Standpunt van het KWF over medicinale cannabis.

Via Facebook werd ik gewezen op de standpunten pagina van het KWF over medicinale cannabis.  Na het lezen was ik erg verontwaardigd en ik heb dan ook enige vragen. Daarom zou ik de standpunten van het KWF  graag eens met u willen bespreken.

Voor het bespreken van de standpunten heb ik citaten genomen van de website van het KWF .

 

Niet bewezen: cannabis geneest kanker

Op dit moment is er onvoldoende wetenschappelijk bewijs dat cannabis(olie) kanker geneest.
In de jaren ’70 namen wetenschappers voor het eerst het antikankereffect van cannabis onder de loep. Sindsdien zijn er honderden wetenschappelijke artikelen over het onderwerp verschenen. Hieruit komen aanwijzingen naar voren dat cannabis kankercellen kan doden, afremmen en beletten om uit te zaaien. Ook blijkt cannabis invloed uit te oefenen op het afweersysteem, al zijn de resultaten op dit punt tegenstrijdig. Sommige studies laten een positief effect zien, andere een negatief.
Het lijdt geen enkele twijfel dat cannabis effect heeft op kankercellen. De claim dat cannabis kanker geneest, is echter ongegrond. Er is namelijk amper onderzoek bij patiënten gedaan.
Volgens het KWF is er dus onvoldoende wetenschappelijk bewijs dat THC-olie kanker geneest. Maar ook bij het KWF is het bekend dat er al vanaf de jaren 70 wetenschappers zijn die aangeven dat er aanwijzingen zijn dat cannabis kankercellen kan doden, afremmen en beletten om uit te zaaien.

En hoewel het KWF wel zegt dat er een duidelijk effect is van cannabis op kankercellen. Zegt men ook dat de claim dat cannabis kanker kan genezen ongegrond is omdat er amper onderzoek is gedaan bij patiënten.

 

Wat ik me dan afvraag is :

