• Anker en Anker Advocaten
  Omnipotent
  Growers Choice
  PGMC
 • Announcements

  • karel kweker

   Weedforum Nieuwe Leden.   12/03/2017

   weedforum.eu cannabisforum voor de recreative blower en medicinale grower, op het forum vind je vele tips and tricks om wietplant te kunnen kweken voor eigen (medicinaal) gebruik...   We zouden graag nieuwe leden er op willen wijzen dat ze zich dienen voor te stellen in de wie is wie hoek. Het hoeft geen heel verhaal te zijn, maar gewoon een kleine introductie,  Je zou misschien kort kunnen omschrijven wat jou ervaringen al zijn, of dat je helemaal nieuw bent met het kweken.   Maak er wat leuks van hier op het forum 

Recommended Posts

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Het wordt ook wel aandachtstekort-hyperkinetische stoornis of aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis genoemd.

Het "aandachtstekort" slaat niet op onvoldoende aandacht krijgen. Wel kan iemand met ADHD onvoldoende aandacht schenken aan zijn of haar omgeving. Daardoor is het niet goed mogelijk om de aandacht bij één ding tegelijk te houden (concentratiegebrek). Een ADHD'er wordt snel afgeleid.

Hyperactiviteit kan zich uiten door lichamelijke onrust, maar ook door innerlijke onrust en impulsiviteit. Bij hyperactiviteit kan er ook sprake zijn van overmatige beweeglijkheid. Deze beweeglijkheid is door ADHD'ers vaak moeilijk te onderdrukken. Sommige ADHD'ers lijken zelf weinig tot niet bewust van hun eigen beweeglijkheid tot hen hierop gewezen wordt. De mate en manier van beweeglijkheid is voor elke ADHD'er verschillend. Sommigen maken voornamelijk grote bewegingen met benen of armen, sommigen friemelen meer met de vingers en handen. De beweeglijkheid kan in verschillende situaties ontstaan of verergeren. Over het algemeen zijn dat situaties met stress of een drukke omgeving (een situatie waarin veel prikkels moeten worden verwerkt).

Impulsiviteit ontstaat doordat te veel indrukken worden gevolgd door bijbehorend handelen. De handelingen moeten direct plaatsvinden en kunnen niet worden uitgesteld. Handelingen die eenmaal in gang zijn gebracht kunnen niet meer worden gestopt en moeten eerst worden afgemaakt. Er kan vaak minder goed onderscheid worden gemaakt tussen belangrijke en minder belangrijke zaken. Bij taken worden dan verkeerde prioriteiten gelegd.

Het voortdurend reageren op de omgeving en gevolg geven aan impulsen veroorzaakt het kenmerkende drukke gedrag van personen met ADHD.

Drie verschillende types

ADHD wordt in het diagnostisch handboek DSM-IV-TR beschreven als bestaande uit drie verschillende types:[1]

ADHD-I, het overwegend onoplettende type (ADHD Predominantly Inattentive Type). Dit is het type waarbij vooral sprake is van ernstige en aanhoudende aandachtszwakte (moeite om de aandacht in het hier-en-nu te houden, dromerig type). Dit wordt ook wel het ADD-type genoemd. Deze aanduiding wordt echter sinds de publicatie van DSM-IV formeel niet meer gebruikt.

ADHD-H, het overwegend hyperactieve en impulsieve type. Hier is vooral sprake van ernstige en aanhoudende impulsiviteit en hyperactiviteit;

ADHD-C, het gecombineerde type. Zowel de problemen van het onoplettende als het hyperactieve type zijn aanwezig. Dit type ADHD komt het meeste voor.

