• Anker en Anker Advocaten
  Omnipotent
  Growers Choice
  PGMC
 • Announcements

  • karel kweker

   Weedforum Nieuwe Leden.   12/03/2017

   weedforum.eu cannabisforum voor de recreative blower en medicinale grower, op het forum vind je vele tips and tricks om wietplant te kunnen kweken voor eigen (medicinaal) gebruik...   We zouden graag nieuwe leden er op willen wijzen dat ze zich dienen voor te stellen in de wie is wie hoek. Het hoeft geen heel verhaal te zijn, maar gewoon een kleine introductie,  Je zou misschien kort kunnen omschrijven wat jou ervaringen al zijn, of dat je helemaal nieuw bent met het kweken.   Maak er wat leuks van hier op het forum 

Recommended Posts

ularge.Zambeza-logo.jpg

Ook ik ben door Zambeza Seeds in de gelegenheid gesteld om 2 soorten te testen. Mijn keuze is gevallen op de twee Fast Flowering soorten; Candy Caramelo en White Cheese. Als eerste heb ik de Candy Caramelo gekozen vanwege de beschrijving van de smaak. De tweede opvallende eigenschap was Fast Flowering. Om het duo kompleet te maken koos ik als tweede soort de fast flowering White Cheese. In dit verslag ga ik van beide soorten één plant buiten kweken. Mijn achtertuin op het noorden krijgt weinig direct zonlicht in de lente en de herfst. De korte bloeitijd van resp. 45 en 50 dagen van deze Indica dominante soorten zou ideaal kunnen zijn!
 
De Genetica.
 
04-17 (1).JPG
 
Na een beetje prutsen krijg ik de buisjes open en selecteer ik van beide het eerste zaadje dat eruit rolt.
 
04-17 (2).JPG
 
04-17 (3).JPG
 
Deze keer probeer ik de "nat koffiefilter in plastic zak" methode om de zaden te ontkiemen.
 
04-17 (4).JPG
 
04-17 (5).JPG
 
De plantjes zullen na ontkiemen, binnen worden opgekweekt onder 2 x 36W 880K PLL. Het plan is om ze 13/14 mei buiten te planten en door middel van mainlinen en scroggen een egale toppenzee te kweken.
 
 
De Outdoor Setup.
 
Omdat de grond in mijn achtertuin erg vochtig is, heb ik enige jaren geleden twee verhoogde kweekbedden gemaakt. Zo kan het overtollige regenwater weglopen en hebben de planten in een droge periode toegang tot het grondwater.
 
04-17 (6).JPG
 
Na het verwijderen van het onkruid en de plantenresten van vorig jaar heb ik de grond bemest met Beendermeel, Bloedmeel en Magnesium. De Kalk kon ik even niet vinden en toen ben ik de Koemestkorrels vergeten :( Die voeg ik beiden van de week nog toe.
 
04-17 (7).JPG
 
Onder de steen in het midden van elk kweekbed zit een wormenbuis. Dit idee kwam ik tegen toen ik naar info over wormenbakken op zoek was. Een eenvoudige methode om de wormen in mijn bak te voeren die op hun beurt hun mest door de bak verspreiden. Mijn wormenbuizen zijn vierkante rozenpotten van +/- 20cm hoog. Ik heb de bodem er af gesneden en in de zijkanten gaten van 1,5 cm geboord. De buizen/potten vul ik met alles dat wormen lusten. Bananenschillen, koffieprut, oud brood en ander bio-keukenafval.
 
04-17 (8).JPG
 
 

De mest heb ik door de bovenlaag gemengd. Van de week nog even de Kalk en de Koemestkorrels toevoegen en dan kunnen in mei de plantjes erin.

 
04-17 (9).JPG
 
Arnold63
 • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, Arnold63 said:
large.Zambeza-logo.jpg

I too am by  Zambeza Seeds given the opportunity to test two types. My choice fell on the two Fast Flowering species; Candy Caramelo and White Cheese . First I chose the Candy Caramelo because the description of the flavor. The second striking feature was Fast Flowering. To complete the customs I chose the second type fast flowering White Cheese. In this report, I'm one of two types of plants growing outside. My backyard on the north receives little direct sunlight in spring and autumn. The short flowering period, respectively. 45 and 50 days of this indica varieties would be ideal!
 
Genetics.
 
 
After a bit of fiddling I get the tubes open and I select either the first seed that rolls out.
 
This time I try the "wet coffee filter in a plastic bag" method to germinate the seeds.
 
04-17 (4).JPG
 
 
The plants will germinate after, within are grown under 2 x 36W 880K PLL. The plan is to plant them outside 13/14 May and through mainlinen and scroggen grow a uniform of peaks.
 
 
The outdoor setup.
 