Als het bij het KWF een organisatie die al vanaf 1949 bestaat en waar onderhand al 50 jaar bekend is dat THC  kankercellen kan doden. Waarom heeft het KWF daar dan zelf niet meer onderzoek naar gedaan? Waarom heeft het KWF niet zelf opdracht gegeven voor een dergelijk onderzoek? Waarom hebben ze niet meer ingezet op dit natuurlijke middel als medicijn? Waarom zou je alleen cannabis als onderdrukker geven van de klachten van chemo? En  waarom niet de hele potentie van deze plant beter en goed onderzoeken?
Laboratoriumstudies
Vrijwel al het cannabisonderzoek betreft studies in proefdieren of cellijnen (kunstmatig in kweek gehouden kankercellen). Dergelijke laboratoriumresultaten zijn echter niet zonder meer door te vertalen naar de mens. Een levend menselijk lichaam is vele malen complexer. Een middel dat in een reageerbuis goed werkt, kan in de mens een ander of juist totaal geen effect hebben. Bijvoorbeeld omdat de darmen het niet goed opnemen, de lever het afbreekt of de nier het uitscheidt. Het is dus heel goed mogelijk dat het middel de tumor niet eens bereikt of in ontoelaatbare hoeveelheden moet worden ingenomen. Daarnaast moeten nieuwe geneesmiddelen aan de nodige veiligheidseisen voldoen. De meeste medicijnen doorstaan deze test niet vanwege onacceptabele bijwerkingen.
Door de laatste zin van dit stukje spring ik al bijna uit mijn vel. Maar goed laten we eerst even netjes de eerste deel van de tekst beantwoorden:
Het zou inderdaad goed kunnen zijn dat een middel in een reageerbuis in een laboratorium een heel andere werking heeft als in dat het menselijk lichaam zou laten zien. En ook ik kan me best voorstellen dat er problemen kunnen zijn om de THC op de juiste plekken in het lichaam te krijgen. En ook dat je per soort kanker ook erg moet kijken welke manier van toedienen handig is.
Bij huidkanker zou ik me voor kunnen stelen dat men de cannabis-pasta op de aandoening zelf kunt smeren. Maar bij een tumor die inwendig zitten zal misschien eerder moeten worden gekeken of de THC oraal kan worden toegediend, en bij darmkanker misschien wel rectaal. Er zijn vele verschillende manieren om de cannabinoïden het lichaam in te krijgen. 
Wat ik me kan voorstellen is dat de manier van toedienen, het stadium waarin de patiënt verkeerd en de soort van de kanker, allemaal grote invloed heeft op de uitkomst van een onderzoek. Maar daar is in de 50 jaar zelfs geen onderzoek naar gedaan. Dan nu het stukje wat me echt woest maakt.
Of het middel in ontoelaatbare hoeveelheden moeten worden ingenomen?. Daarnaast moeten nieuwe geneesmiddelen aan de nodige veiligheidseisen voldoen. De meeste medicijnen doorstaan deze test niet vanwege onacceptabele bijwerkingen. 
Is het KWF dan helemaal niet op de hoogte de bijwerkingen van een chemokuur ?Een behandeling die het KWF wel goed keurt!!! Of wat de gevolgen zijn van bestralingen? Welke medicijn wat kanker zou kunnen genezen heeft minder bijwerkingen dan wiet? Welke medicijn heeft minder ernstige bijwerkingen als cannabis? als wel zou blijken dat deze plant kanker zou kunnen genezen?WAAROM IS HIER NOOIT ONDERZOEK NAAR GEDAAN?!!!
Niet elke kankerdodende stof is dus een geschikt medicijn. Ter illustratie: als je een scheut bleekwater over een klompje kankercellen giet, leggen ze allemaal het loodje. Dat betekent echter niet dat bleekwater het antwoord op het kankervraagstuk is. Chloorpillen of -injecties zijn juist uitermate gevaarlijk.
Waar dit stukje tekst op zou moeten slaan is mij echt een raadsel. Maar ik denk dat men hier mee Cannabis in een slecht hoek proberen te zetten. Maar in tegenstelling tot de goedgekeurde medicijnen zit in cannabis geen gevaarlijke stof van nature. Het is ook NIET lichamelijk verslavend. In mijn ogen kan je eerder de chemokuur vergelijken met chloor wat je in iemands lichaam spuit dan dat je cannabis met een gevaarlijk stof kan vergelijken.
Wel heb ik nog een tegenargument : de zwaartekracht bestond ook al voor het wetenschappelijk kon worden bewezen. Het was niet zo dat dingen bleven zweven voor dat Newton verklaring kon geven hoe de zwaartekracht werkte.  Dus wietolie zou goed kunnen helpen ook al is daar NU NOG geen wetenschappelijke bewijs voor.

Patiëntstudies

Ondanks enkele bemoedigende resultaten uit laboratoriumstudies, moet het harde bewijs dat cannabis kanker kan genezen, komen uit studies met ‘echte’ patiënten. Vooralsnog is slechts 1 zo’n onderzoek gedaan. Hierbij werd het effect van THC bestudeerd bij patiënten met glioblastoom (een agressieve hersentumor). Helaas valt uit deze studie weinig te concluderen. Er deden slechts 9 patiënten mee en zij overleden allen binnen een jaar. Dit past bij het ziektestadium waarin ze verkeerden. Bovendien was er geen controlegroep (glioblastoompatiënten die géén THC kregen) zodat vergelijken niet mogelijk is. De behandeling met cannabis leek wel veilig te zijn en gaf weinig bijwerkingen.
Dus in de 50 jaar dat het bekend is bij het KWF dat THC in laboratorium kankercellen dood, verminderd en uitzaaing kan tegengaan. Is er wel 1 heel onderzoek geweest op mensen.  Nu geloof ik ook zeker niet dat cannabis een wonder middel is. En ook geloof ik niet dat het elke kanker in elke stadium kan genezen. Maar in mijn ogen is er ook naar aanleiding van het stuk van het KWF zelf zeker aanleiding om eens verder te gaan zoeken naar een oplossing voor kanker in cannabis. Dat hier niet al eerder en verder onderzoeken naar zijn gedaan is op zijn minst verwerpelijk.  En het onderzoek wat wel is gedaan was ook nog eens op patiënten met een kanker soort waarbij eigenlijk alle patiënten binnen een jaar overlijden.  Het zou natuurlijk erg mooi zijn geweest of eigenlijk meer een wonder als bij een eerste onderzoek op zo’n agressieve kanker soort direct een positief resultaten was geboekt. Er er zijn zoveel meer soorten kanker, waarom is daar geen onderzoek naar gedaan?

