• Anker en Anker Advocaten
  Omnipotent
  Growers Choice
  PGMC
 • Announcements

  • karel kweker

   Weedforum Nieuwe Leden.   12/03/2017

   weedforum.eu cannabisforum voor de recreative blower en medicinale grower, op het forum vind je vele tips and tricks om wietplant te kunnen kweken voor eigen (medicinaal) gebruik...   We zouden graag nieuwe leden er op willen wijzen dat ze zich dienen voor te stellen in de wie is wie hoek. Het hoeft geen heel verhaal te zijn, maar gewoon een kleine introductie,  Je zou misschien kort kunnen omschrijven wat jou ervaringen al zijn, of dat je helemaal nieuw bent met het kweken.   Maak er wat leuks van hier op het forum 

Recommended Posts

medicinale Cannabis is geteeld en verwerkt onder gestandaardiseerde omstandigheden, om een zo constant mogelijk product te verkrijgen. Om uiteindelijk als medicatie te worden voorgeschreven door een dokter.

apotheek.jpg

Maar daar is niet iedereen het mee eens. Vele mensen zeggen dat alle cannabis als medicijn gebruikt kan worden. En dat ga ik niet tegen spreken.

Want is deze discussie voor de patiënt wel van belang? Ik neem aan dat een pijn patiënt niet afhankelijk wil zijn van de menu lijst van zijn favoriete shoppie. En ik geloof ook niet dat een eigen hobby tuintje met 5 planten genoeg wiet oplevert voor een patiënt.

bedrocan-selectie kamer.jpg

Voor een patiënt is het dus van wel belang dat cannabis als medicijn te verkrijgen is van een constante kwaliteit. Goeie genetica, bedrijfsmatig gekweekt door mensen die er verstand van hebben.

bedrocan-productie kamer.jpg

Jaren lang hebben miljoenen mensen wereldwijd gevochten voor de erkenning van medicinale cannabis. Een moeilijke en verwarrende strijd, want in principe zijn alle drugs altijd al voor medische doeleinden geoorloofd, dus ook cannabis.

In Amerika woede die strijd het hevigst als we de nieuwskoppen in de daily media mogen geloven. Sinds ze om economische redenen cannabis op de markt proberen te krijgen. Onder het mom van medicinale marihuana, popte er overal medical clubs uit de Amerikaanse grond. En dat moeten wij niet willen. Zo een fraude gevoelig systeem om medicinale wiet te reguleren, is gedoemd te falen op onder andere de volgende punten: Ten eerste zal het medicinaal archief van Californie over 5 jaar niet meer betrouwbaar zijn omdat heel veel stoners een medipas hebben aangevraagd terwijl ze niet ziek zijn. Wat ook best begrijpelijk is in een land waar geen coffeeshops zijn en waar je meteen de bak in draait als je high wilt zijn van een wietje. Maar des al niet te min een dergelijk systeem zou dit soort fraude moeten uitsluiten. Daarbij komt dan nog het feit dat merendeel van de medicinale cannabis in Californie nu door jan en alleman, dus ook criminelen, wordt gekweekt.

Het lijkt ons echt onverstandig om het vervaardigen van medicijnen over te laten aan

bevlogen zielen die het wel een lucratieve hobby vinden. Zo ook de dokters die commercieel gaan werken en aan elke ziel die het juiste versje rijmt, voor een paar dollar een medical pass uitschrijven. Waarmee je zonder wurry’s tientallen grammen cannabis kan kopen op grond van een ziekte waarvoor de persoon in kwestie cannabis als medicijn nodig heeft.

Duizenden stoners in de States gingen naar de dokter en klaagden over het één en ander waarvoor ze dan Cannabis voorgeschreven kregen. Om zo zonder de angst van vervolging en opsluiten op grond van de drug-laws toch lekker van hun jointje te kunnen genieten.

Niets mis mee zou je denken. Is toch logisch…

Als t niet zus ken, dan doen we het wel zo, toch?

Er is inderdaad niets mis mee, behalve dat heel veel geregistreerde cannabis patiënten niet ziek zijn.

