) en zand (grofkorrelig)

Share this post


Link to post
Share on other sites

ZAAIGROND

Zaaigrong verschilt niet veel van stekgrond. Alleen moet er meer aandacht geschonken

worden aan de chemische samenstelling. Ook nu zijn de basisbestanddelen turf en zand

en alleen voor het laten ontkiemen van zaden is dit voldoende. Maar blijven de jonge

plantjes in deze grond, dan moet er wat leem aan toegevoegd worden om de

voedingsstoffen vast te houden en uitdroging te voorkomen. Op twee delen turf

en twee delen zand is 1 deel leem voldoende. Als de zaden gevoelig zijn voor de

zuurgraadvan de grond, kan er wat kalk aan toegevoegd worden.

Hoewel het niet gebruikelijk is meststoffen aan zaaigrond toe te voegen, zal

men toch het fosfaatgehalte in de gaten moeten houden.

Recept zaaigrond

2 delen turf (gezeefd)

2 delen zand (grofkorrelig)

Evt 1 deel leem (gesteriliseerd)

En 40 gram kalk

en 20 gram superfosfaat

Per 10 L zaaigrond

Share this post


Link to post
Share on other sites

POTGROND

De samenstelling van potgrond voor jonge planten is vrijwel dezelfde

als die voor zaaigrond.

Ook nu is het weer belangrijk dat de grond voldoende water vasthoudt,

genoeg voedingsstoffen bevat en de juiste zuurgraad heeft. Verder moeten

de wortels er zich gemakkelijk in kunnen ontwikkelen en mag de grond

vooral niet te snel uitdrogen.

Vroeger was de basis van potgrond gesteriliseerde leem, maar tegen-

woordig gaat men steeds meer uit van turf. Leem wordt minder

toegepast, omdat het moeilijk als standaard materiaal te leveren is.

Toch heeft leem veel voordelen omdat het een goede invloed heeft

op de waterhuishouding en de voorraad voedingsstoffen. (Klei ook prima)

Bij een potgrond gebaseerd op turnzaal men daar meer aandacht aan

moeten schenken. Vaakzal men toch kleine hoeveelheden leem

toevoegen. Leem hoort dan niet bij de basisbestanddelen, maar

wordt als aanvulling gebruikt.

Aangezien de jonge planten voedingsstoffen nodig hebben kunnen

er al meststoffen aan de grond toegevoegd worden.

Tegenwoordig is de potgrond op turfbasis kant en klaar leverbaar

Deze is volledig getest en met succes uitgeprobeerd. Toch

heeft deze als nadeel dat de grond kan uitdrogen en dan weer

erg moeilijk vochtig te krijgen is. Dit nadeel kunnen we opheffen

door zelf een vochthoudend bestanddeel toe te voegen. Het

grootste voordeel van deze potgrond is dat ze kant en klaar

gemengd zijn en verpakt in handige formaten.

Recept

Potgrond voor jonge planten

(Zaailingen en gewortelde stekken)

3 delen turf (gezeefd)

2 delen zand (grofkorrelig)

evt. 1 deel leem

en 40 gram kalk

en 10 gram mengmest

Per 10 L potgrond

Potgrond zonder leem

3 delen turf

1 deel zand

en 15 gram mengmest

en 70 gram kalk

Per 10l potgrond

Potgrond met leemaanvulling

7 delen turf

2 delen zand

1 deel leem

en 15 gram mengmest

en 70 gram kalk

Per 10l potgrond

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zelf een Grondmengsel Samenstellen?

Het belangrijkste bij het zelf mengen van de grond is,

dat men een eindproduct krijgt van dezelfde samen-

stelling. Het is handig om hierbij steeds dezelfde kist of

ton te gebruiken. De hoeveelheden kunnen dan in een

zijwand aangegeven worden. Meng alles goed met

zorgvuldig schoongemaakt schepje, beton molen, schup, enz

Strooi de leem en de meststoffen er Voorzichtig door.

Succes,

BB

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Waarom pin je het dan niet collega?

 

Die zwarte kont is lekker bezig lijkt me.

