• Anker en Anker Advocaten
  Omnipotent
  Growers Choice
  PGMC
 • Announcements

  • karel kweker

   Weedforum Nieuwe Leden.   12/03/2017

   weedforum.eu cannabisforum voor de recreative blower en medicinale grower, op het forum vind je vele tips and tricks om wietplant te kunnen kweken voor eigen (medicinaal) gebruik...   We zouden graag nieuwe leden er op willen wijzen dat ze zich dienen voor te stellen in de wie is wie hoek. Het hoeft geen heel verhaal te zijn, maar gewoon een kleine introductie,  Je zou misschien kort kunnen omschrijven wat jou ervaringen al zijn, of dat je helemaal nieuw bent met het kweken.   Maak er wat leuks van hier op het forum 
DeVos

Her grote WEER topic jaar 2020

Recommended Posts

:sun:lekker hoor.....tis nu al 750 watt/m2  .....lekker gratis....:wub:

 

 

dr zijn binnekwekers die het niet hebben.................:D

 • Like 2
 • Thanks 1
 • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Achtergrond 30 mei 20203 reacties

Drama door droog voorjaar

Droger dan dit voorjaar was het nog nooit. Een stille ramp voltrekt zich, vooral bij boeren die niet kunnen of mogen beregenen. Gewassen komen slecht op, sommige worden nu al als verloren beschouwd.
 

Met een neerslagtekort wat in een droog jaar pas in augustus wordt bereikt, is het voorjaar 2020 extreem droog. Het droogste ooit gemeten bij het KNMI. Voor een deel van Nederland is dit het derde droge jaar op rij. Boeren in het oosten en het zuiden van het land, hebben nu al te maken met tekorten tussen 140 mm en 160 mm.

Deze getallen uiten zich in de praktijk in een stoffige bovenlaag van de grond, met gewassen die snakken naar water. Op de kleigronden, die door de buien aan het begin van het jaar dicht zijn geslagen, zijn het kluiten die de boventoon voeren. Net gemaaid grasland trekt geel weg, zaaigoed blijft ongekiemd in de grond liggen.

Lees verder onder de afbeelding.

Drama door droog voorjaar

Weersvoorspelling zomer 2020

De droogte zal de komende weken nog aanhouden en verder oplopen, is de verwachting van de waterexperts in de nieuwste droogtemonitor. Hoe de rest van de zomer verloopt is niet zeker. In 2011 begon het voorjaar soortgelijk, maar eindigde de zomer kletsnat. Meteorologen die zich wagen aan een zomervoorspelling voorzien vooral veel hitte en droogte in juni en augustus.

Grondwater zakt

Het water dat aan het begin van het seizoen viel, zorgde voor een voldoende grondwatervoorraad. Dit begint nu alweer hard weg te zakken. Veel meetpunten in de provincie Brabant kleuren alweer rood: het water staat onder het vijfjarige gemiddelde. In het oosten van het land zijn beken droog aan het vallen. De nodige beregeningsverboden uit oppervlaktewater zijn begin april al afgekondigd. Waterschappen hebben stuwen opgezet of laten water in om de sloten zo goed mogelijk op peil te houden. Daar waar beregenen mogelijk en toegestaan is, gebeurt het volop. In de akkerbouw, maar ook op grasland, een enkele melkveehouder beregent zelfs de mais om deze te laten kiemen.

Niet alleen in Nederland is het uitzonderlijk droog: in België zijn vergelijkbare droogteproblemen net als in het noorden van Frankrijk.

Lees verder onder de foto.

