• Anker en Anker Advocaten
  Omnipotent
  Growers Choice
  PGMC
 • Announcements

  • karel kweker

   Weedforum Nieuwe Leden.   12/03/2017

   weedforum.eu cannabisforum voor de recreative blower en medicinale grower, op het forum vind je vele tips and tricks om wietplant te kunnen kweken voor eigen (medicinaal) gebruik...   We zouden graag nieuwe leden er op willen wijzen dat ze zich dienen voor te stellen in de wie is wie hoek. Het hoeft geen heel verhaal te zijn, maar gewoon een kleine introductie,  Je zou misschien kort kunnen omschrijven wat jou ervaringen al zijn, of dat je helemaal nieuw bent met het kweken.   Maak er wat leuks van hier op het forum 

Recommended Posts

Er zijn onder ons velen die het zelf wel eens willen proberen maar aarzelen

omdat de info wat sneu is.

Hier breng ik jullie enkel gefundeerde mengsels en uitleg.

Ik heb deze cursus ooit moeten kennen in een ver verleden

Aan jullie broeders de kennis.

In principe is gewone grond geschikt voor het zaaien en laten opgroeien van planten,

maar er moet wel een aantal eisen aan gesteld worden. De grond moet genoeg zuurstof

en mineralen bevatten, vocht vasthouden en warmte geleiden. Verder moet de grond steriel

zijn, D.w.z. vrij van schadelijke insecten en zaden van onkruid.

De grond wordt uit verschillende bestanddelen opgebouwd, waaronder leem.

Om de grond te steriliseren kan men volstaan met het steriliseren van de leem.

Leg de leem in een brede platte bak en zet dit 30 min in de oven bij 82*C.

Het beste resultaat verkrijgt men als de leem droog is en de bak bedekt

met folie, waardoor de stoomontwikkeling bevorderd wordt. Laat de leem

drogen zodra deze uit de oven komt.

We hebben ook de micro wave he, zo steriliseer ik grond

Leem kan vervangen worden door klei voor onze doeleinden.

Share this post


Link to post
Share on other sites

STEKGROND

Er worden 2 eisen gesteld aan de samenstelling van de grond voor stekken. Ten

eerste moet het genoeg vocht vasthouden om uitdrogen van de stek te voorkomen.

Ten tweede is een luchtig mengsel een voorwaarde.

Als vochthoudend bestanddeel wordt meestal turf gebruikt. (Witte) Er bestaan veel

soorten, maar ook levend sfagnum wordt wel toegepast. Turf behoudt een goede

structuur voor lange tijd.

Zand wordt gebruikt om het mengsel luchtig te houden en het zorgt tevens voor een

goede afwatering. Dit is bij turf niet het geval, omdat deze zich volzuigt met water.

Het beste kan men grofkorrelig zand gebruiken.

Deze twee bestanddelen vormen een goede basis voor een goede stekgrond

maar zij kunnen ook vervangen worden door ander materiaal. Zoals perlite of

vermiculite, een licht schilferachtig materiaal dat veel water kan vasthouden.

In feite kan elk materiaal gebruikt worden dat goed water vasthoudt, luchtig is,

het plantenmateriaal chemisch niet beïnvloed en min of meer steriel is.

Stekgrond is meestal samengesteld uit turfmolm en zand, eventueel gecombineerd

met potgrond. Er zijn ook zakken met stekgrond in de handel.

Ik gooi die voor gebruik ook door de micro wave, alles is dood na 3 minuten

Recept

Gelijke delen turf (gezeefd) en zand (grofkorrelig)

Share this post


Link to post
Share on other sites

ZAAIGROND

Zaaigrong verschilt niet veel van stekgrond. Alleen moet er meer aandacht geschonken

worden aan de chemische samenstelling. Ook nu zijn de basisbestanddelen turf en zand

en alleen voor het laten ontkiemen van zaden is dit voldoende. Maar blijven de jonge

plantjes in deze grond, dan moet er wat leem aan toegevoegd worden om de

voedingsstoffen vast te houden en uitdroging te voorkomen. Op twee delen turf

en twee delen zand is 1 deel leem voldoende. Als de zaden gevoelig zijn voor de

zuurgraadvan de grond, kan er wat kalk aan toegevoegd worden.