In Nederland hangt vreemd genoeg ‘t zelfde sfeertje. Hier gaat het niet om medicinaal recht om te blowen, maar vooral het medicinale recht om zelf je wietje te growen. We hebben in Nederland een uitzonderlijke situatie. Wij hebben coffeeshops, dus dat sluit sowieso al die stoners uit die net moeten doen alsof ze ziek zijn, om zonder angst voor vervolging, te kunnen blowen. Maar aan de andere kant hebben veel mensen wel belang bij een vergunning die toestaat om zelf wiet te kweken. Vandaar dat in Nederland veel growers preken dat medicinale cannabis in de apotheek niet goed genoeg is. En dat we dus vooral zelf onze medicinale cannabis zouden moeten kunnen kweken.

Sinds dat de Nederlandse cannabis media bezig is met schrijven, gaat het al over medicinale cannabis. Alle mogelijke artikelen over medicinale cannabis zijn al geschreven, het help volgens al die artikelen tegen vrijwel alle ziektes en kwalen en vormen van eczeem, eetstoornissen , psychische problemen, etc.etc.. Doormiddel van artikelen in cannabis media en reguliere media werd medicinale cannabis vaak als voetsoldaat voor de algehele legalisatie van cannabis gebruikt. Cannabis zou legaal verkrijgbaar moeten zijn voor patiënten en daarom moesten patiënten het zelf mogen kweken. Patiënten zouden dus uitzondering moeten worden op de Opiumwet…

Over de medicinale hoedanigheid van mis cannabis is door verschillende onderzoeken ook veel naar buiten gekomen. Bijvoorbeeld, Ramesh Ganju aan de Havard Cancer Center in Boston heeft met het actieve bestanddeel van marihuana, THC, bewezen dat het de groei vertraagd van long tumoren en het verminderd het uitzaaien van kankercellen. De universiteit van Bonn bewijst dat endocannaboiden onsteking-remmers zijn en dat het helpt tegen huidallergieën.

Pioniers als Rick Simpson riepen dat al veel eerder. In de film "Run From The Cure" The Rick Simpson story’, kun je zien hoe Rick Simpson Story na een ernstig hoofdletsel in 1997, verlichting zocht voor zijn medische toestand door het gebruik van medicinale hennep olie. Toen Rick ontdekte dat de hennep-olie met hoog THC gehalte, kanker en andere ziekten genezen, probeerde hij deze kennis te delen met zoveel mensen als hij kon. Maar jammer genoeg werd dat vooral gezien als moderne kwakzalverij.

Toch heeft Rick Simpson miljoenen mensen bereikt en heel veel gedaan aan de publieke opinie betreft medicinale cannabis.

Ondertussen begonnen patiënten in Nederland hun eigen medicijn te maken. Er is zelfs juridisch prudentie over mediwiet kwekers die zijn vrij gesproken en niet vervolgd werden omdat ze wiet kweekte voor eigen gebruik als medicijn.

‘’ Hoge Raad: MS-patiënten mogen indien nodig zelf cannabis kweken

08/09/19 13:47

MS-patiënten mogen onder bepaalde voorwaarden zelf cannabis kweken die het beste voorziet in hun medische behoeften. Op zichzelf gezien is het kweken van cannabis een misdrijf. Dat wordt in deze zaak van de heer Moorlag ook weer bevestigd. Maar de heer Moorlag kweekte al een aantal jaren zelf cannabis. In hoeveelheden die voor hem toereikend waren. Hij bleek geen baat te hebben bij cannabis uit de coffeeshop. En de cannabis die hij indertijd in de apotheek kocht bezorgde hem zware hoofdpijn. Ook was die cannabis voor zijn portemonnee te duur. De door hem thuis gekweekte cannabis werkte echter precies goed en verminderde zijn pijn en spasticiteit aanzienlijk.

Reactie NCSM

Allereerst is de NCSM blij voor de heer Moorlag zelf, die nu na een lange procesgang van ruim vier jaar, eindelijk een onomkeerbare en positieve uitspraak heeft verkregen in zijn zaak. De heer Moorlag heeft wel zeer lang in onzekerheid moeten verkeren, omdat de uitspraak enkele keren is uitgesteld.

Wel is het van belang te melden dat de door hem indertijd (eind jaren '90) in de apotheek gekochte cannabis een andere type cannabis was dan één van de drie variëteiten die tegenwoordig via de apotheek verkrijgbaar zijn. In die periode stond de cannabis niet onder toezicht van Volksgezondheid en werd er ook niet geleverd via officiële kanalen. In feite ging het toen om cannabis die niet werd gecontroleerd en illegaal werd verkocht via een aantal apotheken in Amsterdam.