Slechte opkomst van suikerbieten op dit perceel in het Limburgse Margraten. - Foto: Twan Wiermans
Slechte opkomst van suikerbieten op dit perceel in het Limburgse Margraten. - Foto: Twan Wiermans

Lees ook: Droogte dwingt tot keuzes in gras en mais

Drama in de akkerbouw

In de akkerbouw voltrekt zich een waar drama dit seizoen. Enerzijds zijn er de akkerbouwers die niet kunnen beregenen en dus lijdzaam moeten toezien hoe slecht de gewassen groeien. Dit speelt vooral in het Zuidwesten, waar zoet water niet overal beschikbaar is en beregenen dus niet kan. Hier zijn zelfs al uienpercelen vernietigd, omdat het niets meer kon worden. Een unicum dat helaas op verschillende plekken noodzakelijk is. Boeren op Noord-Beveland laten zelfs met een schip zoet water hun kant op komen.

Door droogte slechte kieming

Anderzijds zijn er telers die veel extra kosten maken door het beregenen, maar weinig zicht hebben op een fatsoenlijk saldo. Door de droogte is de kieming vaak slecht en de groei stagneert. Het groeiseizoen begon al niet best door de kletsnatte en zachte winter. Hierdoor is de structuur, zeker op de zware kleigronden, niet goed. De grond is door de droogte keihard geworden. Het beeld is tweewassig: van kale stukken met ongekiemde zaden tot redelijk normale planten. Op lichtere gronden komt stuifschade voor. Door de stress bij planten en de aanhoudende droogte is de plagendruk hoog. Luizen komen gigantisch veel voor en de eerste trips zijn in de plantuien ook al weer gevonden. Het is het derde droge voorjaar op rij, maar zo erg als nu was het niet eerder.

Lees verder onder de foto.

Akkerbouwer Adriaan Sandee doet een laatste poging om de suikerbieten net over de Duitse grens bij Groningen te redden door te beregenen. Als de bieten volgende week niet goed genoeg staan, gaat hij mais zaaien op het perceel. - Foto: Koos van der Spek
Akkerbouwer Adriaan Sandee doet een laatste poging om de suikerbieten net over de Duitse grens bij Groningen te redden door te beregenen. Als de bieten volgende week niet goed genoeg staan, gaat hij mais zaaien op het perceel. - Foto: Koos van der Spek

Lage opbrengst graan en bieten

Granen staan in het hele land sowieso niet best door de droogte. De opbrengsten zullen hierdoor lager uitvallen.

Suikerbieten staan er vooral op zware gronden niet best voor. De agrarische dienst van Suiker Unie maakt zich zorgen over de opbrengsten. De schade wordt dezer dagen geïnventariseerd. Op basis van de huidige plantenstand kan vervolgens een opbrengstprognose worden gedaan. Dit laat nog even op zich wachten.

Hoe zwaarder de grond, hoe groter de problemen

“Consequenties heeft de droogte van dit voorjaar voor de suikerbietenproductie, dat is zeker”, zegt Gert Sikken, directeur agrarische zaken bij Suiker Unie. “Op de zware gronden zijn kiempjes verdroogd door de slechte structuur in combinatie met de droogte en de schrale wind. Hoe zwaarder de grond, hoe groter de problemen.” Die zware gronden liggen vooral in het Zuidwesten, Noord-Holland, het hoge Noorden en rond de rivieren.

Mooie percelen zijn er ook, op lichtere gronden. “Maar ook daar hebben bietenplanten water nodig. Kleine plantjes worden groter en vragen om meer vocht. De droogte tekent zich steeds meer in de gewassen, ook waar ze er wel goed opstaan.” Een slechte stand herstelt niet zomaar. “Er komen niet zomaar planten bij”, schetst Sikken. “Waar minder planten staan, komt zeker geen topopbrengst.”

Moeizame opkomst aardappelen

Voor aardappelen is het te vroeg om te spreken over opbrengstderving. Wel is duidelijk dat de opkomst zo moeizaam verloopt, zeker op zware grond, dat er een achterstand is opgetreden. Dat zegt Paul Hooijman van adviesbureau Delphy. “De aardappelplant is loeisterk”, begint hij. “En de plant weet dat het voorjaar is, dus hij gaat wel aan de gang.” Op de zware grond is het echter moeilijk om bij vocht te komen. “Die aardappelen liggen tussen kluiten die zo hard zijn als stenen.” De groeimaanden zijn juli en augustus. Dan is water het meest cruciaal. De uienteelt verloopt op veel plekken moeilijk, maar het Zuidwesten spant de kroon; daar zijn diverse percelen vernietigd.

