Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/25/2022 in Posts

  1. 1 point
    Misschien heb je hier wat aan, Capaciteit berekenen Op iedere afzuiger staat de capaciteit aangegeven in kubieke meter per uur. Dit is het aantal kubieke meters aan lucht, dat de afzuiger in 60 minuten kan verplaatsen. Aan de hand van de capaciteit kun je berekenen welke afzuiger voor je kweekruimte het beste geschikt is. Wanneer je te maken hebt met warmte van HPS kweeklampen, kies dan voor een afzuiger die de luchtinhoud van je kweekruimte minstens 3 tot 5 x in een minuut kan verplaatsen. Voor een kweekruimte van 1 x 1 x 2 meter (2 kubieke meter, lengte x breedte x hoogte) heb je dus minimaal een afzuiger nodig met een capaciteit van 360 tot 600 m3 per minuut. Wanneer je bijvoorbeeld met LED-kweeklampen kweekt en warmte geen probleem is (denk aan een aparte groeiruimte) en je alleen de lucht ververst om de planten van voldoende CO2 te voorzien, heb je een afzuiger nodig die de inhoud van de kweekruimte 1 keer per 5 minuten ververst. In dit geval zou je in dezelfde kweekruimte van 1 x 1 x 2 meter voldoende afzuiging hebben met een afzuiger met een capaciteit van 24 kubieke meter. maar… Bij het berekenen hebben we echter geen rekening gehouden met zaken zoals weerstand door slangen met bochten en aangesloten koolstoffilters. De capaciteit van de afzuiger in onze voorbeeldruimte van 1 x 1 x 2 meter moet daarom liever wel wat groter zijn dan de berekende capaciteit, zeker wanneer je veel luchtslangen met bochten hebt. Bovendien valt het aan te raden om een overcapaciteit te hebben zodat je in de zomer die extra warmte ook weg kunt zuigen. Sommige ventilators hebben een ingebouwde thermostaat waarmee het toerental automatisch wordt aangepast op een door jou ingestelde temperatuur. Kies voor een buisventilator wanneer een beetje geluid geen probleem is Kies voor een box ventilator wanneer er meer capaciteit en stilte gewenst is Kies voor een afzuiger met overcapaciteit in verband met extra warmte in de zomer en het gebruik van slangen met bochten en koolstoffilters Een (ingebouwde) fan controller zorgt voor een ideale temperatuur Bereken de benodigde capaciteit als volgt. Met HPS lampen: (inhoud kweekruimte) x 3 x 60 Zonder HPS lampen: (inhoud kweekruimte) x 12

Announcements