• Anker en Anker Advocaten
  Omnipotent
  Leditgrow
  Azarius
 • Announcements

  • karel kweker

   Weedforum Nieuwe Leden.   03-12-17

   weedforum.eu cannabisforum voor de recreative blower en medicinale grower, op het forum vind je vele tips and tricks om wietplant te kunnen kweken voor eigen (medicinaal) gebruik...   We zouden graag nieuwe leden er op willen wijzen dat ze zich dienen voor te stellen in de wie is wie hoek. Het hoeft geen heel verhaal te zijn, maar gewoon een kleine introductie,  Je zou misschien kort kunnen omschrijven wat jou ervaringen al zijn, of dat je helemaal nieuw bent met het kweken.   Maak er wat leuks van hier op het forum 
Predator

Koophuis - 23.5 Kettingbeding en kwalitatieve verplichting

39 posts in this topic

Beste leden,

 

Hoe zit het nou als men een huis of appartement heeft gekocht waar "23.5 Kettingbeding en kwalitatieve verplichting" aan verbonden zijn? Dus tot hoever heeft dit invloed op onze hobby?

 

Ik heb mijn huidige koopakte/voorwaarden van mijn woning erbij gepakt en ben beniuwd wat voor impact het zou hebben op onze hobby? Zijn dit voorwaarden die je bij elke koophuis tegenkomt? Hieronder zie je de voorwaarden.. Ik kom er eerlijk gezegd niet uit en is het voor mij moeilijk te plaatsen of dit gevaar oplevert. Hoop dat er hier kenners zijn die weten of dit invloed heeft of dit wel te koppelen is aan onze hobby.

 

Voorwaarden:

 

23.5 Kettingbeding en kwalitatieve verplichting
Ter uitvoering van hetgeen partijen in voormelde koopovereenkomst zijn overeengekomen het volgende.
1. Het verkochte is (mogelijk) gelegen in een straat met woningen die eigendom zijn van organisatie "x". Deze worden verhuurd of verkocht.
Aangezien "x". de waarde van haar vastgoed wenst te behouden en in algemene zin en in het kader van wettelijke verplichtingen een goed leefmilieu in straat en buurt nastreeft, is het verkochte tot het moment waarop "x". geen woningen meer in eigendom heeft in voornoemde straat, (louter) bestemd om te worden bewoond door een gezin of een één- of twee persoonshuishouden (zijnde eigenaar of huurder) waarbij verhuur en/of in gebruik geven van meer dan één kamer (door eigenaar of huurder)
uitdrukkelijk niet mogelijk en toegestaan is.
2. Koper verplicht zich jegens de verkoper het verkochte nimmer te gaan gebruiken voor een andere bestemming dan genoemd in voormeld lid 1, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper. Indien aan verkoper toestemming wordt gevraagd voor een andere bestemming kan verkoper aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden.
3. Bij overtreding van het in lid 1 en 2 bepaalde, verbeurt koper een ten behoeve van de verkoper onmiddellijk opeisbare boete van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist en zonder rechterlijke tussenkomst en onverminderd het recht van verkoper op vergoeding van kosten, schade en interesten.
4. Koper is bekend met, erkent en aanvaardt uitdrukkelijk als kwalitatieve verplichting zoals bedoeld in artikel 252 boek 6 van het Burgerlijk Wetboek de verplichtingen hiervoor onder lid 1 en 2 omschreven. Voormelde verplichtingen zullen overgaan op al degenen die het registergoed zullen verkrijgen, hetzij onder algemene titel, hetzij onder bijzondere titel. Degenen die van de rechthebbende een recht tot huur of gebruik van het goed zullen verkrijgen, zijn eveneens aan de verplichtingen verbonden.
5. Indien koper of één van zijn rechtsopvolgers de kwalitatieve verplichting doorbreekt, verbeurt deze een ten behoeve van de verkoper onmiddellijk opeisbare boete van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist en zonder rechterlijke tussenkomst en onverminderd het recht van verkoper op vergoeding van kosten, schade en interesten. Partijen stellen in ieder geval vast dat het doorbreken een onrechtmatige daad oplevert en dat de schade die verkoper daardoor leidt, minimaal gelijk is aan voornoemde boete.
6. Indien op het verkochte registergoed een hypotheekrecht wordt c.q. is gevestigd en hypotheeknemer toestemming geeft voor verhuur en/of in gebruik geven van het verkochte, geldt onverkort hetgeen hiervoor in lid 1 tot en met 3 is omschreven.