Van die uien komt niets meer terecht. Ermee stoppen is de enige goede beslissing

Rinus Struik van uienzaadbedrijf De Groot en Slot. “Door de droogte zijn de plantjes al bijna dood, dus een grondbewerking is voldoende om de teelt te stoppen.” Het gaat om percelen waar niet kan worden beregend. De opkomst was al heel matig door de slecht bewerkbare kleigrond. Het aantal planten was hierdoor ondermaats en die stonden ook nog droog. “Dit heb ik nog niet vaak gezien, maar dit jaar is het geen uitzondering”, vertelt Struik. “Het gaat zo om 70 tot 100 hectare. Van die uien komt niets meer terecht. Ermee stoppen is dan de enige goede beslissing. Heel sneu voor degene die het treft.” Op zandgronden gaat de uienteelt vaak beter, maar is het ook geen feest. Overal is het droog.

 


Veel extra inspanning nodig

In een normaal jaar zou Joan Scholtens uit Marknesse niet tevreden zijn met de stand van de gewassen zoals die nu is, maar gezien de extreme omstandigheden dit voorjaar had het ook niet veel beter gekund. Dit voorjaar zijn bijna alle percelen al één of meerdere keren beregend.

Lees verder onder de foto.

Joan Scholtens (33), akkerbouwer in Marknesse (Fl.). - Foto: Sytze Bakker
Joan Scholtens (33), akkerbouwer in Marknesse (Fl.). - Foto: Sytze Bakker

Niet alle uien kwamen boven

Het uienland is twee keer met de koppensneller voorbewerkt en daarna beregend om de kluiten wat zachter te maken. Vervolgens is het met een sneleg zaaiklaar gemaakt en gezaaid. Na het zaaien rolde Scholtens de uien met een cambridgerol. Dat leek zo mooi te gaan dat ze meteen alle uienpercelen gedaan hebben. Achteraf had het volgens de teler toch anders gemoeten. Ondanks het aanrollen, of juist door stevig aandrukken maar vooral ook door drogend weer kwamen niet alle uien boven. Daarom zijn de uien alsnog beregend. Zo is tweewassigheid ontstaan en vallen er gaten. Scholtens denkt dat het beter was geweest om de uien direct na het zaaien te beregenen.

 


25% minder bieten, 30% minder uien

De droogte wordt steeds nijpender op het akkerbouwbedrijf van Denis Steijaert en zijn drie zonen in het Zeeuws-Vlaamse Nieuw-Namen.

Onder de helft van het 75 hectare grote bouwplan ligt een zoetwaterbel, de rest is brak water. De nu meest getroffen gewassen, suikerbieten en uien, staan dit jaar niet op de waterbron. Dus kan Steijaert die gewassen niet beregenen. Neerslag valt amper in Zeeuws-Vlaanderen dit seizoen.

Lees verder onder de foto.

Denis Steijaert (51) is akkerbouwer in het Nieuw-Namen (Z.), samen met drie zonen. - Foto: Peter Roek
Denis Steijaert (51) is akkerbouwer in het Nieuw-Namen (Z.), samen met drie zonen. - Foto: Peter Roek

Aardappelen komen mooi boven

“Er staan een kwart minder planten op het bietenperceel en er zijn 30% minder uienplanten”, registreert Steijaert. “Beide op hoofdzakelijk zware grond. Daarbij heeft graszaad te weinig massa en kunnen we voor het bonen zaaien geen goed zaaibed maken. Dat is jammer, want de temperatuur is juist mooi om snel te groeien.”

Positief nieuws is er ook; de aardappelen komen mooi boven en de wortels trekken mooi de grond in, zegt Steijaert. Bruine bonen zaaien kan nog tot 15 juni, geeft hij aan.

