• Anker en Anker Advocaten
  Omnipotent
  Growers Choice
  PGMC
 • Announcements

  • karel kweker

   Weedforum Nieuwe Leden.   12/03/2017

   weedforum.eu cannabisforum voor de recreative blower en medicinale grower, op het forum vind je vele tips and tricks om wietplant te kunnen kweken voor eigen (medicinaal) gebruik...   We zouden graag nieuwe leden er op willen wijzen dat ze zich dienen voor te stellen in de wie is wie hoek. Het hoeft geen heel verhaal te zijn, maar gewoon een kleine introductie,  Je zou misschien kort kunnen omschrijven wat jou ervaringen al zijn, of dat je helemaal nieuw bent met het kweken.   Maak er wat leuks van hier op het forum 
Sign in to follow this  
sensi life

multiple sclerose en medisch gebruik

Recommended Posts

een mooi overzichtje met alle onderzoeken en eigen bevindingen i.v.m multiple sclerose zou hier ook wel op z'n plaats staan.....

zelf heb ik nu 3 jaar de diagnose m.s gekregen nadat ik zo goed als een plantje was op die moment.... :wacko:

hebben een heel moeilijke diagnose bij mij kunnen stellen omdat het zo serieus was, dachten direct aan een hersentumor of de ziekte van lyme of een beroerte.

uiteindelijk waren ze zeker..... het was een hersentumor.

ze hadden een mri genomen en er was een grote witte vlek te zien op de scan die zo groot was dat het wel ene tumor moest zijn.

ze moesten direct een hersenbioptie doen....

na dit alles bleek er dus helemaal geen tumor te zitten en was de diagnose m.s gesteld.

na natuurlijk veel te hoge cortisonen te hebben gekregen ( voor een tumor) is nu mijn heup ook al ruime tijd naar de kl*te, zou eigenlijk heupprotese in moeten, maar ik heb nog liever pijn :) al een geluk helpt ons plantje ons hier wat bij!

dagelijks zijn ze nog bezig met onderzoek te doen naar m.s

dit is een mooi topic om alle laatste nieuws in te posten, en natuurlijk ook jullie eigen verhalen of bevindingen i.v.m met m.s

zelf ben ik de laatste tijd gulzig aan het experimenteren met verdunde wiet-olie, BHO, AHO, oil-vaporizing, en met alle deze producten lekkere gebakjes met helende werking te maken :)

ben benieuwd of er hier nog zitten....

MS: er blijkt een verband tussen hoge vetconsumptie en de kans op MS. Met name dierlijk verzadigd vet. Koemelk met een hoog verzadigd vetgehalte blijkt een grotere kans op exacerbaties te geven. Onverzadigde vetzuren (o.a. vis) beschermen tegen MS.

melkconsumptie word in verband gebracht met m.s

over de relatie tussen melk en m.s bestaan alleen vermoedens.

zo is er een theorie die beweert dat m.s mogelijk kan ontstaan doordat er geen borstvoeding is gegeven waarna er later veel melk is gedronken.

andere onderzoeken wijzen op het feit dat m.s het meest voorkomt in landen waar het meeste melk word gedronken.

(deze onderzoeken zijn redelijk oud, 20 jaar of langer)

en dan nog van die nek-ader ( dit zou zever zijn lees ik net)

Dr. Zamboni, die zich tot dan toe voornamelijk had beziggehouden met spataderen in het been, zag een overeenkomst tussen de ijzerafzetting rond de aderen in het been, zoals gezien wordt bij chronische spataderen, en de ijzerafzetting rond de aderen in het hoofd bij patiënten met multiple sclerose’, schrijft Reekers. ‘Dat is zijn big idea. Hij beschrijft dat hij bij een routineonderzoek van de halsslagader een onverwachte korte omkering zag in de bloedstroom in de halsader (vena jugularis) op het moment dat de patiënt – die toevallig MS had – moest hoesten. Later zag hij dit opnieuw bij een andere MS-patiënt. Een dergelijke omkering is een volkomen normaal fysiologisch fenomeen, zonder enige betekenis. De anatomie van de halsaders is namelijk onderhevig aan een grote variatie.’