Because the soil is very moist in my backyard, I've only made two years ago raised nursery beds. Thus, the excess rainwater can drain and the plants in dry season access to groundwater.
 
After removing the weeds and plant debris from last year I fertilized the soil with bone meal, blood meal and Magnesium. Lime I could not even find and then I'm the cow manure pellets forget :(who I add both date of the week.
 
Under the stone in the middle of each culture bed is a worm tube. This idea came to me when I was looking for information on worm bins. A simple method to feed the worms in my tank which spread through the tank of their manure in turn. My worm tubes are pink square feet of +/- 20cm high. I have cut off the bottom and drilled into the side holes of 1.5 cm. The tubes / legs I fill with everything lust worms. Banana peelings, coffee grounds, old bread and other organic kitchen waste.
 
The manure I have mixed with the top layer. The week just add the lime and granulated cow manure and then the plants may in May it.
 
 
 
Arnold63You seem to be prepared for different occasions. Good luck and keep us posted ! 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hoi medekwekers. Leuk dat jullie meekijken en bedankt voor de succeswensen. Ik hou jullie topics ook in gaten ;)
 
Prepared?
My granddad told me to always be prepared. I asked my dad what he meant with that. What should I be prepared for? He answered me;
 
Anything and everything my son. And even then, shit will happen that you can't even imagine now. So prepare what you can and don't worry about all the unknown horrors. You'll meet some of them, some day. And you'll find a way to handle them.
 
I love my Dad!
 

Happy 420.
 
Vandaag zag ik de wortelpuntjes uit de zaden groeien. Beetje vaag op de 1e foto.
 
large.58f941c7eb758_04-20(1).JPG
 
72 uur nadat ik ze ingepakt had en in een doosje bij kamertemperatuur bewaard. Top!
 
large.58f941cb4fa23_04-20(2).JPG
 
Vanavond twee 10x10 potjes gevuld met vochtige aarde en de ontkiemde zaadjes geplant. Wortelpuntje omlaag
 
large.58f941cdaec61_04-20(3).JPG
 
Afgedekt met een laagje losse aarde en licht besproeid. In de gootjes aan de zijkant van de onderbak heb ik beetje water gegoten om de luchtvochtigheid snel omhoog te krijgen als de kap er over heen gaat.
 
large.58f941d285c02_04-20(4).JPG
 
Afgedekt en op hun plek in de kweekkast onder t-neon. (2 x 36W - 880K).
 
large.58f941d56dfed_04-20(5).JPG
 
Ze delen de kast met een ander kweekje. Onderstaand plaatje geeft een beetje inzicht in mijn MicroKweekKastenWand. Dit zijn 2 van de 4 ruimtes.
 
large.58f941d8aef59_04-20(6).JPG
 
Happy 421
 
Arnold63

Share this post


Link to post
Share on other sites

@ZambezaSeeds That translation is realy funny. Some parts of the text don't make any sense at all :)

 

And i noticed my english has deteriorated thru the years. I made 7 spellingmistakes in in that short text. Bad!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Veel succes met je kweek Arnold.

Mooie voorbereidingen en inzicht in je kweekkastje.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hoi, welkom in m'n topic.
 
Gisteren zag ik een kleine bolling in het potje van de White Cheese en vandaag is ze boven de grond gekomen :) 
 
large.58ffb396b214c_04-25WtCh.JPG
 
Bij de Candy Caramelo is nog geen beweging te zien. Ik heb heel voorzichtig even gespiekt en verwacht dat ze morgen of overmorgen boven komt.
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, Arnold63 said:
Hoi, welkom in m'n topic.
 
Gisteren zag ik een kleine bolling in het potje van de White Cheese en vandaag is ze boven de grond gekomen :) 
 
large.58ffb396b214c_04-25WtCh.JPG
 
Bij de Candy Caramelo is nog geen beweging te zien. Ik heb heel voorzichtig even gespiekt en verwacht dat ze morgen of overmorgen boven komt.She seems happy and ready to start the show. Lets give the other one a while, hopefully it will catch up :)

@arnold63 Yes the translator makes some jokes sometimes and you have to be careful, happily I have dutch colleagues in the office to help me out in need. 
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

En vandaag is de Candy Caramelo boven de grond gekomen.

 

large.04-27.JPG

 

Ik heb de kap er eraf gehaald en de lamp lager gehangen. Ongeveer 10cm boven de potjes.