 


Oost-Europese opbrengsten in tarwe

Vincent Coolbergen, directeur van het 1.400 hectare grote akkerbouwbedrijf Koninklijke Wilhelminapolder, heeft suikerbieten in drie categorieën: gewoon goed, redelijk goed en slecht. De laatste bieten zijn eind april gezaaid. Daarvan komt niets terecht, verwacht hij. “Hier komt wat anders. Timoteegras of luzerne voor de drogerij. Maar ook daarvoor moet er dan wel regen komen.”

Lees verder onder de foto.

Vincent Coolbergen van de Wilhelminapolder ziet een wisselend beeld in de bieten. - Foto: Peter Roek
Vincent Coolbergen van de Wilhelminapolder ziet een wisselend beeld in de bieten. - Foto: Peter Roek

Bieten beregenen

Coolbergen heeft de ‘goede’ bieten moeten beregenen om ze boven te krijgen. Voor de categorie ‘redelijk goed’, heeft Coolbergen zijn normen wat moeten oprekken. In andere jaren zou hij ze ondermaats noemen. 50.000 planten per hectare is te weinig, waarvan hele stukken met een grote groeiachterstand.

De tarwe begint nu met het aanmaken van de aar. Het gewas is amper kniehoog, stro gaat er nauwelijks vanaf komen. Voor de korrels voorspelt Coolbergen Oost-Europese opbrengsten. “Ik denk 6 à 7 ton per hectare, hooguit 8. De top is eraf, 30% minder kilo‘s. En bizar weinig stro. Ik heb dat nog nooit zo gezien.”

Share this post


Link to post
Share on other sites

nou nou...met de dag komt er meer regen in de 14 dagen pluim.....nual 38 mm voor deBilt...........( paar dagen geleden nog 20 mm )

 

das toch 38 liter per 1 m2.....

Share this post


Link to post
Share on other sites

in heel juni valt normaal  68 mm regen......

 

en dr zit nu 42 mm in de pluim van 14 dagen.............

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zomerverwachting 2020 compleet omgeslagen!

 
1.0?path=507cfa20-f698-4706-be17-143101ab73e0.JPG

Wordt de zomer van 2020 ontzettend heet en droog? De herinneringen aan de zomer van 2018 staan natuurlijk nog vers in ons geheugen... Of wordt het toch weer een typische "Hollandse"  zomer, met regelmatig wisselvallig weer? We proberen er in deze blog achter te komen! 

Hoe komen we aan een seizoensverwachting
Normaal gesproken kunnen we tot een week vooruit redelijk wat details geven over het weer wat we verwachten. We kunnen ook wel twee weken vooruit kijken, maar de verwachting wordt dan al erg onzeker. Verder kijken dan 14 dagen gaat eigenlijk niet, dan wordt de onzekerheid te groot. Hoe doen we dat dan bij seizoensverwachtingen?

Om verder te kijken dan 14 dagen, gebruiken we meestal een speciaal seizoensmodel van het ECMWF. Dit model doet een poging om iets zinnigs te zeggen over de temperatuur en hoeveelheid neerslag maanden vooruit. Die kaarten kun je op deze website bekijken en worden elke maand geüpdatet. Zo ziet bijvoorbeeld de temperatuurverwachting voor december 2020 er nu uit:

December goeie.JPG

Figuur 1: De temperatuurverwachting voor december 2020.

Zoals je ziet, is dit niet echt gedetailleerd. We zien dat Nederland en eigenlijk heel Europa die maand oranje gekleurd zijn. Dit betekent dat de gemiddelde temperatuur over de maand december vermoedelijk 0,25 tot 2,00 graden boven normaal ligt.

Dus kunnen we nu roepen dat kerstmis dit jaar warm is zonder sneeuw? Nee. Het gaat om een afwijking in de gemiddelde temperatuur van +0,25 graden in ons land. Dus stel dat deze kaart waar zou zijn, dan kan het in de eerste 3 weken van december te warm zijn en in de laatste week (met kerst) te koud met sneeuw. Dat niet alleen, ook is december 2020 nog heel ver weg, wat deze verwachting ook onbetrouwbaarder maakt.