Misschien een rare vraag.

Waarom heeft het KWF nooit een grootschalig onderzoek opgezet naar wiet en huidkanker om te kijken wat THC pasta doet, als het gewoon op het gezwel/plek word gesmeerd.  Dit lijkt me de meest simpele manier om te kunnen onderzoeken wat de invloed THC op kankercellen heeft buiten het laboratorium. De THC pasta kan eventueel voor zo’n onderzoek worden geproduceerd door een Bedrocan.

 

Hoeveel geld geeft het KWF uit aan onderzoek naar cannabis als kanker medicijn?

KWF financiert op dit moment geen onderzoek naar cannabis(bestanddelen), maar staat open voor elk goed onderzoeksvoorstel op dit gebied. De KWF Adviesraad zal deze volgens de gebruikelijke procedure beoordelen op wetenschappelijke kwaliteit, haalbaarheid en relevantie. Bij een positief oordeel en voldoende budget is financiering mogelijk.
Er gaat dus TOTAAL GEEN GELD naar onderzoeken die betrekking hebben op cannabis als medicijn voor kanker. Hoe kan dit als het al 50 jaren bekend is dat er een mogelijke medicijn zonder ernstige bijwerkingen ligt in de wietplant?!. Waarom gaat er dan geen euro naar onderzoek hiervan? Het KWF geeft zelf aan dat er honderden rapporten zijn en verschillende onderzoeken in laboratorium zijn gedaan. Die ook op proefdieren en in reageerbuisjes aan tonen dat cannabis kan werken als medicijn.
 

Maar het  KWF  is bij GEEN onderzoek betrokken en heeft ook nooit aangestuurd op een onderzoek die in wiet naar een oplossing zouden zoeken.

 

Mag ik dit op zijn minst heel erg raar vinden? zonder direct onder het kopje complot denkers te worden gedrukt? bij mij gaan er tijdens het lezen van deze pagina wel gedachtes lopen als : Zouden de verhalen dan toch waar zijn? Dat de farmaceutische industrie de onderzoeken naar wiet als kankermedicijn tegen houden? En zou het dan toch kloppen dat hun ook verantwoordelijk zijn voor een verbod op cannabis? Omdat men een synthetisch variant van THC  wil maken? En daarna een verbod op cannabis als nog af te dwingen? Zou de macht van deze industrie dan echt zo ver gaan? Misschien zijn het complot gedachtes, maar ze zijn in mijn ogen niet geheel ongegrond. Zeker als je verder leest op het internet en de wantoestanden in de Farmaceutische industrie ziet. Waar geld verdienen boven het helpen van mensen gaat.

Succesverhalen

Het internet staat vol verhalen en video’s over kankerpatiënten die tegen alle verwachtingen in zijn genezen door cannabis. Hoe graag KWF zulke individuele succesverhalen ook zou willen geloven, ze zijn oncontroleerbaar en daardoor niet geschikt als bewijs.
Uit dergelijke verhalen is onmogelijk vast te stellen of er inderdaad sprake is van genezing en of cannabis daar überhaupt aan bijdroeg. Meestal ontbreken medische gegevens zoals ziektestadium, eerdere behandelingen en prognose. Hetzelfde geldt voor namen van artsen en behandelcentra. Ook worden vaak verkeerde conclusies getrokken of onjuiste verbanden gelegd. Een genezen kankerpatiënt die cannabis gebruikt, staat niet gelijk aan een kankerpatiënt die dánkzij cannabis is genezen. Bovendien blijft de grote groep cannabisgebruikers die niet genezen meestal buiten beschouwing.
Dat het KWF succesverhalen van het internet niet als bewijs kan aannemen dat vind ik zelf heel begrijpbaar. Maar het zou toch op zijn minst een goede aanleiding moeten zijn samen met eerdere informatie, waar volgens hun eigen website het KWF al 50 jaar over beschikt. Om eens verder onderzoek te gaan doen?
Of moet je echt een boer zijn om te bedenken : “Het internet staat vol met mensen die zeggen dat ze van kanker genezen zijn door wiet, we hebben hier ook een paar archiefkasten vol met laboratorium onderzoeken die dat ook nog zomaar eens onder steunen. We kunnen zelf wel eens een onderzoekje doen? of op ze minst opdracht geven tot een dergelijke onderzoek.” 
Het is zelfs mogelijk dat de persoon in kwestie helemaal geen kanker heeft (gehad). Soms blijkt een verhaal volledig verzonnen. Ook opmerkelijk is dat deze wonderbaarlijke cannabisgenezingen nooit in wetenschappelijke vakbladen staan beschreven. De bron betreft vaak natuurgeneeskundige websites die weinig op hebben met de reguliere geneeskunde of websites die pleiten voor legalisering van softdrugs.