 

Zelf gebruik ik Plagron Super mix, vertrek van zaai/stek grond van de Aveve met kokos (uit blok, van dezelfde winkel) met soms nog wat lava granulaat (niet te verwarren met lavameel) te bevordering van de luchtigheid en wat perliet. Perliet doe ik der eigenlijk enkel maar bij om de menging te controleren in de betonmolen. Als de perliet regelmatig verdeeld is, is de rest dat ook.

 

Juiste samenstelling mot ik weer ff opzoeken, maar reken maar dat als je de aanwijzing van Plagron volgt voor de hoeveelheid Supermix, je planten geheid verbranden. Tis sterk spul.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Voor de buitenkwekers en geurilla mensen hier nog een handig lijstje met betrekking tot grondsoort en welke tekorten je kan verwachten.

 

Boriumgebrek
Boriumgebrek kan worden verwacht in een grond die rijk is aan vrije koolzure kalk en arm is aan borium. Borium wordt door het gewas moeilijker opgenomen wanneer de grond droog is en zwaar is bemest met kunstmest. Door boriumgebrek sterven groeipunten reeds vroeg af wat een ernstige groeiremming veroorzaakt.

Calciumgebrek
De invloed van calcium in de bodem op de verschillende bodemkundige processen is groot. Gestreefd moet worden naar een optimale calciumvoorziening. Gebrek aan calcium uit zich in groeiremming

Fosfaatgebrek
Een te laag fosfaatniveau kan worden gevonden op voor de boomteelt in cultuur gebrachte percelen. Bij fosfaatgebrek zijn de planten sterk gedrongen en minder vertakt. De zijscheuten zijn kort.

IJzergebrek
IJzergebrekssymptomen aan de gewassen worden meestal aangetroffen op gronden, die kalkrijk zijn en een te hoge pH bezitten. De planten met ijzergebrek zijn korter dan de gezonde. Zij zijn bovendien smaller van vorm, meer open en minder vertakt. De plant verkleurt het eerst geel in de top. Een kleiner bladoppervlak leidt tot een korter gewas.

Kaligebrek
Kaligebrek kan op kalifixerende kleigronden en nieuw in cultuur gebrachte veen en humusarme zandgronden worden aangetroffen. Gebrek aan kali uit zich in verminderde lengte- en breedte-groei en een ijle gewasstand.

Kopergebrek
Kopergebrek kan worden aangetroffen op humusarme zure droge zandgronden en jonge ontginningsgronden, die arm zijn aan koper. Bij kopergebrek kleuren de bladeren eerst vaal groen tot licht groen. Vervolgens verbranden de bladranden en er ontstaat een zwakke chlorose.

Magnesiumgebrek
Wanneer op zand en veengronden een lage pH wordt gemeten zal bij voorkeur met magnesiumhoudende kalkmeststoffen moeten worden bijgemest. Gebrek aan magnesium uit zich voornamelijk in bladverkleuringen tussen de nerven in het midden of onderin de plant.

Mangaangebrek
Mangaangebrek wordt gevonden op gronden met een te hoge pH. Maatregelen ter voorkoming, zoals dit is omschreven bij ijzergebrek in de vollegrond, gelden ook voor mangaangebrek. de groei word geremd maar minder dan bij een Mg tekort. Mangaangebrek wordt voor het eerst zichtbaar aan de top van de plant bij het jongste blad. Geelverkleuring tussen de nerven zoals bij een Mg tekort maar dan hoger in je plant.

Molybdeengebrek
Molybdeengebrek zou kunnen voorkomen op gronden met een lage pH en die rijk zijn aan ijzer. Op fosfaatfixerende leem en veengronden is er tevens een kans op molybdeengebrek. molybdeengebrek zich in het meer horizontaal gaan staan van takken. Bij molybdeengebrek verkleuren de randen van het blad geel, terwijl de rest van het blad groen blijft.