De zomer van 2020
Oké, de verwachting zo ver weg is dus redelijk onbetrouwbaar. Maar hoe zit het dan met die zomerverwachting? Want de zomer staat toch al bijna voor de deur? Goeie vraag! Laten we eens kijken naar de verwachting voor juni zoals die tot vorige week in de kaarten stond.

Maandverwachting juni 2020 II.jpg

Figuur 2: De temperatuurverwachting voor de maand juni zoals die vorige maand berekend werd.

Dat ziet er wel lekker uit toch? Grotendeels oranje, dus warmer dan normaal! Naar aanleiding van deze kaart zou je dus kunnen zeggen dat het warm wordt, waardoor speculaties over eventuele hittegolven al snel zullen volgen. Maar laten we nu eens kijken naar de nieuwe verwachting voor juni, die de afgelopen dagen uitkwam.

Maandverwachting juni 2020 I.jpg

Figuur 3: De nieuwe verwachting voor de maand juni zoals die deze maand is berekend.

Dat ziet er heel anders uit! Nederland is plots een wit vlak met temperaturen rond normaal. Ten westen wordt zelfs koeler weer verwacht in plaats van warmer. Maar kijk eens naar Scandinavië! Een bizar verschil, volgens de oude verwachting zou het te koud zijn in het noorden van Europa, nu plotseling veel te warm. Kortom, dat er zo'n verschil zit tussen de berekening van deze maand en die van vorige maand, geeft aan dat zelfs een seizoensverwachting op korte termijn erg onzeker is!

En de zomermaand juli dan?
Ook voor juli zien we dit verschil. Was Nederland eerst nog oranje en grotendeels te warm, nu kleurt de Nederlandse kust plotseling blauw en dus te koud!

Vergelijking seizoen.jpg

Figuur 4: De vergelijking tussen de oude (links) en nieuwe (rechts) seizoensverwachting. De verschillen zijn duidelijk!

Kortom, ook een seizoensverwachting in de nabije toekomst geeft geen garanties en er kan uiteindelijk zelfs het tegenovergestelde gebeuren. Dus stellen dat we nu een hete droge zomer gaan krijgen? Dat kan absoluut niet. Natuurlijk is er wel een kans dat dit gaat gebeuren, een kans die door klimaatverandering alleen maar stijgt, maar zeker is het allerminst. Over die droge zomer trouwens, de nieuwe seizoensverwachting verwacht nu in juni en juli juist neerslaghoeveelheden rond normaal…

Regen juli.JPG

Figuur 5: De neerslagverwachting voor juli zoals die er nu bij ligt. De neerslag zal volgens deze berekening in onze omgeving dus rond normaal liggen, met in het noorden zelfs iets meer dan normaal.

Dus, zomervakantie in eigen land: een goed idee?
Tja, daar valt op dit moment dus eigenlijk niks zinnigs over te zeggen. Een muntje opgooien geeft je waarschijnlijk net zoveel zekerheid. Door het coronavirus zullen veel mensen in eigen land blijven die hopen op warm vakantieweer, maar aan de andere kant hebben we boeren die juist op een natte & koele zomer hopen. Het kan allebei. We moeten nu eenmaal accepteren dat seizoensverwachtingen nog in de kinderschoenen staan en niet in staat zijn momenteel met genoeg zekerheid te zeggen wat het weer deze zomer gaat doen. 

Wil je meer informatie?
In een eerdere blog hebben we al eens uitgelegd hoe onzeker zo’n seizoensverwachting nou precies is! Ook daaruit kwam dat het simpele antwoord op de vraag “Wat wordt het weer deze zomer?” is: we weten het niet. Ook leggen we uit wat nou wel het nut is van deze verwachtingen en waarom of ze mogelijk beter presteren in de winter dan in de zomer!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Diepe zucht.... weerbericht gecheckt, komende 2 weken maar 2mm per dag hier. Ging vandaag voor de mais ontkiemen en dacht geef toch maar een klein slokje water. Liever iets te vochtig dan te droog met kiempjes. Loop weg van de spot en begint me toch te regenen..... wederom alles doorweekt. Lekker dan:mellow:

 • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

tja...maar 2 mm per dag.....das 2 liter per 1 m2....das veel toch....