Het verzinnen dat iemand ziek is dat gebeurd vaker ook bij gewone medicatie, dat heet het syndroom van Münchhausen het is helaas ook  een kwaal wat voorkomt.  het is inderdaad erg onwenselijk en erg vervelend dat dit gebeurd.

Het KWF vind het opmerkelijk dat er nooit een cannabisgenezing in een wetenschappelijke blad heeft gestaan. Maar is dat wel zo gek? Patiënten als Bambi die hun arts op de hoogte willen houden worden niet gehoord. Het zelfde geld als men met hun verhalen aan komen bij het KWF.  Zo werd het verhaal van Bambi vrij direct van het  KWF-forum verwijdert en aan Bambi werd aangeven dat ze gevaarlijk bezig zou zijn. Maar wat moet zij dan? Zonder wietolie geeft ze aan weer nieuwe bulten te krijgen?

Ik vind het helemaal niet zo opmerkelijk dat er geen wetenschappelijk bewijs is.  Aangezien reguliere wetenschappers geen onderzoek mogen of willen te lijken doen naar cannabis als kankermedicijn en deze ook op mensen te willen/mogen/kunnen testen.

Anders waren er toch wel meer wetenschappelijke bewijzen geweest die zouden aangeven dat wiet nu wel of niet werkt als kanker medicijn.

KWF is dus niet overtuigd van individuele succesverhalen. Goed en gedegen wetenschappelijk onderzoek is en blijft de enige en beste manier om te achterhalen welke behandelingen veilig en effectief zijn.

Er zou inderdaad veel meer onderzoek naar cannabis als medicijn worden gedaan tegen kanker.  Het is absurd dat van alle donaties er niet 1 euro is gegaan naar een onderzoek van een medicijn die kanker op een hele veilige manier zou kunnen bestrijden. Want in tegenstelling van andere medicatie ga je bij een overdosis wiet niet dood. en krijg je van wiet als medicijn geen kale hoofd,  en hoef je je niet uit elkaar te kotsen,  zonder de pijn in je botten een behandeling ondergaan,  zonder je hele lichaam te slopen, zonder… zonder… zonder….

Aan cannabis is nog nooit iemand dood gegaan, hoeveel mensen zijn er alleen in Nederland al gegaan door de gevolgen van chemo en de bijwerkingen?

 We zouden als volk dan ook MOETEN eisen dat er een fatsoenlijk en een open onderzoek komt naar de werking van cannabis als kankermedicijn.

KWF-advies

KWF heeft geen bezwaar tegen het gebruik van medicinale cannabis ter bestrijding van klachten die samenhangen met kanker(behandeling). Op voorwaarde dat het middel wordt voorgeschreven door een bevoegde arts.
Als patiënt moet je ook maar net een arts kunnen vinden die je cannabis wil voorschrijven.  Maar goed stel dat je deze hebt kunnen vinden. Dan krijg je op voorschrift nooit genoeg wiet om genoeg goede THC-olie van te kunnen maken.  En de kosten zouden ook gigantisch zijn. voor 2 ml olie heb je al snel 20 gram wiet nodig. Zou je kanker met wietolie gaan bestrijden dan moet je dit opbouwen in mijn ogen naar een maximale dosering van 1 ml per dag. Het is zeker zeer onverstandig om in 1 keer met een volle dosering te beginnen. Hoewel je er niet dood aan zal gaan kan je er wel goed ziek/stoned van worden. Je moet goed naar je eigen lichaam luisteren. Daarbij vind ik wel dat als je cannabis gaat gebruiken als medicijn je altijd je arts dient in te lichten.