 

 

Dus wat wordt er nu precies bedoeld met "kwalitatieve verplichtingen" ? Als ik even simpele woorden mag gebruiken : mocht je betrapt worden op hennepteelt mag je direct 50.000,- euro aan boete ophoesten?

 

Alvast bedankt voor de moeite!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Boek 6. Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht

Titel 5. Overeenkomsten in het algemeen

1.
Bij een overeenkomst kan worden bedongen dat de verplichting van een der partijen om iets te dulden of niet te doen ten aanzien van een haar toebehorend registergoed, zal overgaan op degenen die het goed onder bijzondere titel zullen verkrijgen, en dat mede gebonden zullen zijn degenen die van de rechthebbende een recht tot gebruik van het goed zullen verkrijgen.
2.
Voor de werking van het in lid 1 bedoelde beding is vereist dat van de overeenkomst tussen partijen een notariële akte wordt opgemaakt, gevolgd door inschrijving daarvan in de openbare registers. Degene jegens wie de verplichting bestaat, waarop het beding betrekking heeft, moet in de akte ter zake van de inschrijving woonplaats kiezen in Nederland.
3.
Ook na inschrijving heeft het beding geen werking:
a. jegens hen die voor de inschrijving onder bijzondere titel een recht op het goed of tot gebruik van het goed hebben verkregen;
b. jegens een beslaglegger op het goed of een recht daarop, indien de inschrijving op het tijdstip van de inschrijving van het proces-verbaal van inbeslagneming nog niet had plaats gevonden;
c. jegens hen die hun recht hebben verkregen van iemand die ingevolge het onder a of b bepaalde niet aan de bedongen verplichting gebonden was.
4.
Is voor de verplichting een tegenprestatie overeengekomen, dan gaat bij de overgang van de verplichting het recht op de tegenprestatie mee over, voor zover deze betrekking heeft op de periode na de overgang en ook het beding omtrent deze tegenprestatie in de registers ingeschreven is.
5.
Dit artikel is niet van toepassing op verplichtingen die een rechthebbende beperken in zijn bevoegdheid het goed te vervreemden of te bezwaren.
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Running Water

 

Thanks voor je reactie. Als ik het dus goed heb mogen ze mij een boete van 50,000,- opleggen als ik gepakt word met het telen van cannabis?

 

Zijn dit voorwaarden die je bij elke koophuis hebt of zijn dit extra opgenomen voorwaarden door de verkoper? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik ken iemand(verhaal staat ook op .nl) die voor een kleine hoeveelheid planten gezeik met zijn hypotheek verstrekker heeft gehad. Zelf gelukkig nooit gezeik mee gehad.

 

Het heeft er denk ook mee te maken dat ze je woning voor 3 maanden sluiten en dit doorgeven wordt aan het kadaster.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nee @Predator, je denkt veel te ver. Het gaat om onderstaande.

 

12 hours ago, Predator said:

louter) bestemd om te worden bewoond door een gezin of een één- of twee persoonshuishouden (zijnde eigenaar of huurder) waarbij verhuur en/of in gebruik geven van meer dan één kamer (door eigenaar of huurder) uitdrukkelijk niet mogelijk en toegestaan is.

 

Hierboven staat dat er 1 gezin in mag wonen en dat dat de huurder/eigenaar moet zijn. Meer niet. Je mag er geen appartementen in maken, geen verhuur van kamers, geen bedrijf etc. Dit heeft niets met kweken te maken.

 

Maar we hebben wel een wet in Nederland die kweken van plantjes verbiedt.

