• Anker en Anker Advocaten
  Omnipotent
  Growers Choice
  PGMC
 • Announcements

  • karel kweker

   Weedforum Nieuwe Leden.   12/03/2017

   weedforum.eu cannabisforum voor de recreative blower en medicinale grower, op het forum vind je vele tips and tricks om wietplant te kunnen kweken voor eigen (medicinaal) gebruik...   We zouden graag nieuwe leden er op willen wijzen dat ze zich dienen voor te stellen in de wie is wie hoek. Het hoeft geen heel verhaal te zijn, maar gewoon een kleine introductie,  Je zou misschien kort kunnen omschrijven wat jou ervaringen al zijn, of dat je helemaal nieuw bent met het kweken.   Maak er wat leuks van hier op het forum 
Sign in to follow this  
Dokkie

Plant registratie en Het kwekers recht

Recommended Posts

Zoals ik altijd aannam kun je geen patent vragen op een plant, dit is maar goed ook.Toch? Maar ik was wat aan het google, geinspireerd door een stukkie nieuws uit het archief van coffeeshopstaking.nl over registratie van een plant?

''Klink over Medicinale cannabis

Registratie plant

Een registratie-aanvrager kan een product met farmacologische activiteit, ook een product bestaande uit een vermalen plant, ter registratie aan het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) aanbieden. De aanvraag geschiedt door middel van het indienen van een registratiedossier. Dit dossier moet van te voren vastgelegde hoofdstukken bevatten waarin onder meer de gegevens zijn opgenomen van testresultaten van farmaceutische proeven, preklinische proeven en klinische proeven van het product dan wel van de bestanddelen waaruit het product is samengesteld. Vervolgens zal het CBG de balans baten-risico ten opzichte van de door de aanvrager geclaimde therapeutische indicatie voor het product opmaken. Indien de balans positief wordt beoordeeld, kan een handelsvergunning als geneesmiddel voor het product met de betreffende indicatie door het CBG worden verleend.

Ik vertrouw erop uw Kamer op dit moment hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

de Minister van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

dr. A. Klink ''

Originele nieuwsbron: http://www.nieuwsbank.nl/inp/2010/06/11/R182.htm

Hier wilde we meer over weten dus na wat googlen troffen het volgende aan:

‘’Kwekersrecht

Het kwekersrecht geeft aan de houder van het kwekersrecht het alleenrecht voor verhandeling van zaad en vermeerderingsmateriaal. Ook kan hij aan anderen onder bepaalde voorwaarden een licentie verlenen. Hij moet er zelf voor zorgen dat anderen geen misbruik maken van zijn kwekersrecht. Rassen met kwekersrecht mogen wel door anderen vrij gebruikt worden voor het maken van kruisingen. Het kwekersrecht kan worden verleend voor rassen van alle tot het plantenrijk behorende gewassen en ook voor paddenstoelen. Het kwekersrecht voor een ras geldt voor de duur van 25 jaar voor de meeste gewassen en 30 jaar voor aardappel, aardbei, acacia, appel, es, esdoorn, freesia, iep, kers, kornoelje, krent, lelie, lijsterbes, linde, magnolia, peer, populier, pruim, tulp en wilg. Door het kwekersrecht krijgt de veredelaar (kweker) de mogelijkheid een vergoeding te vragen voor zijn inspanningen om een nieuw ras te creëren. Voor het verkrijgen van kwekersrecht moet het ras nieuw, onderscheidbaar van alle algemeen bekend bestaande rassen, uniform en bestendig zijn. Een ras is nieuw als op het tijdstip van de aanvraag voor kwekersrecht niet langer dan een jaar geleden geen teeltmateriaal of geoogst materiaal (zaden, bloemen, vruchten enz.) van het ras met toestemming van de eigenaar verkocht is. Het onderzoek naar onderscheidbaarheid, uniformiteit en bestendigheid wordt in Nederland uitgevoerd door de Naktuinbouw. Het onderzoek gebeurt aan de hand van onderzoeksprotocollen, waarin beschreven is op welke raseigenschappen gelet moet worden. Kwekersrecht wordt in Nederland verleend door de Raad voor plantenrassen en voor de hele Europese Unie door het Communautair Bureau voor plantenrassen (CPVO) te Angers (Frankrijk). UPOV De meeste landen die kwekersrecht verlenen zijn aangesloten bij de UPOV (L'Union internationale pour la protection des obtentions végétales) en hebben het UPOV-verdrag ondertekend. De UPOV is gevestigd in Genève, Zwitserland. Tot oktober 2009 hebben 68 landen het verdrag ondertekend.

bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Kwekersrecht

Dat geeft stof tot nadenken…

Wie hebben straks, bij legalisering en bedrijfsmatige regulering van Cannabis (teelt) voor recreatief, spiritueel, medicinaal of industrieel gebruik, de patenten en monopolistische rechten over onze geliefde cannabis soorten? En wat zijn daar de gevolgen van? Kan er dan, theoretisch gezien, een patent aangevraagd worden op een genetisch gemanipuleerde medicinale, fem- strain. Bijvoorbeeld een genetische, schimmel- en/of beestjes resistente, gefeminiseerde, medicinale soort met een bepaalde cannabinoid verhouding? Speciaal voor al die patiënten die in de toekomst massaal cannabis voorgeschreven krijgen. of medikwekers die straks onder vergunning hun weed gaan kweken, of zelfs voor de bedrijfs- of staatskwekerijen die een eventueel gelegaliseerde coffeeshops moeten gaan bevoorraden, maar hun zaad verplicht bij ,bijvoorbeeld bedrijven als ''de Ruiter Seeds of Emergent genetics'' , moeten inkopen. Volgens mij is die genetische handtekening eigenlijk alleen maar een manier om alleen recht te verkrijgen over en bepaalde soort plant. Een truck om monopolie te creëren, winsten en veel macht. Maar hoe die genetische handtekening tot stand komt en wat het eigenlijk inhoud is op ze zachts uitgedrukt onduidelijk en in den beginnen vaak bewezen als schadelijk voor de volksgezondheid, toch door flink te lobbyen in het old boys netwerk lukt het ze om(slechtere, ongezonde soorten) uit te zetten en boeren te verplichten met die slechtere soorten te kweken en onze winkel te bevoorraden met ongezonde producten. Alles voor een genetische handtekening.

Zaad is energie en al het zaad is van ons moeder aarde. We krijgen zaad van planten die groeien uit de aarde en we geven ze weer terug aan de aarde voor meer planten, zo is een symbiose tussen de aarde, haar zaad en de mens. We hebben zaad in bruikleen om te overleven, te genieten en ons zelf te genezen, zaad maakt de mens onafhankelijk van zijn of haar machthebbers, je kan immers zelf voor je eigen energie, eten, rokertje en medicijn zorgen.

Cannabis kweken zou voorzichtig uit het strafrecht gegumd moeten worden. Zodat we net als met andere planten straks in ieder geval zelf(onze eigen soorten) kunnen blijven kweken. Net als met gras. gras is ook niet illegaal, me hele tuin staat er vol mee.. Verder moet de wetgeving ons beschermen voor multinationals die monopolistische situaties creëren. Bij het tot stand komen van een legalisatie van cannabis moet dus heel goed opgelet dat er wetten bij geschreven worden waarbij cannabis in elke vorm wordt uitgesloten van patentrechten, kwekersrechten of zaadregistratie. Dat zouden de huidige ''cannabis vriendelijk advies bureaus'' moeten bestuderen, om in de toekomst als goede raadgevers te kunnen functioneren. En ervoor te zorgen dat cannabis niet alleen vrij is maar ook beschermd. Net als met beschermde dieren en hun habitat.

Er zijn natuurlijk altijd die, het liever illegaal laten, al is het alleen al om al dit soort problemen te voorkomen.

Maar aan de andere kant duwt de war on drugs, met haar miljoenen slachtoffers, die haard kan niet langer blijven branden. Het gedoogbeleid heeft haar einde al in zicht. Ze kan twee kanten op vallen, ik hoop toch echt op de meest humane kant, want drugs zullen nooit worden verdreven, en als ze in toekomst alle drugs gebruikers en dus ook cannabis rokers/kwekers als crimineel beschouwen zitten we mooi met gebakken peren, dan kunnen ze nog naast het vervolgen van recreatie rokers en kwekers, de medicinale cannabis als medicijn accepteren, patenten vast leggen en tegelijkertijd nog strenger handhaven van (kleine) wietkwekers. De shops zullen dan waarschijnlijk verdwijnen waardoor het alleen maar ellendiger wordt voor de jongelui om aan hun jointje te komen.

De knappe koppen die pro-cannabis zijn, moeten zich blijven bemoeien met gang van zaken in de politiek betreft cannabis en elke vorm van regulatie of legalisatie transparant en bespreekbaar houden, we moeten onze duim erbovenop houden, en het juiste advies blijven geven en ze de juiste kant opsturen. Zodat we zoveel mogelijk invloed hebben op onze toekomst betreft cannabis.

Share this post


Link to post
Share on other sites

mooi topic . en erg interresant .

ik heb een heleboel zaden en de meeste daarvan zijn kruisingen van kruisingen?

hoe zit het dan ?

en ik heb een landras uit thailand 1000+ zaden . hoe zit dat ? ik weet niet de precieze herkomst van het gebied waar ze vandaan komen . maar super sativa zijn ze wel . bloei van 21 weken is geen uitzondering :)/>/>/>

hoe zit het dan ? ik ben van plan die eens een keer uit ter zaaien 500 stuks ofzo

en daar een snelle dame uit te gaan zoeken

en die weer met een indica of autoflower te kruisen .. duckfoot oid..

maar dat zijn toekomst plannen

want geen ruimte voor monsters van planten

toeledokie

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this