 

juni heeft gemiddeld 68 mm regen.....dus 2 mm per dag gemiddeld is normaal....

 

ach in trays en roots komen ze niet snel te nat testaan toch? ( vrij van de grond)

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, DeVos said:

tja...maar 2 mm per dag.....das 2 liter per 1 m2....das veel toch....

 

juni heeft gemiddeld 68 mm regen.....dus 2 mm per dag gemiddeld is normaal....

 

ach in trays en roots komen ze niet snel te nat testaan toch? ( vrij van de grond)

 

2mm per dag is prima voor mij, hoef ik tenminste geen water te geven haha. Maar nu viel er weer dik 5mm in een half uurtje.... en daarna ging het nog effe rustig door. 

 

Nee ze staan niet snel te nat, maar goed is het er ook niet voor!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

68 mm is normaal voor juni......heel juni....

 

het zit dus aardig op schema.....met ongeveer 40 mm in de pluim 14 dagen verwachting...

 

rdsom.png

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

30-Daagse: Zeer warme en stabiele zomerlucht dichtbij

 
Diana Woei Vandaag 13:59 uur
Laatste update: Vandaag 14:37 uur
Door de nieuwste gegevens van de 30-daagse weten we dat zeer warme en stabiele zomerlucht op komst is. Wanneer bereikt deze lucht ons land?
Na een periode met onstabiele en warme junidagen lijkt het te gaan veranderen. 

De 15-daagse en 30-daagse zijn voor de laatste volle week van juni in overeenstemming: de temperatuur gaat omhoog en ligt meestal boven de normale waarde van 20 graden. Volgens de 15-daagse is een maximumtemperatuur tussen de 18 en 36 graden mogelijk. Een grote spreiding en dus onzekerheid, maar als je naar de marge kijkt ligt de temperatuur veelal boven gemiddeld. Voordat de zeer warme zomerlucht ons land bereikt, is het tot 21 juni eerst nog vrij onstabiel met meer regen dan normaal. Waarschijnlijk vindt in het weekend waarin de astronomische zomer van start gaat een omslag plaats naar een stabiele weersituatie met minder buien dan gebruikelijk. 

article_6147_65daa761-ade_image_large.png
Zeer warme zomerlucht komt eraan. 

22 tot 28 juni: Nederland erg warm en veelal droog

Niet alleen in Nederland is het in deze periode warm en veelal droog, ook in Noord-Europa verloopt het weer met boven gemiddelde temperaturen en minder regen dan gebruikelijk. 

In het Middellandse zeegebied warmen Spanje en Portugal flink op. Juist lagere temperatuur dan in doorsnee junidagen met meer buien zijn te vinden in Italië, Griekenland en Turkije.

article_6147_934038e5-217_image_medium.png
article_6147_fddb2f15-f9e_image_medium.png

29 juni tot 5 juli: Hollandse zomerse lucht met warmte maar ook een bui

In de eerst dagen van juli verdwijnt de zeer warme zomerlucht maar blijft het in Nederland warm voor de tijd van het jaar. Wel wordt er meer regen berekend dan gebruikelijk, ook in Scandinavië. 

Het midden en oosten van Europa heeft eveneens met een onstabiele atmosfeer te maken met soms stevige regen- en onweersbuien. 

Warm en droog is het in Spanje, Portugal en Italië. In Griekenland is het wel zomers maar zijn ook enkele buien mogelijk

6 tot 26 juli: Geen uitzonderlijke hitte voor Nederland

Op veel plaatsen in Europa wordt het geleidelijk warmer dan gebruikelijk. Wel kunnen er eerst in Italië, het midden- en oosten van Europa meer buien dan in een doorsnee julimaand voorkomen met ook lagere gemiddelde temperaturen. In Scandinavië wordt eveneens meer regen gegeneerd. 