Op grond van deze uitspraak concludeert de NCSM dat, voor patiënten die zich in uitzonderlijke omstandigheden bevinden, een recht is geschapen om zelf te mogen kweken. Een recht derhalve en geen kwestie van gedogen meer. De vraag is hoe nu aan dit recht vorm gegeven gaat worden? Hoe zal de overheid op dit nieuwe gegeven gaan reageren?

Immers, ze heeft een wettelijke verplichting om zorg te dragen voor voldoende cannabis voor wetenschappelijk onderzoek en voor de productie van geneesmiddelen. Weliswaar is cannabis in strikte zin niet erkend als medicijn maar wel als grondstof voor medicijnontwikkeling en -productie . Verder heeft VWS wel een regeling gecreëerd om legale cannabis te laten kweken en het als zodanig via arts en apotheek te verstrekken aan patiënten.

Wij zijn van mening dat de overheid hier een positieve regeling zou moeten treffen, zo laagdrempelig mogelijk, om te bevorderen dat, indien de momenteel beschikbare legale cannabis niet goed werkt, patiënten cannabis kunnen verkrijgen die beter bij hun individuele behoeften past. Dat kan denken we heel goed via het medische kanaal. Dat zou ook in ieders belang zijn, omdat zo de kwaliteit van het materiaal gewaarborgd blijft. Een discussie met (vertegenwoordigers van) patiëntengroepen is hierbij op zijn plaats.

Ook denken we dat een positieve regeling het onderzoek naar de werking van cannabis verder kan stimuleren. Immers, een groter aantal variëteiten lokt de vraag uit welk type voor wie het beste past. Het antwoord kan bijdragen aan meer kennis van cannabis en een breder aanbod van producten waarmee meer patiënten geholpen zullen zijn.‘’

Bron: www.ncsm.nl

Op grond van deze juridisch prudentie zou je kunnen stellen, dat men dus ook medicinale papaver mag kweken om opium te oogsten waarvan we dan zelf morfine kunnen maken, mits andere reguliere geneesmiddelen niet meer werken. Andere patiënten werden over gelaten aan coffeeshops. Das natuurlijk geen schandaal, het is geweldig dat er coffeeshops zijn waar je cannabis kan kopen. Dus duizenden mensen kochten hun medicijn voor veel geld in de shop, of kweekte het zelf. Een pijn patiënt moet wel heel veel kweken om genoeg wiet bij elkaar te stashen. Stel hij heeft een slechte oogst, dan heeft hij of zij dus geen of een minder goed medicijn. We kunnen ons voorstellen dat er ook zat mensen zijn die gewoon geen zin, ruimte of energie hebben om hun medicijn zelf te kweken, ze zijn immers ziek.

Het werd in de jaren '90 werd voor bijna iedereen duidelijk dat er in Nederland dankzij het gedoogbeleid ook veel mensen waren die cannabis gebruikten om medische redenen.

Als reactie daarop besloot toenmalig minister van Volksgezondheid Els Borst dat patiënten die cannabis uit de coffeeshop haalden om medische redenen, ook een alternatief geboden moest worden zonder het risico op vervuilingen. Daarom werd in maart 2000 het Bureau Medicinale Cannabis (BMC) opgericht, onderdeel van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het BMC zorgt voor de teelt van medicinale cannabis, hierbij letten ze vooral op de kwaliteit van de gekweekte cannabis.

In de Opiumwet werden ook nieuwe bepalingen opgenomen die vastlegden dat de overheid moet zorgen voor voldoende cannabis voor medische doeleinden en onderzoek.

Namelijk dat, op uitzonderlijke situaties na, een verbod op invoeren, telen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren, aanwezig hebben en vervaardigen van cannabis geldt. Aangezien cannabis op lijst II staat, dient er voor medisch gebruik een opiumontheffing aangevraagd te worden. Dus iemand die medicinale wiet wil kweken voor patiënten moet een opiumontheffing aanvragen.

Dat brengt ons bij Bedrocan. Een bedrijf dat In 2000 zo een opium ontheffing bij het BMC aanvroeg, en kreeg.. Maar dat hield in dat ze betreft bedrijfsruimte aan strenge veiligheidseisen moesten voldoen. Pas na drie jaar experimenteren en vergunningen aanvragen, eisen voldoen, kwam in 2003 de eerste cannabis in de apotheek

Sinds 1 maart 2005 zijn ze nog als enige gecontracteerd door het Ministerie voor productie van medicinale cannabis. Ze kweken vier verschillende soorten. Cannabis Flos Bedrocan®, Bedrobinol® en Bediol® deze kunnen voorgeschreven worden door artsen.