Zes (of meer) van de volgende symptomen van aandachtstekort zijn gedurende ten minste zes maanden aanwezig geweest in een mate die onaangepast is en niet past bij het ontwikkelingsniveau:

Aandachtstekort

slaagt er vaak niet in voldoende aandacht te geven aan details of maakt achteloos fouten in schoolwerk, werk of bij andere activiteiten

heeft vaak moeite de aandacht bij taken of spel te houden

lijkt vaak niet te luisteren als hij/zij direct aangesproken wordt

volgt vaak aanwijzingen niet op en slaagt er vaak niet in schoolwerk, karweitjes af te maken of verplichtingen op het werk na te komen (niet het gevolg van oppositioneel gedrag of van het onvermogen om aanwijzingen te begrijpen)

heeft vaak moeite met het organiseren van taken en activiteiten

vermijdt vaak, heeft een afkeer van of is onwillig zich bezig te houden met taken die een langdurige aandacht (langdurige geestelijke inspanning) vereisen (zoals school- of huiswerk)

raakt vaak dingen kwijt die nodig zijn voor taken of bezigheden (bijvoorbeeld speelgoed, huiswerk, potloden, boeken of gereedschap)

wordt vaak gemakkelijk afgeleid door uitwendige prikkels

is vaak vergeetachtig bij dagelijkse bezigheden

Hyperactiviteit

beweegt vaak onrustig met handen of voeten, of draait in zijn/haar stoel

staat vaak op in de klas of in andere situaties waar verwacht wordt dat men op zijn plaats blijft zitten

rent vaak rond of klimt overal op in situaties waarin dit ongepast is (bij adolescenten of volwassenen kan dit beperkt blijven tot subjectieve gevoelens van rusteloosheid)

kan moeilijk rustig spelen of zich bezighouden met ontspannende activiteiten

is vaak "in de weer" of "draaft maar door"

praat vaak aan een stuk door

Impulsiviteit

gooit het antwoord er vaak al uit voordat de vragen afgemaakt zijn

heeft vaak moeite op zijn/haar beurt te wachten

verstoort vaak bezigheden van anderen of dringt zich op (bijvoorbeeld mengt zich zomaar in gesprekken of spelletjes)

B. Enkele symptomen van hyperactiviteit-impulsiviteit of onoplettendheid die beperkingen veroorzaken waren voor het zevende jaar aanwezig.

C. Enkele beperkingen uit de groep symptomen zijn aanwezig op twee of meer terreinen (bijvoorbeeld op school {of werk} en thuis).

D. Er moeten duidelijke aanwijzingen van significante beperkingen zijn in het sociale, school- of beroepsmatig functioneren.

E. De symptomen komen niet uitsluitend voor in het beloop van een pervasieve ontwikkelingsstoornis, schizofrenie of een andere psychotische stoornis en zijn niet eerder toe te schrijven aan een andere psychische stoornis (bijvoorbeeld stemmingsstoornis, angststoornis, dissociatieve stoornis of een persoonlijkheidsstoornis).

Mensen met ADHD in hun omgeving

Het gedrag van mensen met ADHD wordt door de omgeving in meer of mindere mate ervaren en omschreven als storender, dominanter, opdringeriger, lawaaieriger en soms agressiever dan normaal. Als gevolg daarvan kunnen mensen met ADHD in een situatie geraken dat zij sociaal worden uitgesloten. Deze gedragingen kunnen, samen met het aandachtstekort, de schoolprestaties van het kind negatief beïnvloeden. Ook voor de ouders betekent een kind met als diagnose ADHD een extra belasting, die kan leiden tot extra stress en spanningen binnen relaties en in het gezin. Wanneer ook nog één of beide ouders ADHD heeft is de last voor het gezin erg groot. Van belang is, of in dat geval ook bij de ouder de ADHD reeds is vastgesteld.