 

Ik ga dit feestje even vieren :weed-4:

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Er is elke dag wel iets te vieren Las palmas, en dat doe ik dan ook ;)

 

Vandaag vier ik dat ze nog leven en dat ze groeien :) 

large.5905a4e60aba4_04-30(1).JPG

 

 

White Cheese. 5 dagen oud.

large.5905a4e8b93d1_04-30(2).JPG

 

Candy Caramelo. 3 dagen oud.

large.5905a4ebc018c_04-30(3).JPG

 

Arnold63

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
We zijn weer een week verder. De White Cheese groeit goed terwijl de Candy Caramelo een beetje achter blijft.
 
large.590f05189b05f_05-07(1).JPG
 
 
White Cheese 12 dagen.
Op het rechter blaadje zitten een paar gele plekjes die vorige week nog niet opvielen. Ik weet niet wat het is. Geen beestjes aan de onderkant. Zit alleen op dit blaadje.
large.590f051bae226_05-07(2).JPG
 
 
Candy Caramelo 10 dagen.
Ze groeit in een ander tempo. Deze lijkt ook meer Indica genen te hebben als ik de ronde bladpunten zie.
large.590f052259092_05-07(3).JPG
 
Nog 1 week binnen en dan wil ik ze volgend weekend buiten planten.
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vandaag is het een mooie dag om de plantjes buiten te zetten. Het weer is al zachter geworden. Gisteren heeft het nog flink geregend en vandaag begon het zonnig :) Als ik ze nu in de volle grond zet, kan ik er zelf nog een weekje bij blijven. Daarna ben ik even twee weken op vakantie.
large.591816ad6c04e_05-14(1).JPG

White Cheese 19 dagen.
large.591816b0a6ef9_05-14(2).JPG

Candy Caramelo 17 dagen.
large.591816b41d0c9_05-14(3).JPG

De kweekbedden zijn gereed en een stoeltje staat klaar.
large.591816b9a634d_05-14(4).JPG
 
large.591816bca898e_05-14(5).JPG
 
White Cheese
large.591816c08936b_05-14(6).JPG
 
Om de kleine plantjes te beschermen tegen slakken en katten, zet ik er een kap overheen en maak een minikas.
large.591816c565fdb_05-14(7).JPG
 
Candy Caramelo
large.591816ca52ecc_05-14(8).JPG
 
large.591816cf738ca_05-14(9).JPG
 
large.591816d513288_05-14(10).JPG
 
Een mooi plekje om te genieten :weed-4:
 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dat ziet er gezellig uit daar....

 En liefdevol verzorgd , dat zal zijn vruchten afwerpen !!

 Mooi plekje heb je voor de Dames !!

;)

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Similar Content

  • By ministervanwietzaken
   Hier zal ik mijn kweekverslag doen van dit jaar ! 
    
   Wil 3 planten zetten, begin met....
   2x think different autoflower 
   1x sweet cheese autoflower
   volle grond lichtjes gemixt met canna terra
   Canna terra professional gebruik ik Ook als potgrond Voor in de potten en Als meststof voor door beide soorten grond gebruik ik de supermix van plagron. (Minimaal aanbevolen Hoeveelheid )
   verder gebruik ik de growbox 100% terra van plagron.
    
    
    
   Deze week het eerste zaadje ontkiemd,(neem telkens 3 dagen tussen het ontkiemen) (fouten met voeding  makkelijker kunnen corrigeren)
    
   foto’s airpots volgen ⏩
    
    
   hier wel vast foto van het plekje waar ik in de volle grond Ga kweken, (THINK DIFFERENT) licht gemixt met canna terra. Grond 60cm diep gemixt en iets losser gemaakt (Veel klei in bodem maar wel lekker losjes (ben Nog niet helemaal klaar maar hier alvast idee hoe ik het ga doen
    
    Leg rondom nog wat koperdraad tegen de slakken en zet een aantal planten in de buurt voor de lieveheersbeestjes 🐞 
    
   komende dagen upload ik meer 🤙🏼
    
   greetzzz

    
    
    
    
  • By Kura
   Vorig jaar in vogelvlucht.
   Wanneer je denkt dat je autoflowers hebt?
   2 meter + struiken, maar een mooie oogst!

  • By KAYA74
   YES YES YES.......We kunnen weer!
   Het nieuwe hokje is zga af, dus het geduld is afgelopen.
   Bij deze de start van de (ietswat verlate) indica-test.

   5 onbekende soortjes om te bepalen wat nou de beste Indica zou zijn.
   Nou is smaak persoonlijk en ook de manier van kweken en plantbehandeling zal voor een ieder anders zijn.....dus de term "beste" lijkt me niet echt van toepassing, maar goed: we hebben er zin in.
   Even een temp check gedaan

    
   Zoals gezegd 5 soortjes staan nu , na een dompelbad van 5 uur, in lieve kleine potjes onder 165w tneon, om straks lekker buiten grote meiden te worden.

    
    
   KEEP YOU POSTED!!!
    
   GRTZ KAYA 
 • waterpijp-bong.nl
 • Who's Online   2 Members, 1 Anonymous, 54 Guests (See full list)