Stikstofgebrek
Stikstof wordt als meststof in het algemeen in de grond slecht gebonden. Worden de teelten frequent bewaterd, dan kunnen de verliezen aan stikstof groot zijn. Er moet tijdig voor voldoende voorraad aan opneembare meststof worden gezorgd. Bij stikstofgebrek blijft de groei van de plant achter ten opzichte van de normaal bemeste planten. Het gewas heeft een ijle open stand. De bladeren zijn kleiner, wanneer er een tekort aan stikstof is in de plant. Het blad is in het begin van de aantasting lichtgroen

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Als je ons recept gebruikt heb je nergens geen tekorten van , daar is trouwens al genoeg over gezegd , ze moeten het maar lezen .,

ps ik heb het wel over grond waar de ph waarde goed is , en veel brandnetels groeien .

Trouwens mijn maatje heeft de slechtste grond die je kan vinden in de duinen , en jullie weten hoe hij het doet met ons recept .

Ik gebruikte het zelfs binnen , ook nog nooit trammelant gehad .

Share this post


Link to post
Share on other sites

@@wiet61 maar zijn die ingrediënten ook in kleine hoeveelheden te krijgen? Want ik heb bij mij heel erg zanderige gronden, dus wilde eigenlijk eerst met wat vloeibare voeding en wat zelfgemaakte compost met wat goede aarde, maar jouw recept ziet er wel erg goed uit, ook handig voor guerillas waar je niet elke week kan komen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

kijk eens naar de kalk hoeveelheid per 10l

grond die je maakt.

te veel kalk gebeurt echt niet zo veel;) en vooral

niet voor de jongens die wild gaan.

koop een zak kalk met magn voor het gazon van 25kg voor 6€

elk plant gat een paar handjes.....samen met blauwe korrel= succes

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

old-skool aarde recept van Dame Blanche  ( RIP ) Die kweekte al voordat er growshops waren...sinds 1963 !!!!:rolleyes:.....en dit recept deed/doet niet onder voor de beste indoor bemeste mixen...

 

Quote DB.....

 

In principe is grond voor binnen en buiten gelijk.

 

nodig :

 

40% (gebruikte) potgrond ( mag ook van binnenkweek zijn...mag ook met perliet erin zijn )

40% (gebruikte) cocos

10% klei ( verpulverd tot poeder na drogen maakt het makkelijker om te mengen )..heb je geen klei ...dan 50% potgrond en 50% cocos.

in dit mengsel komt 120 gram gedroogde kippenmest per 10 liter grond mengsel.

 

Dan is er nog iets zeer belangrijks en dat is.... het bodemleven.

Een vereiste is dat je heel klein stukje buiten tuin moet hebben.

 

in de compostbak komt het grondmengsel incl. de dosering gedroogde kippenmest.....voor het storten strooi je wat kippenmest korrels op de ( losgemaakte )bodem die open is van onder...dat trekt de wormen nog sneller aan....

 

De kist bestaat eigenlijk uit 4 wanden want de bodem en deksel ontbreken.

 

 

 

 

 

Het volgende gebeurd er nu met het voorraaddeel.

De wormen vinden hun weg al gauw in het mengsel en zullen zich flink vermeerderen. Als de wormen helemaal kaar zijn zal de PH ong 6.8 zijn van de grond.

 

Het is aan te raden een dubbel aantal potten/ kuipen aan te schaffen zodat je deze extra potten reeds kan vullen en dan de gebruikte grond in de kist stort.

 

De grond krijgt zo steeds 1 cyclus rust en wisselt steeds.

 

Je kunt 2 jaar doorgaan voordat je voor 50% met gedroogde kippenmest korrels ververst....dwz 60 gram per 10 liter aarde.

 

 

 

Extra tips:

1) Boven op de kist een deksel maken van gronddoek, tegen onkruidzaden.

2) Maak iets meer grond klaar dan je nodig bent zodat je de nieuwe "oude"grond kan mengen met deze rest om een snellere enting tot stand te brengen.

3) De wormen zullen veel cocos omzetten in wormen aarde dus dan kun je 1 x per jaar 5% cocos toedienen.

 

 

 

Je normale voeding die je anders gebruikte kun je gewoon voortzetten,geen grond op PH brengen.

De wormen streven naar de ideale PH van de grond.