Hoewel het niet gebruikelijk is meststoffen aan zaaigrond toe te voegen, zal

men toch het fosfaatgehalte in de gaten moeten houden.

Recept zaaigrond

2 delen turf (gezeefd)

2 delen zand (grofkorrelig)

Evt 1 deel leem (gesteriliseerd)

En 40 gram kalk

en 20 gram superfosfaat

Per 10 L zaaigrond

Share this post


Link to post
Share on other sites

POTGROND

De samenstelling van potgrond voor jonge planten is vrijwel dezelfde

als die voor zaaigrond.

Ook nu is het weer belangrijk dat de grond voldoende water vasthoudt,

genoeg voedingsstoffen bevat en de juiste zuurgraad heeft. Verder moeten

de wortels er zich gemakkelijk in kunnen ontwikkelen en mag de grond

vooral niet te snel uitdrogen.

Vroeger was de basis van potgrond gesteriliseerde leem, maar tegen-

woordig gaat men steeds meer uit van turf. Leem wordt minder

toegepast, omdat het moeilijk als standaard materiaal te leveren is.

Toch heeft leem veel voordelen omdat het een goede invloed heeft

op de waterhuishouding en de voorraad voedingsstoffen. (Klei ook prima)

Bij een potgrond gebaseerd op turnzaal men daar meer aandacht aan

moeten schenken. Vaakzal men toch kleine hoeveelheden leem

toevoegen. Leem hoort dan niet bij de basisbestanddelen, maar

wordt als aanvulling gebruikt.

Aangezien de jonge planten voedingsstoffen nodig hebben kunnen

er al meststoffen aan de grond toegevoegd worden.

Tegenwoordig is de potgrond op turfbasis kant en klaar leverbaar

Deze is volledig getest en met succes uitgeprobeerd. Toch

heeft deze als nadeel dat de grond kan uitdrogen en dan weer

erg moeilijk vochtig te krijgen is. Dit nadeel kunnen we opheffen

door zelf een vochthoudend bestanddeel toe te voegen. Het

grootste voordeel van deze potgrond is dat ze kant en klaar

gemengd zijn en verpakt in handige formaten.

Recept

Potgrond voor jonge planten

(Zaailingen en gewortelde stekken)

3 delen turf (gezeefd)

2 delen zand (grofkorrelig)

evt. 1 deel leem

en 40 gram kalk

en 10 gram mengmest

Per 10 L potgrond

Potgrond zonder leem

3 delen turf

1 deel zand

en 15 gram mengmest

en 70 gram kalk

Per 10l potgrond

Potgrond met leemaanvulling

7 delen turf

2 delen zand

1 deel leem

en 15 gram mengmest

en 70 gram kalk

Per 10l potgrond

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zelf een Grondmengsel Samenstellen?

Het belangrijkste bij het zelf mengen van de grond is,

dat men een eindproduct krijgt van dezelfde samen-

stelling. Het is handig om hierbij steeds dezelfde kist of

ton te gebruiken. De hoeveelheden kunnen dan in een

zijwand aangegeven worden. Meng alles goed met

zorgvuldig schoongemaakt schepje, beton molen, schup, enz

Strooi de leem en de meststoffen er Voorzichtig door.

Succes,

BB

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Waarom pin je het dan niet collega?

 

Die zwarte kont is lekker bezig lijkt me.

 

Zelf gebruik ik Plagron Super mix, vertrek van zaai/stek grond van de Aveve met kokos (uit blok, van dezelfde winkel) met soms nog wat lava granulaat (niet te verwarren met lavameel) te bevordering van de luchtigheid en wat perliet. Perliet doe ik der eigenlijk enkel maar bij om de menging te controleren in de betonmolen. Als de perliet regelmatig verdeeld is, is de rest dat ook.

 

Juiste samenstelling mot ik weer ff opzoeken, maar reken maar dat als je de aanwijzing van Plagron volgt voor de hoeveelheid Supermix, je planten geheid verbranden. Tis sterk spul.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Voor de buitenkwekers en geurilla mensen hier nog een handig lijstje met betrekking tot grondsoort en welke tekorten je kan verwachten.