Volwassenen met ADHD zijn gebaat bij het vinden van structuur en werk waarin men kan functioneren. Men kiest soms onbewust een omgeving waar men minder last ervaart. De overbeweeglijkheid vermindert in de loop der tijd meestal wel in meer of mindere mate. De symptomen kunnen gepaard gaan met aanhoudende emotionele en sociale problemen. In het geval dat de ADHD'er in de maatschappij niet zijn juiste plaats en omgeving weet te vinden en de maatschappij onvoldoende begrip toont en te weinig ruimte biedt tot ontplooiing, kan werkloosheid, criminaliteit en misbruik van genotsmiddelen het gevolg zijn. Aan de andere kant kunnen de speciale eigenschappen die ADHD met zich meebrengt ook positieve effecten opleveren. Door hun onconventionele manier van denken kunnen mensen met ADHD anders en op een verfrissende manier tegen vanzelfsprekende zaken aankijken, wat vaak verrassende resultaten kan opleveren. Creativiteit, vindingrijkheid en vernieuwing gaan vaak samen met ADHD.

Bijzondere kenmerken van personen met ADHD

Personen met ADHD zijn beweeglijk, onrustig en minder voorspelbaar in hun motoriek en in hun denken. Ze zijn gevoelig voor prikkels van buitenaf, maar zoeken de prikkels zelf op wanneer die ontbreken. Door deze eigenschappen komen we onder de personen met ADHD mensen tegen die bijzondere vaardigheden hebben ontwikkeld met betrekking tot het snel combineren van informatie en indrukken, die probleemoplossend denken, met creativiteit en originaliteit, en met ruimtelijk inzicht.

Bij een overmaat aan van prikkels zoals bijvoorbeeld achtergrondmuziek in winkels, sterke geuren, veel mensen in zijn omgeving, enzovoort, zal een persoon met ADHD zich indien mogelijk liever in een rustige omgeving terugtrekken.

Genetica

Erfelijke invloeden

Familiestudies naar ADHD laten consequent zien dat ADHD sterk familiaal van aard is. De meeste studies toonden aan dat ouders en nageslacht van kinderen met ADHD, een 2 tot 8 maal verhoogd risico op het ontwikkelen van ADHD hebben. In controlegroepen van mensen zonder ADHD komt ADHD voor bij 2 tot 5 procent van de eerstegraads familieleden van kinderen, dit percentage stijgt naar 20 tot 25 procent in de groepen met kinderen met ADHD. Bij kinderen van volwassenen met ADHD, komt ADHD zeer vaak voor, zo’n 75%.

Omdat men ervan uitgaat dat ADHD een belangrijke genetische component heeft, heeft men tweelingstudies gedaan, die de mate van erfelijkheid onderzochten of de mate waarin de aandoening beïnvloed wordt door genetische factoren. Op basis van 18 studies (die methodologisch en qua definitie van ADHD verschilden) komt men uit op een gemiddelde erfelijkheid van 77 procent.

bron wikkipedia.

Misbruik van alcohol of cannabis moet voorafgaand aan de start met medicatie worden gestopt. De reden is dat het effect van de medicatie anders niet goed valt te beoordelen. Een andere reden is dat de bijwerkingen van alcohol, cannabis en stimulantia (zoals Ritalin, Concerta, dextro-amfetamine) elkaar kunnen versterken. Verder kan alcohol de vaak voorkomende depressie, en cannabis de concentratieproblemen erger maken.

Als iemand van zichzelf weet dat hij geen maat kan houden, kan hij in dat geval beter afzien van alcohol en drugs. Iemand die geen maat kan houden moet zichzelf niet in moeilijkheden blijven brengen. Degene die wel maat kan houden mag in principe wel af en toe een glaasje drinken.

Er is geen onderzoek gedaan naar de effecten van matig alcoholgebruik bij stimulantia. In de praktijk wordt de volgende, waarschijnlijk veilige vuistregel toegepast: geen alcohol door de week, en in het weekend of op een feestje maximaal 2 glazen per dag. De reden is dat als je door de week geen alcohol drinkt, er in elk geval een onderbreking van het gebruik is, waardoor de neiging steeds meer te gaan drinken wordt tegengegaan. In het weekend of op feestjes mag het dan wel, als je niet meer dan 2 glazen drinkt. Zo hoef je niet helemaal als geheelonthouder door het leven omdat je baat hebt bij de medicijnen voor ADHD. Sommigen stoppen de medicatie 's avonds of in het weekend om te kunnen drinken. Dit brengt in elk geval instabiliteit wat betreft de ADHD symptomen met zich mee, met een verhoogde kans op conflicten en alcoholmisbruik.