 

Dame Blanche

 

ps: DB kreeg bijna al zijn aarde gratis of tegen kilometer geld vergoeding op zijn boerderij aangeleverd...hij kwam op een kostprijs van ongeveer 25 euro cent per 10 liter.....

ps: oude wortelresten starten het bodemleven nog sneller..dus gebruikte aarde is zefs beter als nieuwe...

ps: gedroogde Kippenmest bevat alle voedingsstoffen incl ongeveer 10% kalk en alle sporenelementen in de beste verhouding van ALLE dierlijke mest.

ps: hij woonde vlakbij de fabriek van biobizz...en hij wist precies wat ze daar deden....:rolleyes:

ps: hij weet als geen ander.....iets goeds hoeft niet duur te zijn....maar sommige mensen willen dit niet gewoon geloven...

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Similar Content

  • By greentjeonatrip
   Succes kareltje, ben benieuwd. Hier nog wat aanvullende info omtrent spint, heel misschien heb je er wat aan. Eerst nog een stukje uit Canna.nl :
    
   Spint
   Spintmijten vormen de grootste bedreiging voor de snelgroeiende plant, omdat ze zo hardnekkig zijn. Net als spinnen – waar ze aan verwant zijn – maken ze draden waar ze webben mee maken. Die gebruiken ze om hun kinderen en zichzelf mee te beschermen. Ook gebruiken ze die draden om zichzelf mee te verplaatsen. Dat doen ze bijvoorbeeld via ventilatoren. Spintmijten zijn zo klein dat ze overal kunnen zitten. Dat is het verraderlijke: je kweekruimte schoonmaken is niet altijd genoeg om van spint af te komen. Ze kunnen hun winterslaap bijvoorbeeld in kieren of in het hout houden. Ze kunnen op de gekste plekken overleven. Als je weer een nieuwe plant hebt staan, denken zij: eten! En dan komen ze weer tevoorschijn. Een andere reden dat spint zo hardnekkig is, is dat spintmijten snel resistent zijn tegen chemische gewasbescherming. Je krijgt de mijten dus nooit allemaal dood. Als je 80% uitroeit, hou je 20% over die al een beetje gewend is aan het gif. Die 20 % vermenigvuldigt zich en krijgt kinderen die nog beter tegen de chemische gewasbeschermingsmiddelen kunnen. Als je last hebt van spint zie je gele spikkeltjes op de bovenzijde van het blad. De beestjes zelf zitten aan de onderkant. Als het echt erg wordt, zitten ze overal. Dan zie je webben op de bladeren. Dan is het behoorlijk moeilijk om de spint te verdrijven. Onder de webben zitten de spintmijten beschermd, dus kunnen ze ook niet geraakt worden door bestrijdingsmiddelen. Je moet dus voorkomen dat het zover komt.
    