 

Boriumgebrek
Boriumgebrek kan worden verwacht in een grond die rijk is aan vrije koolzure kalk en arm is aan borium. Borium wordt door het gewas moeilijker opgenomen wanneer de grond droog is en zwaar is bemest met kunstmest. Door boriumgebrek sterven groeipunten reeds vroeg af wat een ernstige groeiremming veroorzaakt.

Calciumgebrek
De invloed van calcium in de bodem op de verschillende bodemkundige processen is groot. Gestreefd moet worden naar een optimale calciumvoorziening. Gebrek aan calcium uit zich in groeiremming

Fosfaatgebrek
Een te laag fosfaatniveau kan worden gevonden op voor de boomteelt in cultuur gebrachte percelen. Bij fosfaatgebrek zijn de planten sterk gedrongen en minder vertakt. De zijscheuten zijn kort.

IJzergebrek
IJzergebrekssymptomen aan de gewassen worden meestal aangetroffen op gronden, die kalkrijk zijn en een te hoge pH bezitten. De planten met ijzergebrek zijn korter dan de gezonde. Zij zijn bovendien smaller van vorm, meer open en minder vertakt. De plant verkleurt het eerst geel in de top. Een kleiner bladoppervlak leidt tot een korter gewas.

Kaligebrek
Kaligebrek kan op kalifixerende kleigronden en nieuw in cultuur gebrachte veen en humusarme zandgronden worden aangetroffen. Gebrek aan kali uit zich in verminderde lengte- en breedte-groei en een ijle gewasstand.

Kopergebrek
Kopergebrek kan worden aangetroffen op humusarme zure droge zandgronden en jonge ontginningsgronden, die arm zijn aan koper. Bij kopergebrek kleuren de bladeren eerst vaal groen tot licht groen. Vervolgens verbranden de bladranden en er ontstaat een zwakke chlorose.

Magnesiumgebrek
Wanneer op zand en veengronden een lage pH wordt gemeten zal bij voorkeur met magnesiumhoudende kalkmeststoffen moeten worden bijgemest. Gebrek aan magnesium uit zich voornamelijk in bladverkleuringen tussen de nerven in het midden of onderin de plant.

Mangaangebrek
Mangaangebrek wordt gevonden op gronden met een te hoge pH. Maatregelen ter voorkoming, zoals dit is omschreven bij ijzergebrek in de vollegrond, gelden ook voor mangaangebrek. de groei word geremd maar minder dan bij een Mg tekort. Mangaangebrek wordt voor het eerst zichtbaar aan de top van de plant bij het jongste blad. Geelverkleuring tussen de nerven zoals bij een Mg tekort maar dan hoger in je plant.

Molybdeengebrek
Molybdeengebrek zou kunnen voorkomen op gronden met een lage pH en die rijk zijn aan ijzer. Op fosfaatfixerende leem en veengronden is er tevens een kans op molybdeengebrek. molybdeengebrek zich in het meer horizontaal gaan staan van takken. Bij molybdeengebrek verkleuren de randen van het blad geel, terwijl de rest van het blad groen blijft.

Stikstofgebrek
Stikstof wordt als meststof in het algemeen in de grond slecht gebonden. Worden de teelten frequent bewaterd, dan kunnen de verliezen aan stikstof groot zijn. Er moet tijdig voor voldoende voorraad aan opneembare meststof worden gezorgd. Bij stikstofgebrek blijft de groei van de plant achter ten opzichte van de normaal bemeste planten. Het gewas heeft een ijle open stand. De bladeren zijn kleiner, wanneer er een tekort aan stikstof is in de plant. Het blad is in het begin van de aantasting lichtgroen

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Als je ons recept gebruikt heb je nergens geen tekorten van , daar is trouwens al genoeg over gezegd , ze moeten het maar lezen .,

ps ik heb het wel over grond waar de ph waarde goed is , en veel brandnetels groeien .

Trouwens mijn maatje heeft de slechtste grond die je kan vinden in de duinen , en jullie weten hoe hij het doet met ons recept .

Ik gebruikte het zelfs binnen , ook nog nooit trammelant gehad .