Revolutionair vond ik het destijds. Medicinale cannabis is eindelijk door onze politiek erkend het wordt zelfs bedrijfsmatig gekweekt. Maar waarom is er dan nog zoveel gezeur, en moeten zoveel mensen naar de coffeeshop om het medicijn te kopen. Of andere die beslissen hun eigen medicijn te gaan kweken, met alle gevolgen van dien.

Terwijl er voor patiënten er een plek is waar ze altijd dezelfde kwalitatieve mediwiet kunnen krijgen. Dokters zouden cannabis makkelijker voor moeten kunnen schrijven. Want nu gaat het alleen om patiënten die alles al geprobeerd hebben en waarbij de gebruikelijke medicijnen niet helpen of te veel bijwerkingen geven. In zulke gevallen kan de arts cannabis voorschrijven.

Op 7 november 2007 heeft minister Ab Klink van Volksgezondheid gezegd dat medicinale cannabis of mediwiet een gewoon geregistreerd geneesmiddel moet worden. Klink wil de beschikbaarheid van mediwiet voor wetenschappelijk onderzoek met vijf jaar verlengen. "Met de verlenging wil hij de ontwikkeling van een geneesmiddel met cannabis als grondstof een serieuze kans van slagen geven", aldus zijn departement. Als reactie op deze positieve ontwikkeling voor cannabis als medicijn werd in februari 2008 de Nederlandse associatie voor legale Cannabis en haar Stoffen als Medicatie opgericht. De NCSM richt zich hierbij vooral op het verbeteren van de kennis over medicinale cannabis, zodat de acceptatie ervan kan toenemen.

Die acceptatie is natuurlijk vooral afhankelijk van de zorgverzekeraars die het moeten vergoeden, maar doen ze dat ook?

Op de site van stichting NCSM vinden we het volgende:

‘’In september 2009 heeft de stichting NCSM een telefonisch onderzoek uitgevoerd onder de grootste zorgverzekeraars. Hierbij is gevraagd naar het beleid van vergoeding rondom medicinale cannabis. De resultaten worden hier aan u gepresenteerd. Dit rapport geeft een overzicht van het vergoedingbeleid van veertien grote zorgverzekeraars. De NCSM hoopt dat dit verslag voor patiënten meer duidelijkheid schept over de verzekeringsaspecten van medicinale cannabis. Het rapport is gemaakt op basis van telefonische interviews met het informatienummer van de betreffende verzekeraars, eventueel aangevuld met informatie afkomstig van de website.’’

Nou dat is dus mooi geregeld. De Bedrocan Flos en zelfs de wiet uit coffeeshops wordt dus eigenlijk gewoon vergoed door de verzekeraars.. Iemand die cannabis nodig heeft als medicijn kan dus gewoon naar de huisarts gaan, om op doktersvoorschrift doorverwezen te worden naar een apotheek die Cannabis verstrekt.

Hoe meer mensen dus via hun huisarts en de apotheek hun medicinale cannabis aanschaffen, hoe meer vraag naar medicinale cannabis er bij het BMC ontstaat. Waardoor uiteindelijk Bedrocan grotere oogsten mag draaien en meer soorten kan cultiveren.

Dus omdat er ook veel mensen zweren bij een homegrow’n medicijn zal de vraag naar medicinale cannabis in van de apotheek niet snel stijgen. Wat ook weer zorgt dat de overheid geen nieuwe medicinale kwekers nodig hebben. En zolang goeroes blijven beweren dat cannabis uit de apotheek en zelfs de coffeeshops, niet goed genoeg is. Zullen er minder mensen via hun huisarts en apotheek medicinale cannabis vragen. En is er uiteindelijk minder draagvlak voor een goed internationaal beleid voor medicinale Cannabis.

Wat dus uiteindelijk niet meewerkt in het belang van de patiënten.

Want in het geval van Medicinale cannabis is er maar één belang en dat is het belang van de patiënten, niet die van een individu.

peace out...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mooi stukje tekst,

Zelf heb ik nog nooit "medicinale cannabis" mogen proberen,

Zelf zie ik het ook niet zitten om als medicinale roker bekend te staan in de systemen.