Zamboni heeft op basis van zijn theorie een behandeling ontwikkeld waarbij een vernauwing in de met een dilatatieballon halsader wordt aangepakt met ballondillatatie, zoals dat ook gebeurt bij kransslagaderen van het hart. Omdat deze behandeling in de diverse internationale centra vaak wordt uitgevoerd door interventieradiologen, wordt Reekers bijna wekelijks geconfronteerd met boze (familieleden van) MS-patiënten die vragen waarom er in het AMC nog niet mee is begonnen. Patiënten kunnen volgens Reekers niet in het AMC terecht omdat ‘er voor deze behandeling geen enkel wetenschappelijk bewijs is. Alle publicaties komen uit de koker van dr. Zamboni en zijn opvatting past op geen enkele manier in de wetenschappelijke kennis die wij over MS hebben’.

De meest plausibele verklaring voor de positieve ervaringen van patiënten is volgens Reekers het placebo-effect. ‘Hoe enthousiaster en zekerder de behandelaar is van een positief effect op genezing, hoe groter het placebo-effect. Ook blijkt een dure placebo beter te werken dan een goedkope. Los daarvan is het een bekend gegeven dat MS-klachten sterk kunnen fluctueren, zonder dat we daar een goede verklaring voor hebben.’

Reekers adviseert zijn collega’s om patiënten uit te leggen dat er voor de behandelmethode van Zamboni nog geen enkel bewijs is. (zie video)

Evert Pronk

Het complete artikel vindt u hier

Share this post


Link to post
Share on other sites

Een onderzoek van de Britse Universiteit van Plymouth heeft uitgewezen dat cannabis geen heilzaam middel is in de strijd tegen de ziekte Multiple Sclerose (MS).

Het resultaat van het onderzoek is een domper, aangezien prognoses in een eerder stadium wel positieve gevolgen schetsten. MS is een ziekte waarbij het centrale zenuwstelsel wordt aangetast. Verhalen van genezing komen maar heel sporadisch voor.

Bij de test slikten proefpersonen een capsule met THC, een van de werkzame stoffen in cannabis. Er was vervolgens geen verschil in de ontwikkeling van MS zichtbaar tussen de mensen die een placebo slikten en degenen die een pil met THC innamen.

Medicinale cannabis wordt door artsen soms aangeraden aan MS-patiënten om de verkramping van de spieren tegen te gaan.

dan krijg je zo'n dingen weer.........

dat cannabis niet help om m.s tegen te gaan weet iedereen, maar wel om de symptomen te verminderen !!

zeikdokters !!

Een snelle, eenvoudige oogscan zou op een effectieve manier kunnen meten hoe snel multiple sclerose bij een patiënt zal evalueren. Dat is nuttig omdat de ziekte een onvoorspelbaar verloop kent.

De oogscan duurt maar enkele minuten per oog en meet over het algemeen de dikheid op het einde van het oog. Een team van John Hopkins University ontdekte dat patiënten met een verdunde retina sneller een meer actieve vorm van multiple sclerose ('MS') ontwikkelden.

Dat bleek uit een kleinschalig onderzoek bij 164 MS-patiënten die elke 6 maanden gevolgd werden voor in totaal 21 maanden.

59 van de patiënten vertoonde geen enkel symptoom. Wie zware terugvallen had, vertoonde een sneller verdunde retina dan de mensen zonder terugval.

Via MRI-scans kon aangetoond worden wie een actieve ontsteking had: hun retina verdunde 54 procent sneller.

Bij wie het ergst verergerde tijdens de studie, vertoonde 37 procent meer verdunning dan de patiënten bij wie de handicaps niet waren verergerd.

Lees ook

Jack Osbourne is ongeneeslijk ziek

MS ontstaat wellicht in brein, niet in immuunsysteem

Cannabis helpt toch niet tegen multiple sclerose

Zomerbaby's lopen meer kans om MS te krijgen

Multiple sclerose is een ziekte die de zenuwen in de hersenen en ruggengraat aantast, waardoor er problemen zijn met bewegingen, evenwicht en zicht. De ziekte verloopt onvoorspelbaar.

Bij 8 op 10 MS-patiënten evolueert de ziekte met horten en stoten: er zijn periodes met milde of quasi geen symptomen, gevolgd door opflakkeringen. Na tien jaar ontwikkelt ongeveer de helft van de patiënten een tweede, progressieve ziekte waardoor de symptomen verergeren en er weinig goede periodes zijn.

Dat maakt multiple sclerose moeilijk te voorspellen en moeilijk te volgen door de dokters. De onderzoekers hopen dat dit met de oogscan beter zal zijn.

"Nu er meer therapieën worden ontwikkeld om de vooruitgang van MS af te remmen, kan het nuttig zijn om het verdunnen van de retina op te volgen om in te schatten hoe effectief de therapie zal zijn", legt onderzoeker Peter Calabresi uit.