Cannabis wordt vaak gebruikt om symptomen van ADHD zoals onrust en slaapproblemen te bestrijden. Het nadeel van cannabis is dat de concentratieproblemen van ADHD erdoor toenemen. Cannabis doet de gunstige effecten van stimulantia op de concentratie dus teniet. Het effect van de medicatie kan bij gelijktijdig gebruik van cannabis bovendien niet goed worden beoordeeld. Voor de veel voorkomende slaapproblemen bij ADHD is melatonine waarschijnlijk een beter middel, hoewel meer onderzoek hiernaar nodig is.

Bron: Boek ‘Over medicatie voor volwassenen met ADHD' van dr. J.J. Sandra Kooij, 2008

ik heb zelf veel baat bij een jointje

en ik ben het niet eens met dat laatste stukje tekst.

als ik niets gerookt heb ben ik een tikkende tijdbom klaar om te ontploffen .

maar de medicatie die ze voorschrijven zorgt ervoor dat ik nog sneller ontplof en hyperactief beweeg

plus dat ik veel beter slaap als ik een joint gerookt heb .

aanvullen op dit topic met eigen ervaringen zijn welkom !

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

ooit is er ADHD geconstateerd

maar dat is alweer 10 jaar terug,

een jointje helpt me wel oplettend te zijn en me aandacht beter op dingen te houden, een verhaal typen op een form hoort daar niet onder, dat gaat stukken lastiger tongue.gif/>

editt

Cannabis wordt vaak gebruikt om symptomen van ADHD zoals onrust en slaapproblemen te bestrijden. Het nadeel van cannabis is dat de concentratieproblemen van ADHD erdoor toenemen. Cannabis doet de gunstige effecten van stimulantia op de concentratie dus teniet. Het effect van de medicatie kan bij gelijktijdig gebruik van cannabis bovendien niet goed worden beoordeeld. Voor de veel voorkomende slaapproblemen bij ADHD is melatonine waarschijnlijk een beter middel, hoewel meer onderzoek hiernaar nodig is.

Dikke bullshit Iedereen weet dat de concentratie toe neemt na een joint bij mensen met ADHD.

Is er nog vervolg onderzoek gedaan? Aangezien het een onderzoek/bewering van 5jaar terug is.

Gr. Tip

Edited by Tip-Top

Share this post


Link to post
Share on other sites

AAngenaam nog een adhder in de buildin
zelf ook superveel baat bij een jointje anders ben ik net zo`n tijdbom,en slaap ik voor geen meter.
heel vroeger weles ritalin geslikt was ik snel van genezen.
doe mij maar gewoon een lekkere dikke joint.
Ben zelfs stoned geslaagd voor me rijbewijs , nuchter gezakt als een baksteen
Grtz Pat
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

wat jij opnoemt zijn amfetamines man ;)

ik werd er aggresief van spuwde ze weer uit na een tijd

Share this post


Link to post
Share on other sites

adhd is gewoon bullshit ziekte uit de duim gezogen voor lastigere kinderen

 

ok je bent af en toe iets krikkeler .

kan niet stil zitten

 

welk kind kan der nu wel stil zitten een hele dag een foemp

 

klopt maar is legale speed

synthetische brol jonguh ;)

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dat is onzin John , mijn vrouw heeft het ook en is 32 ;)

 

Kinderen worden er wel te vaak mee bestempeld, maar het bestaat zeker of geef het een andere naam ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

zelf ADHDer heur

 

klopt voor geen meter ;)