Share this post


Link to post
Share on other sites

@@wiet61 maar zijn die ingrediënten ook in kleine hoeveelheden te krijgen? Want ik heb bij mij heel erg zanderige gronden, dus wilde eigenlijk eerst met wat vloeibare voeding en wat zelfgemaakte compost met wat goede aarde, maar jouw recept ziet er wel erg goed uit, ook handig voor guerillas waar je niet elke week kan komen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

kijk eens naar de kalk hoeveelheid per 10l

grond die je maakt.

te veel kalk gebeurt echt niet zo veel;) en vooral

niet voor de jongens die wild gaan.

koop een zak kalk met magn voor het gazon van 25kg voor 6€

elk plant gat een paar handjes.....samen met blauwe korrel= succes

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

old-skool aarde recept van Dame Blanche  ( RIP ) Die kweekte al voordat er growshops waren...sinds 1963 !!!!:rolleyes:.....en dit recept deed/doet niet onder voor de beste indoor bemeste mixen...

 

Quote DB.....

 

In principe is grond voor binnen en buiten gelijk.

 

nodig :

 

45% (gebruikte) potgrond ( mag ook van binnenkweek zijn...mag ook met perliet erin zijn )

45% (gebruikte) cocos

10% klei ( verpulverd tot poeder na drogen maakt het makkelijker om te mengen )..heb je geen klei ...dan 50% potgrond en 50% cocos.

in dit mengsel komt 120 gram gedroogde kippenmest per 10 liter grond mengsel.

 

Dan is er nog iets zeer belangrijks en dat is.... het bodemleven.

Een vereiste is dat je heel klein stukje buiten tuin moet hebben.

 

in de compostbak komt het grondmengsel incl. de dosering gedroogde kippenmest.....voor het storten strooi je wat kippenmest korrels op de ( losgemaakte )bodem die open is van onder...dat trekt de wormen nog sneller aan....

 

De kist bestaat eigenlijk uit 4 wanden want de bodem en deksel ontbreken.

 

 

 

 

 

Het volgende gebeurd er nu met het voorraaddeel.

De wormen vinden hun weg al gauw in het mengsel en zullen zich flink vermeerderen. Als de wormen helemaal kaar zijn zal de PH ong 6.8 zijn van de grond.

 

Het is aan te raden een dubbel aantal potten/ kuipen aan te schaffen zodat je deze extra potten reeds kan vullen en dan de gebruikte grond in de kist stort.

 

De grond krijgt zo steeds 1 cyclus rust en wisselt steeds.

 

Je kunt 2 jaar doorgaan voordat je voor 50% met gedroogde kippenmest korrels ververst....dwz 60 gram per 10 liter aarde.

 

 

 

Extra tips:

1) Boven op de kist een deksel maken van gronddoek, tegen onkruidzaden.

2) Maak iets meer grond klaar dan je nodig bent zodat je de nieuwe "oude"grond kan mengen met deze rest om een snellere enting tot stand te brengen.

3) De wormen zullen veel cocos omzetten in wormen aarde dus dan kun je 1 x per jaar 5% cocos toedienen.

 

 

 

Je normale voeding die je anders gebruikte kun je gewoon voortzetten,geen grond op PH brengen.

De wormen streven naar de ideale PH van de grond.

 

Dame Blanche

 

ps: DB kreeg bijna al zijn aarde gratis of tegen kilometer geld vergoeding op zijn boerderij aangeleverd...hij kwam op een kostprijs van ongeveer 25 euro cent per 10 liter.....

ps: oude wortelresten starten het bodemleven nog sneller..dus gebruikte aarde is zefs beter als nieuwe...

ps: gedroogde Kippenmest bevat alle voedingsstoffen incl ongeveer 10% kalk en alle sporenelementen in de beste verhouding van ALLE dierlijke mest.

ps: hij woonde vlakbij de fabriek van biobizz...en hij wist precies wat ze daar deden....:rolleyes:

ps: hij weet als geen ander.....iets goeds hoeft niet duur te zijn....maar sommige mensen willen dit niet gewoon geloven...

Edited by Test@ment
op vraag van DeVos
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
On 2-11-2018 at 16:19, DeVos said:

ps: gedroogde Kippenmest bevat alle voedingsstoffen incl ongeveer 10% kalk en alle sporenelementen in de beste verhouding van ALLE dierlijke mest.

 

Nee... daar ben ik het niet mee eens.

De mest van postduiven is hoogwaardiger !

Vooral van duiven die in een hok zitten waar hennep haksel in ligt.