 

 

 

 

12 hours ago, Predator said:

Zijn dit voorwaarden die je bij elke koophuis tegenkomt?

 

Nee, deze kom je niet overal tegen. De reden dat dit erin staat, is ook genoemd. Zie hieronder.

 

12 hours ago, Predator said:

Aangezien "x". de waarde van haar vastgoed wenst te behouden en in algemene zin en in het kader van wettelijke verplichtingen een goed leefmilieu in straat en buurt nastreeft

 

 

 

 

 

 

 

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kweken is geen bewonen. Dit kan men dat uitleggen als contractbreuk en kan een hypotheek worden ontbonden.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wat een logica @lastpak In jouw wereld mogen dan ook geen peperplantjes, peterselieplantjes etc binnenshuis worden geplant. Lol. Ik neem niet aan dat TO niet het hele pand vol wil zetten met plantjes, maar dat het er maar een paar zijn.

Een paar plantjes (wat voor plantjes dat ook moge zijn) verandert een bestemming nimmer en mag je gewoon doen mits de wetgeving het toelaat.

 

 

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik zou persoonlijk nooit zoiets tekenen als ik een woning koop .   Of is het een sociaal project 

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Voor de rechtbank houd dit artikel ook geen stand, zeker niet helemaal. Ik vergelijk het met een concurrentiebeding, ook veel te breed. Dit kettingbeding lijkt me regeren over het graf heen met als enige doel het behouden van de waarde van haar eigen vastgoed. Ze zeggen dus eigenlijk dat wanneer het pand wordt verhuurd (dus niet wordt bewoond door eigenaar), de waarde van het vastgoed in de straat zal zakken én het leefmilieu in de straat zal doen aantasten. Tja, zo ken ik er ook nog wel een paar.

Daarnaast is het een onevenredig zwaar middel om een bepaald doel te bereiken, zeker wanneer organisatie X nog maar 1 pandje heeft in de straat.

 

Er zit ook een eind aan, dus totdat organisatie X geen panden meer in bezit heeft in de straat, geldt dit kettingbeding.

 

17 hours ago, Predator said:

is het verkochte tot het moment waarop "x". geen woningen meer in eigendom heeft in voornoemde straat,

 

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thanks voor de de info leden!

 

Als het zover mag komen zal het hooguit 5 plantjes zijn. Dit op een zo veilig mogelijke manier waar de stroom ook netjes betaald zal worden. Pand zal ten alle tijden bewoond worden door mij en m'n partner.

 

@slablaadje 

 

40 minutes ago, slablaadje said:

Voor de rechtbank houd dit artikel ook geen stand, zeker niet helemaal. Ik vergelijk het met een concurrentiebeding, ook veel te breed. Dit kettingbeding lijkt me regeren over het graf heen met als enige doel het behouden van de waarde van haar eigen vastgoed. Ze zeggen dus eigenlijk dat wanneer het pand wordt verhuurd (dus niet wordt bewoond door eigenaar), de waarde van het vastgoed in de straat zal zakken én het leefmilieu in de straat zal doen aantasten. Tja, zo ken ik er ook nog wel een paar.

Daarnaast is het een onevenredig zwaar middel om een bepaald doel te bereiken, zeker wanneer organisatie X nog maar 1 pandje heeft in de straat.

 

Er zit ook een eind aan, dus totdat organisatie X geen panden meer in bezit heeft in de straat, geldt dit kettingbeding.

 

 

 

Ben ik het zeker mee eens. Alleen lees ik in de voorwaarden het volgende : "Indien koper of één van zijn rechtsopvolgers de kwalitatieve verplichting doorbreekt, verbeurt deze een ten behoeve van de verkoper onmiddellijk opeisbare boete van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist en zonder rechterlijke tussenkomst en onverminderd het recht van verkoper op vergoeding van kosten, schade en interesten. Partijen stellen in ieder geval vast dat het doorbreken een onrechtmatige daad oplevert en dat de schade die verkoper daardoor leidt, minimaal gelijk is aan voornoemde boete"

 

Dus in feite kan je met dit artikel ook niet terecht bij een rechtbank omdat ze dit zo in hun voorwaarde hebben geplaatst?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Die onderstaande zin is helemaal van de zotte. Deze houdt op geen enkele manier stand in de rechtbank. Hoezo is de schade direct 50k op het moment dat jij het pand aan twee huurders verhuurt en waar de buurt geen weet van heeft. Dat raakt kant noch wal.