In Nederland zijn in juli op sommige plaatsen meer buien dan gewoon mogelijk. Er wordt daarbij geen uitzonderlijke hitte verwacht. Wel vindt er een afwisseling van minder warme en warmere periode plaats. 

Het ziet er dus naar uit dat het in de laatste volle week zeer warm wordt. Juli levert hoogstwaarschijnlijk warme en minder warme dagen op met net als in de maand juni meer buien dan gebruikelijk. Hoeveel regen de buien brengen en waar ze vallen is met de maandverwachting niet te zeggen. Met de weersverwachting voor 14 dagen vooruit in jouw omgeving krijg je iets meer details. 

article_6147_8c781ba6-ec7_image_medium.png
article_6147_0854ee4f-f7e_image_medium.png
Deel: 
   

Share this post


Link to post
Share on other sites

juli...........net als juni meer buien als gebruikelijk....:wub:

 

lekker groeizaam weer dus..:rolleyes:....wordt geen watersjouwen....en geen hitte

 

pech als je alleen autos hebt....

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, DeVos said:

juli...........net als juni meer buien als gebruikelijk....:wub:

 

lekker groeizaam weer dus..:rolleyes:....wordt geen watersjouwen....en hitte

 

pech als je alleen autos hebt....

 

Vertel je me nou dat ik die waterputten voor niks gegraven heb:huh:....hoe kunnen ze dat trouwens zeggen...ze kunnen amper voorspellen wat voor weer het morgen word..om over de weekvoorspelling nog maar te zwijgen

 • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

:D

 

tja...tis een beta voorspelling.....maar ze worden steeds beter geloof ik.....

 

we zullen zien eind juli:rolleyes:

 

de stippel lijn is nu horizontaal .....dus  ...op dit plaatje verwachten ze even veel verdamping als regen val.......groeizaam weer dus....:wub:

 

neerslagtekort_2020.png

 • Thanks 1
 • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Putdeksels schieten omhoog in Tilburg.

 

 

Door hoosbuien lijkt droogte even vergeten, maar problemen zijn nog lang niet voorbij

 

Met een paar fikse regenbuien - ook vandaag op de Werelddag tegen Woestijnvorming en Droogte - is 2020 in elk geval voor even niet meer het droogste jaar ooit. Maar de problemen zijn nog lang niet voorbij. ,,Elke druppel telt.”

 

Met een opblaas-eenhoorn drijven door de straten van Tilburg, terwijl even verderop de putdeksels omhoog schieten. Filmpjes van hoosbuien, en dan vooral van de gevolgen, gingen afgelopen dagen het internet over. De droogte lijkt eventjes vergeten. En wie naar de grafieken van het neerslagtekort kijkt, ziet dat het ook de goede kant op gaat. Met een neerslagtekort van 162 millimeter is het inmiddels weer natter dan in 1976. En daarmee is 2020 weer even van die koppositie als droogste jaar ooit af.

 

Juist ook in het oosten van het land, waar de droogte en een zakkend grondwaterpeil op de hoge zandgronden voor problemen zorgt, viel veel water. ,,We zijn dan ook blij met alle neerslag”, zegt een woordvoerder van waterschap De Vechtstromen. ,,Maar liever zien we dat het langer en zachter regent dan deze piekbuien. De grond is erg verzadigd, dus het water zakt niet goed weg. Daardoor wordt veel water gewoon afgevoerd.”

 

Tropische temperaturen

 

 

En komende week, benadrukt de woordvoerder ook nog maar eens, worden er gewoon weer tropische temperaturen voorspeld in plaats van gestaag vallende regen. ,,Voor zestig procent van ons gebied geldt dat we geen water omhoog kunnen pompen, en daar zijn we dus voor de volle honderd procent afhankelijk van regenwater. We proberen dat zo lang mogelijk vast te houden. We hebben vierduizend kilometer aan beken. Alle stuwen daarin staan omhoog.”