De mix van hennep haksel en duiven poep is na compostering een zeldzaam rijke voeding die je in heel veel gevallen aan kunt wenden.

Bron : Cees Hendriks met z'n 135 postduiven.  ( so that's me )

Ik heb er nogal wat van in container zakken en je kunt/mag er gratis ( maximaal 2 grote zakken ) wat van ophalen.

Ik weet het... het is iets voor de werkelijk fanatieke growers... maar toch !

 

SpeesCees

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dame Blanche heeft ook grondig onderzoek naar  gedroogde (post)duiven mest gedaan en het is vrijwel gelijk waardig aan de  GEDROOGDE kippen mest. ( ligt uiteraard aan het zelfde type vogel kwa voedsel vertering )

Hij raadde dat ook aan bijvoorbeeld Belgische wildkwekers die niet aan gedroogde kippen mest kon komen.

 

voor de duidelijkheid....we moeten praten over  GEDROOGDE  mest.  ZONDER toevoegingen van bv hennep haksel.....omdat anders het bovenstaande recept niet meer klopt, want dan weet je niet hoeveel hennep haksel er in zit en hoeveel duiven mest.

 

Dus niet dat gedroogde hennep haksel slecht zou zijn...

 

Voske.

 

ps in gedroogde duiven mest zit wat meer N en minder K..tov de kippenmest ..  kwa NPK waardes...

 

zoals Dame Blanche aangaf...je mag beide gebruiken....mits goed gedroogd in zijn grond recept, dus pak waar je het goedkoopst aan kan komen.

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
4 hours ago, DeVos said:

 

 

ps in gedroogde duiven mest zit wat meer N en minder K..tov de kippenmest ..  kwa NPK waardes...

 

zoals Dame Blanche aangaf...je mag beide gebruiken....mits goed gedroogd in zijn grond recept, dus pak waar je het goedkoopst aan kan komen.

 

Tja.... maar wij gaan uit van gecomposteerde mest. Waarbij het hennep haksel mee composteert ! Alleen gedroogd is vogelmest zowiezo veel te hard.

Enige logica zit in het punt dat Cannabis in de natuur op vrij arme grond voorkomt en het zo ongeveer moet hebben van het gecomposteerde materiaal van hun zelf dat ze in het najaar,  na het afsterven, achterlaten. Wij bieden dat dus onze planten aan. Los daarvan... zoek maar eens kippen die netjes bio gehouden worden. In het voer van de productie kippen zit al een middel tegen Trichomoniasis  ( het geel ) en iets tegen wormen. Die kippen worden dus preventief gekuurd. Duiven krijgen een erg grote diversiteit aan granen ( alsook pinda's en erwten ) als voer. En dat vertaalt zich naar hoogwaardige mest.

 

SpeesCees

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Postduiven liefhebbers hebben een apotheek waar je U tegen zegt. En de postduiven melker die zegt dat hij niet (preventief )kuurt met allerlei dure en vaak overbodige meds...spreekt niet de waarheid. iedereen die het nieuws een beetje volgt weet dat er doping in de duiven sport gebruikt wordt.   

Een middel tegen Trichomoniasis  ( het geel ) en iets tegen wormen wordt ook in de duiven sport wijd en zijd gebruikt.

Dus duiven mest is ook geen schone mest. En dus ook niet BIO.

Persoonlijk heb ik liever dus liever gedroogde kippen mest uit de bio industrie, daar deze meer commercieel is met minder winst marge werken  als een   een kuurtjes leek.... die postduiven houd.

 

NOGMAALS gecomposteerde mest van hennep en mest kan je in het recept van Dame blanche niet gebruiken.....want je weet de verhouding niet...hennep-mest.

 

en daar mee is gecomposteerde mest van hennep en mest    onbruikbaar in het door mij genoemde Dame Blanche recept.

 

bij het recept...draait het uiteraard om de juiste verhoudingen.

 

Devos

 

ps: zoek dus een duivenmelker die geen haksel of anders zaagsel verwerkt in zijn mest. Er zijn genoeg duiven melkers die pure mest kunnen leveren en vaak gratis...maar wel helemaal goed drogen dus......

ps2...duivenmest ergens halen vermengen met hennep en dan composteren....duurt ook veeeeel langer als drogen. En niet iedereen heeft die tijd en ruimte en de luchtjes van het composteren....daar is niet iedereen happy mee......