    
   Wat kan je doen om plagen tegen te gaan?
   Je kan plantenplagen op een chemische of biologische manier tegengaan. Ook kan je kiezen voor een bladspray die een natuurlijke en mechanische werking heeft. Daarnaast kun je plagen tegengaan door op een bepaalde manier te telen of door de genen van de plant aan te passen, maar dit vraagt flinke investeringen en specialisme van de kweker. Als je plagen biologisch bestrijdt, kan je predatoren uitzetten die plagen opeten, zoals roofmijten, roofwantsen of sluipwespen. Er kleven echter wel enkele nadelen aan het uitzetten van biologische bestrijders. Je moet bijvoorbeeld heel veel predatoren uitzetten die de plagen opeten. Daarnaast zorgen ze voor een natuurlijk evenwicht omdat ze altijd willen blijven eten, dus zullen ze de plagen niet helemaal uitroeien. Als je gebruik maakt van een chemisch middel of een natuurlijke, mechanische bladspray zou je om de 3 à 7 dagen moeten spuiten vanwege de cycli van plantenplagen. Preventief iedere dag spuiten is niet verstandig. Maar als je een plaag hebt, dien je wel iedere dag te spuiten (bij chemische middelen die langer doorwerken moet je ongeveer om de 5 dagen spuiten). Daarmee verminder je de populatie zodanig dat je kunt overgaan op om de 7 dagen spuiten. Je kunt er het best voor zorgen dat je met een redelijk fijne druppel spuit. Geen mist, want dan dien je te weinig vloeistof toe. Je zou de plant zo nat moeten maken, dat het er net afdruppelt. De bladeren moeten volledig nat zijn, maar het vocht moet er niet gutsend vanaf stromen. Je dient de bladeren van onder en van boven te bespuiten. Chemische bestrijding is tamelijk effectief. Helaas zitten er nogal wat nadelen aan deze methode:
   Groeiremming vanwege de gifstoffen.  Risico op minder oogst.  Een groot risico op resistentie van plagen.  De middelen zijn vaak niet gezond voor de mens.  Je moet bijvoorbeeld een masker en beschermende kleding dragen als je ze toedient.  Voor de consument zijn er weinig chemische bestrijdingsmiddelen op de markt. Als je bestrijdingsmiddelen voor tuinders wilt gebruiken, heb je een spuitlicentie nodig. Omdat er zo weinig middelen zijn, is het risico op resistentie nog groter.  De meeste chemische bestrijdingsmiddelen zijn specifiek bedoeld voor 1 soort ongedierte. Andere plagen hebben daardoor vrij spel.  Chemische middelen zijn vaak door je plant opneembaar. Dat betekent dat ze ook in je product kunnen zitten.  De meeste bestrijdingsmiddelen zijn bestemd voor siergewassen en niet voor consumptiegewassen. Dat is natuurlijk niet goed voor de gezondheid!  Het verstandigste is dus op zoek te gaan naar een niet-chemisch werkende bladspray die geen gifstoffen bevat. Een middel dat het ongedierte bijvoorbeeld vastplakt. Een middel dat bovendien het merendeel van de nuttige insecten in leven laat en je oogst niet aantast.
    
   En hier nog een oud "anti- spint- recept", met dank aan 'Spongy'
   Hoi
   Hier is een anti spint recept wat mijn opa al gebruikte op de fruitbomen en tomaten dus is het zeer zeker ook geschikt voor onze plantjes (ik heb helaas ervaring) maar desalniettemin volgt hier het recept.
   Men gaat naar de markt of groentenboer of supermarkt  en koopt daar twee strengen knoflook dat zijn ongeveer 30 van dit  soort dingen 
   Men gaat naar de marskramer of id en koopt daar een knoflook pers €2,-
   Men zet een grote pan water (4>5 ltr) en brengt deze aan de kook tijdens dit proces maakt men de knoflook schoon (Schil er heelemaal af)
   en leg deze opzij.
   Als het water kookt zet men het vuur laag maar niet uit !!!
   Als het water gekookt heeft kan men de schoongemaakte knoflook in het gekookte water water persen (met de knoflook pers ) is er geen knoflookpers beschikbaar kan men de knoflook ook zer fijn snijden alleen dan moet het water langer trekken .
   Als men er 1 hele streng 15 van die dingen  heeft ingeperst  laat men het water nog minimaal 2 uur trekken mag ook 3.
   Daarna laat men het water afkoelen tot redelijke temperatuur en giet men het door een zeef (oude panty oid.) in een schone emmer dan koelt het ook verder af (niet te heet anders smelt de panty )  Daarna kan men het goedje verdunnen en gebruiken de mengverhouding is heel simpel 50% van het mengsel en 50% kraanwater (en niet vergeten te schudden).
   Let op de planten goed nat nevelen vlak voordat de lampen uit gaan en als ze in de bloei staan moeten de ventilatoren blijven draaien .
   De tweede serie knoflook is voor 9 dagen later maar maak dit niet van te voren aan want dan gaat de werking er af als je minder nodig hebt kun je natuurlijk alles gewoon halveren wat er over is spuit je buiten in de tuin .
   Ook kun je er nog als optie brandnetel mee koken (stuk of 10 grote) dan werkt het goedje nog beter en geeft de wiet als ze in de bloei staan een heerlijke geur en is tevens bladvoeding de knoflook ruik je toch niet dus daar is het niet voor
    
   Nou luitjes veel suc6 met dit recept en het werkt echt grandioos !!!
    