3 hours ago, Predator said:

Partijen stellen in ieder geval vast dat het doorbreken een onrechtmatige daad oplevert en dat de schade die verkoper daardoor leidt, minimaal gelijk is aan voornoemde boete"

 

Natuurlijk kun je wel bij een rechtbank terecht, rechtbank heeft het laatste woord. Je kunt hier altijd een zaak van maken en de rechtbank verzoeken deze artikelen te schrappen. Het is voornamelijk bangmakerij, net als een concurrentiebeding. Volgens mij heeft een stagiair dit allemaal bedacht en geformuleerd. 

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Grow Weed said:

laat me raden is een pand dat verkocht word door een huurvereniging ?

 

Klopt GW, ik zit er momenteel al een klein jaartje in. 

 

Hoezo?

Share this post


Link to post
Share on other sites

te oude panden die al 25 jaar of meer verhuurd worden en dan verkocht, gooien ze er vaak vandit soort "wurg"contracten  bij in. 

kzou deze acte eens meenemen naar juridichloket of contact op te nemen met de mensen van anker&anker via de banner naar contact ;)

 

ik vermoed net als slablaadje dat een jurist er al direct om begint te lachen. endat een rechter daar inderdaad zo kortemeten met zou maken 

4 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Grow Weed said:

te oude panden die al 25 jaar of meer verhuurd worden en dan verkocht, gooien ze er vaak vandit soort "wurg"contracten  bij in. 

kzou deze acte eens meenemen naar juridichloket of contact op te nemen met de mensen van anker&anker via de banner naar contact ;)

 

ik vermoed net als slablaadje dat een jurist er al direct om begint te lachen. endat een rechter daar inderdaad zo kortemeten met zou maken 

 

 

Haha.. Ga ik doen. Thanks GW!

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Maar heb je dan ook niks erin staan dat als je het verkoopt je een gedeelte vd winst af moet staan aan het sociale woning bedrijf? Dat zie je ook wel vaak. Is volgens mij niet hetzelfde als de concurrentie bedinging...

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 14-3-2017 at 14:32, slablaadje said:

Wat een logica @lastpak In jouw wereld mogen dan ook geen peperplantjes, peterselieplantjes etc binnenshuis worden geplant. Lol. Ik neem niet aan dat TO niet het hele pand vol wil zetten met plantjes, maar dat het er maar een paar zijn.

Een paar plantjes (wat voor plantjes dat ook moge zijn) verandert een bestemming nimmer en mag je gewoon doen mits de wetgeving het toelaat.

 

 

Nuja toch zijn er al hypotheken ontbonden en mensen uit huis gezet omdat men een paar of een kamertje planten had. Van de rechter kreeg de cooperatie / bank gelijk omdat het niet meer bestemming wonen was meer telen. 

 

In uitspraken staat steeds voorop dat iedere tekortkoming van een huurder in de nakoming van zijn contractuele en wettelijke verplichtingen als huurder, zoals cannabis telen, de verhuurder de bevoegdheid geeft om de huurovereenkomst te laten ontbinden. Dit is alleen anders als sprake is van een geringe tekortkoming of als het tekort schieten van de huurder een oorsprong heeft van bijzondere aard. De huurder beroept zich dan op de zogenaamde ‘tenzij’ clausule: ‘Tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt’.

 

Gewoon eens wat rechtspraken erover nalezen. Het is niet "mijn wereld" maar helaas gewoon de gang van zaken als je pech hebt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, lastpak said:

omdat het niet meer bestemming wonen was meer telen

Wat je hier schrijft is pure onzin. Ik wil die uitspraak wel eens zien.