Dit om de zelfde reden als dat ik geen wietpas wil.

Er worden van je dingen geregistreerd die sociaal nog niet geaccepteerd zijn.

Wiet is drugs, en drugs is slecht in vele ogen. Als je dan uitlegd dat drank, koffie, shage enz. ook drugs zijn, ja zelfs chocolade, kan een high geven, dan is dat anders. (wel sociaal geaccepteerd). Als je als medicinale gebruiker bekend staat. Dan ben ik bang dat dit niet alleen bij de Arts en je zorgverzekeraar blijft, of dat je zorgverzekeraar op een bepaalde moment zegt, dat de premi door cannabis gebruik omhoog gaat.

Nu zal het niet nog niet zo zijn, maar zal de toekomst brengen?

Vandaar eigen gekweekte wietje me voorkeur heeft.

Los ervan, dat je bij medicinale wiet maar 3soortjes hebt om uit te kiezen welke beste werkt, en als je zelf kweekt de keuze bijna onbeperkt is.

Mijn mening is dan ook dat wiet gewoon vrij gegeven moet worden. het is een plant. kom zeg

Gr Karel

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mooi stukje tekst,

Zelf heb ik nog nooit "medicinale cannabis" mogen proberen,

Zelf zie ik het ook niet zitten om als medicinale roker bekend te staan in de systemen.

Dit om de zelfde reden als dat ik geen wietpas wil.

Er worden van je dingen geregistreerd die sociaal nog niet geaccepteerd zijn.

Wiet is drugs, en drugs is slecht in vele ogen. Als je dan uitlegd dat drank, koffie, shage enz. ook drugs zijn, ja zelfs chocolade, kan een high geven, dan is dat anders. (wel sociaal geaccepteerd). Als je als medicinale gebruiker bekend staat. Dan ben ik bang dat dit niet alleen bij de Arts en je zorgverzekeraar blijft, of dat je zorgverzekeraar op een bepaalde moment zegt, dat de premi door cannabis gebruik omhoog gaat.

Nu zal het niet nog niet zo zijn, maar zal de toekomst brengen?

Vandaar eigen gekweekte wietje me voorkeur heeft.

Los ervan, dat je bij medicinale wiet maar 3soortjes hebt om uit te kiezen welke beste werkt, en als je zelf kweekt de keuze bijna onbeperkt is.

Mijn mening is dan ook dat wiet gewoon vrij gegeven moet worden. het is een plant. kom zeg

Gr Karel

Ben het hier helemaal mee eens ;)/>

Share this post


Link to post
Share on other sites

+1!!!

waarom is deze topic dood aan het bloeden, ik dacht dat er meer mensen IETS zinnigs te zeggen hebben over het onrecht dat ons wordt aangedaan door ons te willen verbieden ons medicijn te kweken. Voor mij is de shop geen optie en Becadolis vies...

Cannabis kan groeien in ons klimaat en ik zet in mijn tuin wat ik wil!

groetjes Nicky.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pfffffff , Pfffffff , ik blaas me suf , maar alleen maar aanvullen met : " ik ben het ermee eens..." schiet niet echt op!!

Ik heb méér dan een week zitten schrijven aan mijn verhaal , hoe ik bij wiet als medicijn kom. Dit gaat op het wiet.blogg worden geplaatst.

Van mij mag iedereen weten waarom mensen teleurgesteld zijn in de reguliere gezondheidszorg , en opzoek gaan naar een alternatief , wat ook nog eens gewoon uit de natuur komt !!

Het is frustrerend en niet te begrijpen waarom wiet in z'n slecht daglicht blijft staan !!

Vroeger , voor Internet ,

hebben ze ons van alles wijs gemaakt , en de 'oudere' mensen geloven dit nog steeds , ze weten niet beter.

Maar tegenwoordig staat ALLES op Internet , en kunnen we wereldwijd opzoeken of die onderzoeken met wiet , ook wel echt allemaal zo positief uitpakken , als beweerd wordt.

In Amerika blijven ze maar met nieuwe bewijzen komen , waaruit blijkt dat wiet U Meer goed doet dan U lief is.....;)

Zelf blijf ik ook tegen vooroordelen en onbegrip oplopen , mijn eigen ouders willen niet geloven dat wiet mij helpt , en goed doet !!