   Hier nog 1 van de reacties op een diy knoflookrecept, dank aan 'twiet' :
    
   Ik ben, evenals Dilago, uiterst tevreden over het DIY knoflookrecept. Ik snij vier knoflook-uien horizontaal doormidden en gooi dat in een litertje of wat water, kook het een tijdje, laat het afkoelen, haal de knoffen plus velletjes eruit, en sproei daarmee goed alle planten, eerst onder de bladeren en daarna ook nog van bovenaf, maak alles goed kleddernat. Dit doe ik net als het licht uit gaat en laat dan ook de ventilator en afzuiger uit staan de hele nacht.
   Na 1 zo'n behandeling is én blijft de spint weg, dus het lijkt niet alleen alsof het werkt, het werkt écht.
   En uiteraard ook zeer aan te bevelen de truuk van PH Donner, je stekkies goed schoonvegen met een kwaliteitsscheerkwast in een bakje water. Hiermee veeg je als je het goed doet alle eventueel aanwezige beessies en eitjes weg, een uitstekende preventieve behandeling dus.
   Als je deze beide behandelingen combineert, voor het uitzetten de scheerkwast en als ze 2 a 3 weken in bloei staan de knoflookthee er overheen heb je vrijwel gegarandeerd geen last van spint die ronde.
    
   Dit was een aanvulling, naast, en op blijkbaar succesvolle preventieve behandelingen van 'Neemolie' en 'Roofmijten'.
   Tot slot nog een linkje van 'mediwiet'.  https://www.mediwietsite.nl/topic/voeding-op-natuurlijke-basis/page/2/
    
   7. Citrus-olie
   Doel: tegen spint, bladluis en sommige soorten wolluis
   Recept:De schil (alleen het gekleurde deel, niet de witte onderschil!) van citrusvruchten fijn snijden en enkele dagen in spiritus laten weken. Zeven en met water gemengd spuiten.
    
    
    
   Succes!
    
  • By karel kweker
   Beste Lezers, 
    
   Hier weer een nieuwe spectrum test. De vorige testronde wil ik niet eens mee rekenen ivm de schade door de spint en het vroege oogsten. Dus vandaar de titel LED Spectrum Test 2.5 
    
   Hiervoor gebruik ik weer de 135 watt Josephine van Rubol. 
    
   3500K 80CRI
   3500K 90CRI
   4000K 90CRI
    
   Eerst hebben de hele tent en omgeving opgeruimt en schoon gemaakt, daarna  gespoten met omgevingsspray. Hierna alles schoongemaakt met de stoomcleaner elke hoekje en gaatje mee genomen wat niet simpel is met die constructie in de tent.

   De tent een paar dagen leeg laten staan.. 
    
   Ondertussen wilde ik de groeitent leeg trekken en de planten in de kliko doen. Maar gelukkig bleek de groeitent minder erg besmet dan gedacht. Maar goed dat ik even eerst alles nog langs ben gelopen dat scheelt toch weer een paar dagen groei .
    

    
   Planten uit de groeitent naar de bloeitent waar ze natuurlijk ook nieuwe schoenen krijgen. 
   De voetjes bloot. 
    


   Voetjes van dichtbij.... 

   Ja nou lijkt het net of de plant aan de rand staat maar dat komt doordat ze niet mooi recht op wilde blijven staan

   De plant wat uit elkaar buigen en vast zetten op de rand van de pot..

   De planten helemaal uitbuigen
    
   Dat X 3 

    
   En we kunnen de nieuwe test beginnen
    
  • By Rock de Braziliaan
   En we zijn los!
    
   Oud kastje omgebouwd, folie van de energieleverancier er in, doucheventilator gemonteerd, gekregen lampje er in gehangen, zaadjes gepoot en we gaan.
    
   Deze zomer voor het eerst wat buitenplanten gehad en de opbrengst beviel mij, en Mevr. De Braziliaan, zo goed dat we hebben besloten het op te schalen.
    
   Meer details en updates volgen!


 • Alchemistic Seeds
  Petitie
  Growers Choice
  Greensell
 • Who's Online   12 Members, 0 Anonymous, 36 Guests (See full list)