Maar het moet wel de keuze van de patiënt zelf blijven wat hij kiest als medicijn. Een arts dient een patiënt daarbij te steunen.

KWF raadt cannabis(olie) ter behandeling van kanker niet aan. Patiënten die desondanks cannabis (willen) gebruiken, adviseren wij om dit te bespreken met hun arts. Deze kan dan adequaat inspelen op eventuele bijwerkingen en rekening houden met de invloed van cannabis op de voorgeschreven behandeling. KWF raadt nadrukkelijk af om cannabis te verkiezen boven een reguliere behandeling.
Ik zou altijd in overleg gaan met normale artsen maar ik zou wel afdwingen dat cannabis-olie in de pure vorm eerst een kans word geboden als medicijn. Voor ik überhaupt zou willen gaan denken aan andere medicatie, als ik alleen al kijk naar de verschil in bijwerking en hoe op verschillende manieren de kankercellen worden bestreden.  Een arts in Nederland vinden die hier voor openstaat zal een hele klus worden. Maar je bent ook als patiënt baas over je eigen lichaam en bepaald zelf welke medicatie je wel of niet neemt. Zou de cannabisolie niet of niet snel genoeg aanslaan, dan zou ik zeker open staan voor alle andere opties.
Gebruikers dienen zich goed te realiseren dat de veiligheid van niet-medicinale cannabis(olie) niet te garanderen is. De kwaliteit en samenstelling (percentage en verhouding werkzame bestanddelen) kunnen sterk variëren.
Hiermee ben ik het zeker wel met KWF eens, De THC-olie en extracten zijn illegaal in Nederland ze vallen onder de Opiumwet zelf onder harddrugs.  Er zijn wel mensen die olie aanbieden op Facebook en hierbij een testrapport leveren dat de olie schoon is en welke samenstelling de olie zou moeten hebben.  Maar uit verschillende berichten blijkt dan weer dat ook mensen zijn die dan een zelfde testrapport voor verschillende batches van olie gebruiken. Er zit dus erg veel kaft tussen het koren. Wat absoluut niet wil zeggen dat er geen mensen zijn die wel goede olie leveren. Alleen zijn deze mensen al erg druk en kunnen ze de vraag nauwelijks aan.
In mijn ogen als je niemand persoonlijk kent die THC-olie/pasta maakt en het toch moet kopen. Vraag naar het proces, vraag naar wat voor plantmateriaal er gebruikt word voor de olie vraag of de planten ook bespoten zijn. Het laatste wat  je wilt als patiënt is olie van kwekers die ook pesticide hebben gebruikt in hun kweek. Verdiep u zelf vooral ook in hoe wietolie gemaakt word. En probeer het zo snel mogelijk dan ook zelf te maken.
Cannabis heeft negatieve effecten op het geheugen, de concentratie, het reactievermogen, de waarneming en de coördinatie. Andere ongewenste effecten die kunnen optreden zijn angst, paniek en hartkloppingen.
Cannabis KAN een tijdelijk negatief effect hebben op het geheugen dat klopt, ook kan het concentratiestoornis, reactie en waarnemingsvermogen beïnvloeden. De volgende bijwerkingen die kunnen optreden zijn : angst en paniek aanvallen en hartkloppingen. Misschien zou er dan eens gekeken moeten worden dat men naast de THC  de patiënt ook CBD te geven het is namelijk wetenschappelijk wel bewezen dat CBD de bijwerkingen van THC tegen gaat. Een volgende keer zou je de inname van de THC iets kunnen verlagen zodat je de CBD, niet hoeft te gebruiken tegen de bijwerkingen van de THC. Maar voor een gigantische organisatie als het KWF zou het toch geen probleem moeten zijn dit goed te onderzoeken? Of hier op zijn minst aan te sturen naar een dergelijk onderzoek?

Nogmaals mijn vraag aan de politiek en het KWF hoe kan het in godsnaam zijn als deze informatie openbaar is en gewoon is te vinden op de websites van het KWF  waarom is er dan in 50 jaar niet meer onderzoek gedaan naar wiet als kanker medicijn?