 

En wat de rest van jouw betoog betreft, het gaat hier om een koophuis dus een huurverhouding is niet aan de orde.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Betoog? lol, ghehehehe. Het huren typen ik er voor de volledigheid bij. idd off topic, oh wat een ramp zeg. Ik zal het Nooooit meer doen.

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl

 

Hier kun je gewoon eens hypotheek en telen intikken als zoekterm.

 

Maar goed ik merk al dat ik me niet goed genoeg uitdruk om hierin serieus genomen te worden dus ik zal hier verder niet meer reageren.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik heb een uur zitten graven in de uitspraken, internet erbij gehaald en je wordt er niet vrolijk van.

 

Om een huurovereenkomst of hypotheek op te zeggen wijzen ze vaak naar de zorgplicht die huurder/eigenaar heeft. Ik heb een uitspraak gelezen van iemand die de schuur ter beschikking had gesteld aan derden voor de kweek van hennep. Bank mocht vervolgens de hypotheek opzeggen omdat het gebruik van de schuur anders was. Niet duidelijk is of dat kwam door de hennep óf het verhuren van de schuur (want voor verhuur is uitdrukkelijke toestemming van de bank nodig, en die wist van niets). Ik heb ook een verhaal gelezen van een huurder (erfpacht) die de sleutels van haar huis aan een kennis gaf en verder niet controleerde wat hij deed. Hij bouwde een hennepplantage en de huurder schond dus Artikel 87 lid 2BW waarin het volgende staat "... of in ernstige mate tekortschiet in de nakoming van zijn andere verplichtingen.". Mooi kapstokartikel om onzin aan op te hangen.

 

Het meest verbazingwekkende is nog wel een verhaal van VVS Adocaten die het volgende schrijven over een coffeeshophouder wiens huis afgebrand was terwijl zijn zakelijke voorraad hennep thuis lag en waarna Aegon geen verzekeringsgelden wilden uitkeren:

"De redenering waar Aegon zich op beriep kwam er op neer dat mijn cliënt een verandering van het gebruik van zijn woning niet had gemeld. De woning werd volgens Aegon niet alleen als woning gebruikt, maar ook als bedrijfspand. En dat alleen omdat hij in een kast zijn stash had liggen. De rechtbank Den Haag volgde dit onzinnige verhaal maar al te gretig en deelde een daverende klap uit door mijn cliënt ieder beroep op het ontvangen van zelfs de kleinste schadeclaim te ontzeggen".bron: http://www.vvsadvocaten.nl/softdrugsbeleid/2016/de-keerzijde-van-straffeloosheid/.

 

Niets gevonden met bestemming "telen" zoals lastpak schreef. Maarrr..ik weet dat in de algemene (leningsvoorwaarden-)voorwaarden van een bank staat dat eigenaar goed moet zorgen voor zijn huis. Ik las dat een rechter uit Rotterdam oordeelde dat met hennep kweken je een hoge LV nodig hebt, een hoge LV is slecht voor een huis. Dus is de conclusie dat de eigenaar niet goed voor zijn huis zorgt en dat is dus een reden voor opzegging van de hypotheek. Tegen dit soort onzin is weinig opgewassen. Daar moet ik @lastpak dus wel gelijk in geven.

Duidelijk is dat ze alles aangrijpen om een teler (met 1 of 1000 planten) dwars te zitten en uit huis te zetten, hoe vaag en onduidelijk het moge zijn....veel rechters gaan gewoon mee in het verhaal omdat het hennep is.

Contracten zijn weinig waard, banken/verhuurders kunnen overal af wanneer ze maar willen zolang er maar hennep in het spel is. Redelijkheid & billiklijk telt dan niet meer. 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Slablaadje dat zei ik al. En dat ging om 5 buiten planten en 4 binnen planten. Werd hypotheek opgezegd.

 

Kweken is leuk totdat je gepakt wordt, of je nou 10 of 1000 hebt er wordt een gigantische bak stront over je heen gegooid van alle kanten.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now