Het recept van Dame Blanche staat als een huis !!!

 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

een recept van een tuin-kuip  waar Dame Blanche het ook mee eens was.......

 

 

https://www.wietforum.nl/topic/25225-cucharachas-seizoen-2007/

 

1 speciekuip is 65 ltr

50 liter universele potgrond

15 liter perliet

6.5 theekopjes gedroogde kippen mestkorrels.

 

de kuipen zijn wit (gemaakt.)..want zwarte worden pisheet in de zon...dat vinden de wortels ook niet fijn...

 

med_gallery_9937_1681_759281.jpg

 

en....!!!

 

De kuipen zijn afgelopen week klaar gemaakt..,ik heb in de achtertuin ook regenwormen gewipt en zo,n 20 wormen per kuip toegevoegd en de kuipen hebben nu tot zo,n beetje anderhalve maand tijd om tot leven te komen.:wub:

 

med_gallery_9937_1681_736716.jpg

 

die regenwormen in de pot hoeven niet...mja...zal echt niet nadelig zijn....wel zielig als ze dood zouden gaan ( bv door de minerale mest van de universele potgrond...)

 

de broeitijd is altijd heel erg belangrijk met bio !!!

 

iets goeds hoeft niet duur te zijn mensen....:rolleyes:

 

med_gallery_9937_1681_712513.jpg

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Similar Content

  • By ministervanwietzaken
   Hi mensen, ik zag toevallig dat iemand een opmerking maakte bij iemand met de vraag of slim is topic te openen. Dacht “boswandeling“
    
   ben zelf ook wel benieuwd hoe andere mensen buiten kweken en wat voor soort aarde jullie gebruiken ? En wat voegen jullie verder aan voeding/mest toe aan de aarde ? 
    
   Ben Ook benieuwd Wat mensen er nou prettiger aan vinden dan op bijvoorbeeld een andere soort grond en wat zijn voor en nadelen ?
    
   alvast bedankt 
   Greeetzz J.
    
    
  • By KAYA74
   Evening bredren and sistren,      IRIE IRIE?
   We hebben keuzes gemaakt……deze ronde gaan we verder met 5 geselecteerde dames…….I PROUDLY PRESENT

    
   Eerst maar eens…..muziek:

   Bij aan van van dit verslag zijn de dames precies 4 weken oud en 1x getopt.
    
   Set-up in t kort:
   Tent 100x100x200
   Lamp Spectrolight Blast 400
   Medium Plagron Promix, verrijkt met Supermix
   Voeding Alga Grow, Alga Bloom 
   Supplementen Power Roots, Vita Race, Sugar Royal, Green Sensation
   Toelichting op het medium: Ik heb de Promix vermengd met 20% kurkgranulaat, dit nadat ik op de beurs eens een handje van dat kurkmengsel van DNA door de vingers heb laten glijden: dat voelde zo goed, dat we het zelf eens zijn gaan proberen.
    
   Dames doen het leuk mag ik zeggen, erg leuk. Ze zijn allemaal getopt en een beetje geplukt van onder. Gisteravond een beetje ontbladerd, wat ze vandaag al ruimschoots weer hebben ingehaald…..ongelooflijk.
   Inmiddels krijgen ze Alga Grow, 2.5 ml per liter, aangevuld met nog een beetje Power Roots. Het is een beetje aftasten wat te geven, aangezien Kaya niks wil meten.(op temp en lv na natuurlijk, al moet ik zeggen dat we zelf op die meters steeds minder kijken) Gewoon kijken, voelen, ruiken……proberen af te lezen wat de plantjes me te vertellen hebben. En als ik zo naar de kleur kijk, denk ik dat we aardig op de max zitten nu…..


   Één dame heeft heel minimaal iets last van verbrande puntjes, dus ff pas op de plaats of zelfs iets zakken met de voeding. Zeker met de gedachte dat het medium voorzien is van Plagron Supermix (ook een primeur voor Kaya) is de voeding een serieus leerproject in deze set-up, net zoals ook de toevoeging van kurkgranulaat een uitdaging is…WHOOP WHOOP.
   Goed, genoeg geluld, meer foto’s willen we zien…
    

   As we speak zijn de dames exact 4 weken vandaag . Best een paar leuke bosjes dacht ik zo 
    
   GREEN GRTZ KAYA
  • By KAYA74
   Be blessed, bredren & sistren 
    

    
   We gaan weer (iets) verder waar we gebleven waren; het kweken gaat weer beginnen???
    