 

ik kon ook vroeger me gedachten nergens bij houden komt om iets heel simpel het boeide me geen ene flikker op school

daarom ben ik ook van school gestampt :D

 

nu ik dakwerken doe met name vooral roofing dan kan ik me gedachten er wel bij houden dus is eigenlijk bullshit het moet je ook intereseren

anders let je ook niet voor 100% op

 

ik heb die diagnose gehad op me 5 jaar ,

me oudere broer toen kende ze adhd niet eens dat was nog gewoon een lastig rotjong 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

jaa ik geloof ook totaal niet in die adhd stempel hoor wel dat je wat drukker bent en moeite hebt daardoor in slaap te vallen 
daarom rook ik ook een jointje en soms als ik zo chaotisch in me kop ben eem lekker jointje tegenwoordig is het gewoon beetje ritueel weten niet beter me vrouw heeft posttraumatische stress en blowt ook en kan daardoor ook beter slapen en is lekkerder in haar vel 
agja zo heeft iedereen zijn ding de 1 drinkt iedere dag koffie wat ook ongezond is de andere drinkt heel de dag cola, bier , of rookt 30 peuken op een dag 
KORTOM IEDER GEK HEEFT ZIJN GEBREK

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dat de 1e meer druk is als de andere is gewoon normaal. het word pas een aandoening (in mijn ogen) als je er zelf niet meer mee weet om te gaan. 

 

Besparendwkweken je zegt het zelf al lekker een jointje als ik chaotisch in mijn kop ben ;) dat is een soort van zelf medicatie veel mensen met adhd (bestaand of niet) doen dit. 

Ook mensen waar het nooit bij vast is gesteld. deze mensen roken uit zich zelf gewoon om rustig te blijven. 

 

Misschien is het niet zo als men het heeft omschreven in de medice wereld  maar zelf heb ik het ook dat ik zo druk in mijn hoofd ben dat dingen door elkaar heen gaan lopen,. dat de gedachten sneller gaan dan dat ik kan typen of spreken. Vooral als ik me ergens in heb verdiept en dit wil uitdragen aan iemand anders... dan moet ik me zelf erg op de rem zetten en het eerst rustig in blokjes zetten voor ik het kan uitleggen... Als ik blow dan heb ik dat veel minder... soms nog wel.. maar dan is de stoom meer te lijden naar waar ik zelf wil.. en dus me dat punt ook kan richten ... 

 

voor de rest ben ik wel een hele rustig jongen, ik loop niet te stuiteren of te doen.. maar gewoon wel erg veel wat er in mijn hoofd rond gaat.. 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

Misschien is het niet zo als men het heeft omschreven in de medice wereld  maar zelf heb ik het ook dat ik zo druk in mijn hoofd ben dat dingen door elkaar heen gaan lopen,. dat de gedachten sneller gaan dan dat ik kan typen of spreken. Vooral als ik me ergens in heb verdiept en dit wil uitdragen aan iemand anders... dan moet ik me zelf erg op de rem zetten en het eerst rustig in blokjes zetten voor ik het kan uitleggen... Als ik blow dan heb ik dat veel minder... soms nog wel.. maar dan is de stoom meer te lijden naar waar ik zelf wil.. en dus me dat punt ook kan richten ... 

 

 

Dat klinkt heel bekend als ik het met green vergelijk....

 

ach het hoeft maar een naam te hebben ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Is ook wel een wezenlijk verschil tussen ADHD en ADD hee.

Ik was als kind een pingpong bal en nou de kalmte zelve, maar denk 20 dingen tegelijk waarvan ik dan 3 gedachtes afmaak en de rest opgaan in ............. nieuwe gedachten. En probeer zo dan maar eens te pitten.

Maar bij mij was vorig jaar vaststellen dat ik (nog steeds) ADD had/heb eigenlijk enkel een verademing.

Ik weet hoe het beest heet maar leef er inmiddels al ruim 30 jaar mee waarvan ik er 20 wiet rook.

Wiet = mijn medicijn enkel nam ik het medicijn al voor de diagnose gesteld werd.

Pillen slikken, denk het niet, lekkere toeter op tijd en stond, yes man.