Zelfs met een mediwietverklaring , en de cannabis voorgeschreven uit de apotheek , blijven hun beweren dat ik verslaafd ben aan DRUGS , en door die propaganda geloof dat wiet onschuldig is.....ik ben 48 jaar , ik blow 10 jaar , en mijn ouders (beide rond de 75 ) blijven erbij dat ik naar een afkick-kliniek moet omdat ik straks in de goot lig......???

Ik ben kostwinner en heb een eigen zaak , al bijna 20 jaar. Mensen hebben zakelijk vertrouwen in mij , en ik heb zelf ook het gevoel dat het goed gaat.

Als ik geen wiet zou hebben , die ik rook , eet dmv snoepjes die ik zelf maak , en de tinctuur die ik dagelijks gebruik , zou ik niet meer mobiele zijn , en misschien zelfs al in een rolstoel zitten !!

Dit kan ik nu ZELF nog een paar jaar of mss zelfs jaaaren uitstellen !!

Als hier iemand iets op TEGEN heeft , dan wil ik nog 1 keer mijn (beperkte) energie erin steken om het uit te leggen , en wie dan nog niet met mij méé wil denken , moet zijn eigen leven maar leiden zonder mij....

groetjes Nicky.

;)

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

 • Similar Content

  • By karel kweker
   Beste leden,
    
   Het loopt weer tegen het einde van de buiten seizoen, er zijn al mensen die hun wietplantjes aan het knippen of drogen zijn, andere mensen moeten nog een tijdje wachten. 

   Het leek ons leuk om mensen wat ervaringen met elkaar te laten delen en dachten aan een leuke actie. Deze willen gaan  organiseren met de nieuwe sponsor Waterpijp-bong.nl  Het is de bedoeling dat je laten zien hoe je wiet verwerkt. Maak jij hasj, wietolie, spacecake, wietboter, of kan je gewoon heel creatief een joint draaien. Dan kan je dus al mee doen aan deze wedstrijd.  
    
    
    
   De actie wordt gehouden vanaf vandaag tot 15 oktober 2019. 
    
   Maak een leuke topic over hoe jij je cannabis verwerkt. Het mag gaan om knipafval of gewoon hele toppen of de hele plant. Als er maar wiet in het recept zit. 
    
   Wat moet je doen om mee te doen aan deze wedstrijd. 
    Maak een leuk creatief topic aan op het forum en post hier onder de link naar de topic die je gestart bent. Op die manier krijgen we een overzicht van deelname Alleen topics die na vandaag zijn gestart zullen mee kunnen doen aan de wedstrijd. 
    

   De topic's met de leukste en uitgebreidste uitleg maken het meeste kans om in de prijzen te vallen. Mooie foto's zullen zeker ook helpen natuurlijk ;). 
    
   De prijzen die beschikbaar zijn gesteld voor deze wedstrijd door Waterpijp-bong.nl  zijn : 
    
   Voor de 1e prijs : 25 euro aan waardebonnen in hun webshop
   Voor de 2e prijs : 15 euro aan waardebonnen in hun webshop
   Voor de 3e prijs : 10 euro aan waardebonnen in hun webshop
    
   Natuurlijk kan je alleen mee doen als je lid bent van dit forum, en je de topic incl foto's hier op het forum post. Hiervoor moet je minimaal 18 jaar oud zijn.
    
   Dus ik zou zeggen, doe mee.. maak een leuke topic aan op het forum, en deel hier onder je link 
    
    
    
    
    
    
  • By karel kweker
   Dat een jointje enorm veel verlichting kan brengen bij mensen die leiden aan chronische pijn zoals dat voor kan komen bij multiple sclerose en migraine weten we natuurlijk al lang. Sinds kort is er echter ook een wetenschappelijke verklaring voor dit fenomeen. Onderzoekers van de gerenommeerde Britse Universiteit van Oxford hebben precies onderzocht hoe cannabis pijn beïnvloedt. Daardoor weten we nu dat cannabis met name een positief effect heeft op de manier waarop pijn wordt ervaren. De pijn is er nog wel, maar wordt door de gebruiker als minder heftig ervaren. Geen verrassing, we weten natuurlijk allemaal dat je van een blowtje een positieve ervaring krijgt.

    
 • waterpijp-bong.nl
 • Who's Online   4 Members, 0 Anonymous, 58 Guests (See full list)