   Kaya zou Kaya niet zijn, als we niet begonnen met een lekker achtergrond muziekje, deze keer beginnen we met een ode aan ons mooie plantje 
    
   Goed,....wat gaan we doen?
   Een mooi rondje (gaan we vanuit) met leuke soortjes, Indica voert de boventoon.
    
   Ben nog steeds met zand aan t spelen, dit keer met Batmix.
   De ruimte is 120x95x180 , koele lucht komt van buiten.
   Onder welke zo'n ze komen te staan is nog niet helemaal helder...lol....ofwel een diy-led (al vrees ik dat de tijd daarvóór ontbreekt) ofwel een 600w ...jawel....HPS(al dan niet gedimd), we gaan t meemaken, weet net zoveel als jullie
    
   Voeding gaat een leuke worden; we gaan 2 lijnen proberen , 4S nutrition (compleet pakket ) en Plagron (100% natural).
   Eens kijken of ze net zo prettig werken als met Omnipotent, wat me prima beviel, makkelijker in gebruik dan bv de BcuzZ-lijn van Atami.
   We gaan het zien, weer wat ervaringen opdoen....delen en hopen weer wat te leren. 
   Verdere updates mbt de set-up volgen as soon as I know 
    
   Okay, okay,  de soortjes!
   Komen ze....Numero uno;
   Strain: 
   Royal Domina 
   Breeder: 
   Royal Queen Seeds 
   Afkomst: 
   Black Domina X Kalijah 
   Type: 
   Indica/Sativa 85/15 
   Hoogte indoor: 
   90-1 30cm 
   Yield:525-575 per m2 
   THC%: 
   20% 
   Effect: 
   Stoned en ontspannen 
   Bloeitijd:7-8 wkn 

    
   Nummer twee:
   Strain: 
   Critical Kush 
   Breeder: 
   Barney's Farm 
   Afkomst: 
   Critical Mass X OG Kush 
   Type: 
   Indica 100% 
   Hoogte indoor: 
   +/- 110 cm 
   Yield: 
   Tot 650 per m2 
   THC%: 
   25% 
   Effect: 
   Stimulerend, kalmerend (?!) 
    
   Nummer drie;
   Strain: 
   Black Ghost OG 
   Breeder: 
   Original Sensible Seeds 
   Afkomst: 
   Colorado Ghost OG X Black Domina 
   Type: 
   Indica/Sativa 60/40 
   Hoogte indoor: 
   120-160 cm 
   Yield: 
   450gr m2 
   THC%: 
   25% 
   Effect: 
   Psychedelisch, happy, 
   Bloeitijd:8-1 0 wkn 
    
   Nummer 4:
   Strain: 
   Honey Rock 
   Breeder: 
   Sumo Seeds 
   Afkomst: 
   (Indian Indica X Brazil Sativa) X (Skunk #l 
   X Afghani) 
   Type: 
   Indica/Sativa 60/40 
   Hoogte indoor: 
   80-1 00cm 
   Yield: 
   450-475 per m2 
   THC%: 
   Hoog 
   Effect: 
   Knock-out narcotisch 
   Bloeitijd: 
   8-9 wkn 

    
    
   En als laatste,  nummer 5;
   Stram: 
   Future #l 
   Breeder: 
   Anesia Seeds 
   Afkomst: 
   Starfighter f2 X Gorilla Glue #4 
   Type: 
   Indica/Sativa 50/50 
   Hoogte indoor: 
   +/- 110-120 cm 
   Yield: 
   500gr per m2 
   THC%: 
   37% 
   Effect: 
   Euforisch, psychedelisch, relaxed, 
    
   Dat zijn ze, of beter, gaan ze worden.....leuk lijstje toch?
   We hebben er zin in, laat maar komen die dames. Nog wat kleine klusjes te gaan en dan....... gas d'r op  
    
   ❤??Keep you posted??❤
    
   GRTZ KAYA 
 • waterpijp-bong.nl
 • Who's Online   6 Members, 0 Anonymous, 148 Guests (See full list)