Vraag aan de mainstream media, wanneer pikken jullie dit nu eens op?

Gr Karel Kweker.

9 thoughts on “Standpunt van het KWF over medicinale cannabis.”

  1. Ik heb al vaker dit soort berichten gestuurd naar KWF; wordt heel arrogant niet eens op gereageerd. Men verwijst idd steeds naar bovenstaande verklaring die aan alle kanten rammelt. Er is totaal geen noodzaak om iets “wetenschappelijk bewezen” te krijgen. Er is bijna nog nooit iets “wetenschappelijk bewezen”. De “wetenschap” doet onderzoek en bedenkt vervolgens zelf de uitkomst. Daarom zijn er ook altijd zoveel verschillen in uitkomsten. De aanduiding “wetenschap” is ook totaal verkeerd want men “weet” nauwelijks iets. Men denkt, concludeert, neemt aan, overlegt en vervolgens rolt daar dan het “wetenschappelijk bewijs” uit. Veel belangrijker is het juridisch bewijs dat cannabis helpt ziekten te bestrijden. Er zijn inmiddels al zoveel bewijsbare getuigenverklaringen, dat geen enkele rechtbank erom heen kan om te vonnissen dat cannabis werkt. Daarnaast is het heel gevaarlijk om instellingen als het KWF erbij te betrekken. Voor we het weten zit cannabis in de medische hoek en gaat het dus van de ene criminele omgeving naar de andere criminele omgeving! Net zoals broccoli en tomaten die ook erg gezond zijn moet cannabis gewoon via de groenteboer en uit de tentakels van de PharmaMaffia. Bovendien is cannabis geen medicijn maar een ondersteuning van het menselijk afweersysteem waardoor de mens zelf ziekten overwint.

  2. Er zijn vele getuigen verklaringen die aantonen dat cannabis kanker geneest, jazeker zelfs kankergevallen die opgegegeven zijn door de artsen. Gebruikers van cannabis hoeven niets aan te tonen, het zijn de artsen en farmaceuten die iets hebben uit te leggen. In mijn optie is iedere kankerpatiënt die overlijdt zonder THC er een te veel en een gemiste kans. Een stap verder is dat de artsen in gebreke zijn door hun patienten cannabis te onthouden, zeer zeker indien cannabis altijd valt onder “baat het niet dan schaadt het niet”. Dit alles gebeurt omdat mevr Schippers weigert cannabis als een medicijn te erkennen en te registreren. Artsen kunnen niet, een niet geregistreerd en een niet erkend medicijn voorschrijven, zij kunnen aangeklaagd worden indien een patient dan alsnog komt te overlijden. Hier spelen duidelijk financiele belangen. Uiteindelijk is de patiënt nog altijd zelf verantwoordelijk en kan zelf iedere behandeling volgen en weigeren. Wat niet terecht is , is dat de minister THC onthoudt aan kankerpatiënten die zelf willen kiezen voor cannabis. THC als medicijn moet uit de opiumwet, dit is een politieke zaak.

      1. beste mensen als voeding je medicijn is laat dan je voeding je medicijn zijn (Hipocrates) en niet het grootse COMPLOT GELD waar we niets van kunnen eten. Probeer de aller hoogste voedings standaard te bereiken super bio wilde voeding, energetica , en ieder die aan zaden kan komen planten kweken voor je vrienden, familie ,buren en maak je niet kwaad gewoon niet meer aan mee doen . lieve groeten

      2. uh denkt u dat echt?? kunt u dat onderbouwen? het is een probaat medicijn voor vele ernstige aandoeningen waar de moderne wetenschap geen antwoord op heeft. Ik kan dat bevestigen als ervaringsdeskundige, Henk! Hoezo geen medicijn?

  3. Hoe dan ook, stop met experimenten op dieren. Mensenziekte bestrijden? Test het dan ook op mensen en niet op weerloze, onschuldige wezens. Verder ben ik van mening dat ook cannabis een kans moet hebben zich te bewijzen als geneesmiddel. Aanleiding genoeg, zou ik zeggen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Anti-spam: complete the taskWordPress CAPTCHA