Nu kan wel ff zonder maar meer als 2 weken dan wordt vakantie toch een beproeving voor mijn vriendin als we met de vlieger weg zijn en dus niks te smoken meekan. En ik ga der nu niet perse om zoeken dan.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Idd gobru ze drukken er gewoon een stempel op is wel zo makkelijk famaceutische industrie verdient weer.... bergen mensen die eenmaal aan die rotzooi beginnen, zijn soms levenslang verslaafd dus dan is de buit weer binnen zo worden talloze ziekte ook de wereld in geholpen zodat de farmaceutische industrie weer kan verdienen.
maar denk dat meerdere mensen dat wel met me eens zijn

op wat jij zegt karel ben ik helemaal met je eens is ook een zelfmedicatie, het ontspant maakt rustig versloomt alles net even die seconde extra wat mij meer rust geeft.
en hoe jij omschrijft hoe dat in jou koppie gaat dat komt aardig overeen met mij., haal soms ook van alles door elkaar zoveel gedachtes tegelijkertijd bizar soms.
lijkt wel op volle toeren te draaien nonstop iedere dag.

 

snaaiper 
add ken ik verder niet nooit echt in die dingen verdiept enkel adhd omdat ik die stempel kreeg.
maar dat is vergelijkbaar als ik dingen lees als pingpong haha?
alleen maar goed dat je ook zonder kan, en als je op vakantie gaat moet dat ook gewoon kunnen drink je maar x een biertje haha 
Grtz Pat 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Heb als adhd-er meer baat bij indica roken dan een sativa. Want bij sativa komt er, bij mij tenminste, echt meer energie vrij dan dat ik een indica rook. 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Eigenlijk bij iedereen wat ADHD heeft wat ik ken...allemaal indica

 

Als ik al haze rook ga ik al stuiteren en heb het zelf niet

Share this post


Link to post
Share on other sites

de helft van de medicatie is druiven suiker ;)

 

laatst nog op het nieuws hier geweest spreek niet enkel over adhd medicijnen

sommige mensen krijgen die druiven suiker voor geschreven en zogezegd scheelt er ineens niets meer

en dat zit dan tussen je oren .

 

 

laatst hier op het nieuws geweest

Share this post


Link to post
Share on other sites

Het zal bij veel mensen tussen de oren zitten , maar bij veel ook helaas niet

 

En suiker, ja das heel goed hahaha

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja inderdaad , maar is ook normaal heh dat mensen met adhd daar rustig van worden en andere net opgefokt.

 

Miss eigenlijk nooit haze daar wordt ze te opgefokt van in het hoofdje

Share this post


Link to post
Share on other sites

Yups, indica lover here al zijn er enkele hybrides die vaak wat meer sativa mee hebben maar ook goed hun werk doen. Silverhaze is daar 1 van.

En dat heeft dan nog eens een voordeel, Indi's zijn vaak sneller klaar en das een voordeel voor mensen zoals ik die geen al te grote portie geduld hebben meegekregen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Leuk topic haha! Als ik me goed heb ingelezen adhd-c ( want ik ben zn impulsieveling ). Die de psychiatrie aan zn laars lapt, medicatie ging ik van zweten / klappertanden koppijn. Dan maar snel afgeleid, school was al grotendeels mislukt.. helaas kwamen ze op 23 jarige leeftijd aan met die medicatie ( als oplossing en rust in het hoofd ) yeah right. Ondertussen blowde ik voor die tijd al: ) en dat blijkt vandaag de dag nog het bestwerkend medicijn voor mij. Verbeterd mn concentratie, minder prikkels dus minder afgeleid en continu ontspannend wat met medicatie wel eens anders was...

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Idd het medicijn ook voor mij werkt het na zowat de nek om te zijn gedraaid met de reguliere chemische middelen (ritalin etc etc) ben ik weer opgekrabbeld met... idd wiet en iets beters is er NIET .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Er is ook een dieet te volgen als je ADHD hebt. Zo uit het hoofd eindigden meer dan de helft (die het dieet ook daadwerkelijk volhield) met minder klachten of helemaal vrij van klachten.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now