Voor de rivieren is al het regenwater in Nederland, maar ook de neerslag in Duitsland en Oostenrijk, wel goed nieuws, zegt woordvoerder van Rijkswaterstaat Suzanne Maas. Stroomde er vorige week nog rond de 1200 kuub aan water door de Rijn, nu is dat al 1700 kuub per seconde. ,,En het IJsselmeer zit momenteel ook tjokvol.” :wub:

Op dat vlak hoeven dus geen maatregelen genomen te worden. Maar of het dan goed gaat met de droogte? Maas: ,,Dat kan je niet direct zeggen. Het is een erg versnipperd beeld, doordat het lokaal opeens met bakken uit de lucht kan komen. Niet overal herstelt het grondwaterpeil zich even snel. En als het weer warm wordt, dan kan de verdamping ook weer snel gaan.”

‘Elke druppel telt’

2020 is verder nog altijd droger dan de gemiddeld droogste vijf jaar. En ook droger dan bijvoorbeeld 2018. ,,Elke druppel telt”, zegt ook Misha Mouwen, adjunct-directeur van de Brabantse Milieufederatie. ,,Want we staan op een enorme achterstand. Maar je kunt je met zo’n piekbui afvragen of de natuur en de landbouw er veel aan heeft.”

Het water vasthouden is dan moeilijk. ,,Vooral in verstedelijkt gebied, zoals je ook zag in Tilburg waar de riolering overstroomd, is dat nog niet altijd goed georganiseerd. De focus ligt op het zo snel mogelijk afvoeren van al dat water via de riolering. Daar moeten we echt zorgen voor meer groen, zodat het water langzaam weg kan zakken. Dus ook in de tuin moeten de stenen eruit en het groen erin. Al die kleine beetjes helpen.”

 

Droogteschade

Maar de Brabantse natuur lijdt langer, ziet zij ook. Bomen sterven, beken vallen droog. ,,De dalende trend van het grondwaterpeil is al langer aan de de gang. De afgelopen drie jaar is er veel droogteschade ontstaan in bossen. Een piekbui helpt dan niet zoveel, we moeten echt meer water opslaan, bijvoorbeeld in beekdalen. Gelukkig begint de bewustwording overal te groeien.”

Plensbuien zorgden eerder deze week voor overlast in het oosten van het land:

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

rdsom.png

 

 

zow...bijna heel Nederland is weer lekker ingewaterd.:wub:.........en er zit maar 20mm regen in 14 dagen pluim..( das niks )......dus groeien/bloeien maar...:lol:

 

helaas net te laat voor wat autos hier en daar las ik.....

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

neerslagtekort.png

 

en dus loopt het neerslag tekort weer op....de komende 14 dagen,.......en als ze een beetje te nat staan.....dan is dat ook weer snel voorbij......:rolleyes:

 

wel een tip van flip.....dr zijn weer walgelijk veel slakken....dus you know what to do...:rolleyes:

 

vooral naakt slakken houden van jong groen....en zoeken vaak de toppen op.....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hoop dat we genoeg mooie dagen hebben opgespaard voor augustus/september.

 

Wat een verschil met de afgelopen 2 jaren. Minimaal elke week heen om water te geven of vaker. In 38 graden.....

 

Dit is ook wel weer eens relaxt. Voor de groei is het een stuk beter.

 • Like 1
 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 minutes ago, Johnny_the_sec2 said:

Hoop dat we genoeg mooie dagen hebben opgespaard voor augustus/september.

 

Wat een verschil met de afgelopen 2 jaren. Minimaal elke week heen om water te geven of vaker. In 38 graden.....

 

Dit is ook wel weer eens relaxt. Voor de groei is het een stuk beter.

Heb ik die watergaten uiteindelijk toch voor niks gegraven.......noujah dan gebruik ik ze aan het eind maar als opslag kuilen voor al mn zooi:lol:

 • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now