Eerder dit jaar raakte bekend dat Jack Osbourne aan MS lijdt.

hoe kan ik hier foto's posten? vind het niet....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hey Sensi Live,

Dat is erg k*t dat je zoiets moet ondergaan ter wel het helemaal niet nodig is geweest, Je hebt je portie ook wel gehad dan man.

MS een vreselijke k*t ziekte , Ja dat artsen niet sneller dan die oogscan laten doen.

En en dan zeggen dat cannabis geen effect heeft op MS.

Voor mij compleet nieuw dat melk hier mee in verband word gebracht. :o en maar roepen dat, melk is goed voor elk,. :(.

Bedankt voor al deze informatie zijn we erg blij mee

Gr Karel

Share this post


Link to post
Share on other sites

MAG EPSTEIN-BARR VIRUS GELINKT WORDEN AAN MULTIPLE SCLEROSE?

Mag Epstein-Barr Virus gelinkt worden aan Multiple Sclerose?

Infectie met dit virus zou risico op Multiple Sclerose vergroten

Uit een studie blijkt dat het Epstein-Barr virus – een virus dat heel gewoon is – het risico op Multiple Sclerose kan vergroten. Het virus kan als een soort katalysator fungeren.

Bijna iedereen is geïnfecteerd met dit virus tegen het tijdstip dat hij of zij de volwassenheid berikt. Infectie in de kindertijd heeft geen zware consequenties, op latere leeftijd kan het virus mononucleosis veroorzaken.

De wetenschap zoekt al tientallen jaren naar een viraal of bacterieel agens dat Multiple Sclerose kan veroorzaken bij mensen die daar genetisch vatbaar voor zijn.

Professor Alberto Ascherio van de Harvard School of Public Health in Boston heeft in het kader van zijn onderzoek naar MS al herhaaldelijk in de richting van dit virus gewezen. Alle Multiple Sclerose patiënten zijn geïnfecteerd met dit virus.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Eenvoudige bloedtest kan onderscheid tussen twee vormen van multiple sclerose (MS) maken

Uit een recente Amerikaanse studie blijkt dat er twee belangrijke soorten multiple sclerose (MS) bestaan die duidelijk van elkaar onderscheiden moeten worden. Een eenvoudige bloedtest kan het onderscheid tussen beide twee vormen van multiple sclerose (MS) maken. Op zich is het al een opvallende vaststelling dat er twee verschillende vormen bestaan. Nog opmerkelijker is echter dat beide vormen verschillend moet worden behandeld.

Eén vorm van multiple sclerose (MS) reageert gunstig op een behandeling met beta interferon, wat algemeen wordt beschouwd als de beste vorm van behandeling voor deze aandoening. De andere vorm reageert echter niet op beta interferon en deze behandeling kan de symptomen zelfs nog doen verergeren. Tot deze conclusie kwam een team onderzoekers van Stanford University onder leiding van Lawrence Steinman.

Volgens Steinman zal in de toekomst een bloedtest moeten uitmaken of iemand met multiple sclerose (MS) al dan niet gebaat is bij een behandeling met beta interferon. Hij acht het niet onmogelijk dat ongeveer 25% van de patiënten thuishoort in de groep die negatief reageert op de traditionele behandeling voor multiple sclerose (MS) patiënten. Anderzijds is er het goede nieuws dat voor de patiënten die wel positief reageren op beta interferon de studie suggereert dat het geneesmiddel beter werkt dan aanvankelijk was gedacht.

Tot dusver werden de resultaten van de behandeling voor beide vormen van multiple sclerose (MS) samengeteld. Daardoor werd het totaalbeeld verstoord, aangezien een deel van de patiënten negatief reageerde op een behandeling met beta interferon. Steinman gaat zijn onderzoek nu focussen op de mogelijkheid dat de twee vormen van multiple sclerose (MS) ook afwijkend reageren op andere geneesmiddelen.

Patricia O'Looney, vice president biomedisch research aan de National MS Society, is van mening dat de studie kan helpen om enkele mysteries rond multiple sclerose (MS) op te lossen. Ondanks alle onderzoek dat tot dusver werd gedaan, blijven er namelijk nog heel wat vraagtekens rond multiple sclerose (MS) hangen. Zo uit de ziekte zich in alle gevallen ander, terwijl de patiënten ook vaak anders reageren op de behandeling. De vraag moet volgens O'Looney worden gesteld waarom dat zo is. Minstens even belangrijk is volgens haar om te weten waarom zoveel multiple sclerose (MS) patiënten niet goed reageren op beta interferon.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this